HERNE – Speelplein Winnepoe draait op volle toeren

Het zijn drukke dagen voor Winnepoe, de gemeentelijke speelpleinwerking met als thuisbasis het parochiaal centrum in Herne-centrum. Nog acht weken lang staan 15 monitoren er in voor de opvang  en een aangename dagbesteding voor gemiddeld zo’n 40 kinderen. Ook de jeugddienst, de klusjesmannen van de dienst welzijn en het poetspersoneel dragen ieder jaar hun steentje bij tot het goed verloop van de zomerse speelpleinwerking. Het was in 1993 dat de eerste Winnepoe speelpleinwerking onder het superviserend oog van speelpleinverantwoordelijke en jeugdconsulente Linda Thiels het daglicht zag. Dit jaar is voor Linda een wel heel bijzonder jaar. Het is het laatste jaar dat zij de leiding van deze zomeractiviteit op zich neemt. Linda is intussen 64 geworden en gaat in mei volgend jaar met pensioen.

Het minder gunstig weer is voor de monitoren alleszins geen reden die afbreuk doet aan hun enthousiasme en de wil om hun creatieve ideeën goed te kunnen uitwerken.  “Naast de klim- en rektoestellen hebben wij een aanbod van wel meer dan 20 twee-, drie- en vierwielers en ook een  trampoline. Daarbij komt ook nog het springkasteel dat iedereen altijd maar opnieuw weet te boeien”, zegt monitor-coördinator van dienst Lisa Destercke.

Een win-win verhaal  

Het was dus vele jaren geleden dat het toenmalig OCMW de beslissing nam om in de zomervakantie in de lokalen van de Chiro in de Lindestraat opvang te organiseren voor kinderen van hoofdzakelijk uitwerkende ouders. In al de jaren die er op volgden zijn er zo tientallen bijzonder gemotiveerde jonge meisjes en jongens geweest die als monitor een aardig centje konden verdienen door in teamverband jonge kinderen op een creatieve en verantwoorde manier door de vakantie te loodsen door hen een speels en gevarieerd activiteitenprogramma aangepast aan hun leeftijd aan te bieden. Iedereen is er van overtuigd dat de speelpleinwerking tijdens de grote vakantie zorgt voor een win-winsituatie waarbij kinderen kunnen genieten van een actieve, sociale en leerzame omgeving terwijl de ouders kunnen rekenen op betrouwbare kinderopvang en gemoedsrust.

Selectie   

Binnen het toenmalig OCMW dat thans is ingekapseld in de dienst welzijn van het lokaal bestuur tekent Linda Thiels nu al ruim 30 jaar voor de organisatie van de speelpleinwerking. De eerste stap die daarbij gezet wordt is het selecteren van de monitoren: “Die start al in januari. Voorrang wordt hierbij verleend aan kandidaten die zich de voorbije jaren al afdoend van hun taak hebben gekweten. Wel zijn ook nieuwkomers steeds welkom. Maar die worden uitgenodigd zich eerst te bewijzen tijdens de opvang in de kortere vakantieperiodes. Om de ganse vakantieperiode in te vullen hebben wij een enthousiaste ploeg van zo’n goeie 15 monitoren, met inbegrepen 1 monitor-coördinator per week, nodig”.

Weekthema’s

Het rijk gevuld programma voor de komende weken staat telkens in het teken van een gekozen weekthema. De thema’s die zo deze vakantie al aan bod kwamen en nog moeten aan bod komen zijn de boerderij, de zomer, safari, diep in de zee, uitgelezen beroepen met onder meer dat van politieman, postbode, kapster en piloot, de Olympische spelen, Disneyland en ten slotte het droomeiland Hawaï.

Winnepoe ontvangt nog tot 31 augustus kinderen van 2,5 jaar (zindelijk) tot 12 jaar. De kinderen komen aan tussen 7 en 9u en vertrekken tussen 16 en 18u. Het tarief bedraagt 7 euro per dag voor Hernenaren en 10 euro per dag voor niet-Hernenaren. In die prijs is een drankje in de voormiddag en een dessertje in de namiddag begrepen.  Online inschrijven via ‘eventbrite’ is wel verplicht.

Voor meer info kan men terecht bij de bevoegde schepen Sandra Dero – 0496/75 69 61 – sandra.dero@herne.be .

Dit nieuwsbericht delen: