HERNE – Patrick De Vos en Malahide brachten Ierland naar HERFELINGEN

BUURGEMEENTEN, GALMAARDEN, GOOIK, Herfelingen, HERNE, PAJOTTEGEM

15 mrt 2024

St-Patrick’s Day (17 maart) is de nationale Ierse feestdag en wordt rond die datum niet alleen in Ierland uitbundig gevierd. Ook in De Zoete Inval - ook ’t Vossenhol genoemd – met ‘Patrick’ aan de tapkraan was alles in gereedheid gebracht om er een leuk feestje van te maken. Alle onderdelen daartoe waren aanwezig: (te)veel vrolijk volk, veel muziek, veel stew, veel Guinness en andere dranken en hier en daar groene hoeden en andere Ierse attributen. Wat hier in 2006 heel klein en enigszins onwennig begon is intussen uitgegroeid tot een flink uit de kluiten gewassen en sfeervol evenement.....

Meer lezen >>

GALMAARDEN wist zijn 340 ‘vrijwilligers’ in de watten te leggen

GALMAARDEN, GOOIK, HERNE, Tollembeek, Vollezele

15 mrt 2024

De ‘Week van de Vrijwilliger’ is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de bijdrage van vrijwilligers aan de samenleving wordt erkend en gevierd. Ook het lokaal bestuur maakte van die gelegenheid gebruik om iedereen die zich belangeloos inzet in de verschillende gemeentelijke diensten en bijdraagt aan het welzijn van andere inwoners in ‘de bloemetjes’ te zetten. Dat gebeurde tijdens een ontvangst in het GC Baljuwhuis in het bijzijn van de meeste gemeenteraadsleden. Nagenoeg de helft van de vrijwilligers ging in op de VIP-uitnodiging en mocht er genieten van een hartelijke dankuwel, een aperitief, een koud buffet en live entertainement. Dat alles in goede banen leiden was een kolfje naar de hand van de coördinator vrijwilligers Sara Seys......

Meer lezen >>

TotalEnergies GOOIK heeft er nu ook twee snacks-automaten en een foodbox bij

BUURGEMEENTEN, GALMAARDEN, GOOIK, Herfelingen, HERNE, Kester, Leerbeek, Oetingen, Tollembeek, Vollezele

14 mrt 2024

Naast de uitbouw goed drie jaar geleden met zijn carwash ‘Wash & Drive’ heeft TotalEnergies Gooik met zijn tankstation, zijn shop en zijn laadstation voor elektrische wagens aan de Edingsesteenweg 53 (N285) er thans nog een dienstverlening bijgekregen. Een paar dagen geleden mochten eigenaar Patrick Nieuwborg en Jonas (Meerts) en Karen (Van  Meulder) van Pastoe Heikruis klinken op de ingebruikname van hun gezamenlijk project ‘Snacks- en Foodboxen’. Voortaan hebben bezoekers er de klok rond ook toegang tot drie automaten. De twee snacks-automaten worden geëxploiteerd door Patrick en de foodbox is voor rekening van Pastoe.....

Meer lezen >>

Met het overlijden van Simon Driscart verliest BEVER een steunpilaar en een sleutelfiguur

BUURGEMEENTEN, GALMAARDEN, HERNE, Sint-Pieters-Kapelle

11 mrt 2024

Afgelopen zaterdag is gewezen burgemeester Simon Driscart thuis plotseling overleden. Dat melden zijn echtgenote Jeannine Meulenyser en zijn kinderen. Hij werd geboren op 7 november 1941. De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats van Bever, vindt plaats in de Sint-Martinuskerk op vrijdag 15 maart om 10u. Simon Driscart werd burgemeester van Bever in 1982, een ambt dat hij met veel ijver opnam tot ere-burgemeester Luc Deneyer in januari 2001 de fakkel van hem overnam......

Meer lezen >>

BEVER – Er komt leven in het bouwdossier  van de schoolvestiging ‘Akrenbos 133’

BUURGEMEENTEN, GALMAARDEN, HERNE, Sint-Pieters-Kapelle

11 mrt 2024

Recent werd op het site van Akrenbos 133, de locatie van één van de drie afdelingen van de gemeentelijke basisschool (GBS) Ak’Cent , begonnen met de afbraak van de bestaande gebouwen om plaats te maken voor een totaal nieuw schoolgebouw. De ingebruikname van dit nieuw complex -  zonder onvoorziene omstandigheden  - is gepland voor april 2025. De GBS Ak’Cent behoort tot de scholengemeenschap  Zuidwest-Pajottenland. Binnenkort wordt er ook gestart met een werkgroep voor het inrichten van een veilige schoolomgeving......

Meer lezen >>

HERNE – De 39ste editie van de Kriek- en Mattentochten was goed voor 2041 deelnemers

GALMAARDEN, Herfelingen, HERNE, Sint-Pieters-Kapelle

10 mrt 2024

Wandelclub De Marktrotters Herne vzw organiseerde vanuit de sporthal De Hernekouter de 39ste editie van haar welbekende Kriek- en Mattentochten. Ook deze keer reageerde een grote groep stappers – 2041 om precies te zijn - op de uitnodiging om langs veldbanen, paadjes en beekjes de vallei van de Mark te (her)ontdekken. In de schoot van de overkoepelende federatie Wandelsport Vlaanderen genoten de tochten ook van het bonuslabel. Vanuit de organisatie werd wel ook gehoopt een behoorlijk aantal alsnog niet aangesloten wandelaars uit de streek te kunnen aanspreken om zo haar clubwerking en die van Wandelsport Vlaanderen te kunnen promoten......

Meer lezen >>

GOOIK/GALMAARDEN – Fel gesmaakte optredens van dansgroep Accelero Twirling Team

GALMAARDEN, GOOIK, Kester, Leerbeek, Oetingen

10 mrt 2024

Naar jaarlijkse traditie verzorgde het Gooikse Accelero Twirling Team in het Baljuwhuis in Galmaarden opnieuw een wervelende show, deze keer onder het thema ‘Inside out’ rond emoties, waarbij de dansers met leeftijden vanaf 6 jaar hun kunnen voor een volle zaal mochten demonstreren. De optredens werden eens te meer een combinatie van fraaie dansjes, trendy moves en aanhoudend twirlen en stonden ook deze keer bol van schwung, lenigheid en gratie. Tussendoor staken ook intermezzo’s met een flinke dosis levenswijsheid gelinkt aan het thema de kop op. De kracht van het gezelschap stoelt op hechte vriendschap, wederzijdse waardering en optimale samenwerking tussen de verschillende geledingen.......

Meer lezen >>

Lokale Politie PAJOTTENLAND –  Informatiesessie: Is een job bij de politie niets voor jou?

BUURGEMEENTEN, GALMAARDEN, GOOIK, Herfelingen, HERNE, Kester, Leerbeek, Oetingen, PAJOTTEGEM, REGIO, Sint-Pieters-Kapelle, Tollembeek, Vollezele

7 mrt 2024

Ook de lokale politie Pajottenland, die de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen bedient, biedt belangstellenden geregeld de gelegenheid zich bij het korps te voegen. Daartoe zijn er zowel mogelijkheden voor operationele politietaken als voor algemeen ondersteunende administratieve en logistieke taken. Het korps, dat onder de leiding staat van hoofdcommissaris David Cummins, zet dan ook op dinsdag 26 maart om 19u in het politiehuis aan de Edingsesteenweg 308 in Kester (Gooik) een vrijblijvende informatiesessie op ten behoeve van mogelijke geïnteresseerden. Overigens is de politie in het algemeen ook steeds op zoek naar nieuwe medewerkers......

Meer lezen >>

BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 5 maart 

BUURGEMEENTEN, GALMAARDEN, HERNE, Sint-Pieters-Kapelle

7 mrt 2024

Politie * Waarborg gemeentelijke ontmoetingszaal * Meerjarenplanaanpassing * Varia: vastgoedinformatieplatform, Buitenspeeldag, gemeentelijke ontmoetingszaal, langdurig zieken, vertrouwelijke verslagen schepencollege, …..  

Meer lezen >>

GALMAARDEN wil zijn begraafplaatsen klaarstomen voor de komende decennia  en biedt steun aan sterrenouders  

GALMAARDEN, Tollembeek, Vollezele

5 mrt 2024

Voor cd&v Galmaarden als gezinspartij is het belangrijk ook erkenning en medeleven te betonen aan ouders en familie van kindjes die overlijden vóór de geboorte. In die zin sluit het initiatief rond het recent geopend sterrenregister voor stilgeboren kindjes aan bij het eerder voorstel van gemeenteraadslid Veerle Dero op de begraafplaatsen ook een sterrenzuil te plaatsen als herinnering en erkenning voor sterrenfamilies. Zo’n project is thans al in uitvoering op de begraafplaatsen van Vollezele en Galmaarden. In een latere fase komen ook de begraafplaatsen van Tollembeek en Herhout aan de beurt.....

Meer lezen >>

GALMAARDEN – Eénrichtingsverkeer in de Bergstraat wordt nog steeds genegeerd….. Boetes volgen!

GALMAARDEN, Tollembeek, Vollezele

5 mrt 2024

Burgemeester Ludo Persoons en zijn bestuurscollege maken zich ernstige zorgen over het negeren van het twee jaar geleden ingesteld éénrichtingsverkeer in de Bergstraat, de fietsstraat tussen enerzijds de Stationsstraat/Watermolenstraat en anderzijds de Nieuwstraat/centrum (N272). Ondanks de overduidelijke signalisatie in het kader van een veilige schoolomgeving die aangeeft dat het inrijden van de Bergstraat vanuit de Nieuwstraat verboden is voor alle voertuigen blijken nog steeds een aantal vooral plaatselijke bestuurders hardleers om dat verbod te eerbiedigen. En dat leidt dan geregeld tot ernstig gevaar voor de schoolkinderen van het St-Catherinacollege die zich met de fiets naar school begeven of huiswaarts keren......

Meer lezen >>

Kinderopvang Tutters & Bellen verhuist van Oetingen naar de Thibautstraat in GOOIK

GALMAARDEN, GOOIK, HERNE, Kester, Leerbeek, Oetingen

3 mrt 2024

Tutters & Bellen, de kinderopvang van de samenwerkende onthaalouders Jade en Kelly, verhuist vanaf maandag 4 maart vanuit het centrum van Oetingen naar de Thibautstraat 5 in Gooik-Strijland. Op die nieuwe locatie kunnen de kleinste Gooikse inwoners voortaan terecht in een volledig vernieuwd en aangepast gebouw, dat mede werd tot stand gebracht door het lokaal bestuur. De opening van de nieuwe kinderopvang is een belangrijke stap in het aanpakken van het behoud en de uitbouw van kinderopvangplaatsen in de gemeente. Tutters & Bellen functioneert onder de koepel van FERM en wil een toevlucht zijn voor ouders bij het vinden van kwalitatieve en betaalbare kinderopvang. Dat moet die dan toelaten deel te nemen aan de arbeidsmarkt of onderwijs en opleiding te volgen.....

Meer lezen >>