De ‘Torens’ in HERNE, GALMAARDEN, GOOIK en LENNIK worden gedemonteerd maar….. de TORENTOER komt terug!

Torentoer Pajottenland, Veaudeville en alle geledingen die zich inspanden om van het  Torentoerproject een succes te maken moesten ook in het noodweer van gisteren hun meerdere herkennen. De torens in Herne, Galmaarden en Lennik hielden stand maar met de toren in Gooik (Paddenbroek) liep het mis.

PERSMEDEDELING 17u06

Ward Nechelput (Veaudeville): “Na uitgebreid overleg met de besturen van de deelnemende gemeenten werd beslist om het project Torentoer Pajottenland in zijn huidige vorm stop te zetten. De aanhoudende onvoorspelbaarheid van het weer en de daaraan gekoppelde oplopende kosten om de veiligheid te kunnen garanderen waren doorslaggevende argumenten voor die beslissing.

Vanuit organisatorisch oogpunt is het in die omstandigheden niet werkbaar. Voor de bezoekers zorgt het voor onzekerheid of de torens al dan niet toegankelijk zullen zijn. Daarom worden de torens vanaf morgen, woensdag, gedemonteerd. Maar dit betekent niet het definitieve einde van de Torentoer.

Het project komt nog deze maand terug maar in een gewijzigde vorm. Het overleg voor Torentoer 2.0 is intussen opgestart. Zodra ook de details duidelijk zijn, stellen we het voor. Allicht is dat midden volgende week”.

PERSMEDEDELING 12u15

Torentoer PAJOTTENLAND voorlopig op non-actief

Ward Nechelput (Veaudeville): “Dat we gisteren van vier naar drie torens zijn gegaan is intussen oud nieuws. Dat alle torens zouden worden afgebroken is echter nooit nieuws geweest… Op dit moment kunnen we geen uitspraken doen over de toekomst van het project. Hierbij de update met de informatie zoals die nu gekend is. Zodra er meer duidelijkheid is volgt er een nieuw bericht.

Uitzonderlijke weersomstandigheden hebben tot een uitzonderlijke situatie geleid. Onze toren in Gooik liep dermate veel schade op door de wind dat hij diende afgebroken te worden. Alle richtlijnen over de veiligheid werden opgevolgd zodat de veiligheid nooit in het gedrang kwam en er alleen sprake is van materiële schade. We onderzoeken momenteel de impact van de kracht van de natuur op de drie overige torens en bekijken wat de toekomstmogelijkheden zijn. De rode draad in ons verhaal blijft uiteraard dat veiligheid op elk moment en elke plek een prioriteit is. Dat betekent dat de torens in Galmaarden, Herne en Lennik momenteel NIET toegankelijk zijn. Meer info volgt zodra er duidelijkheid is over de toekomst van het project”.

Dit nieuwsbericht delen: