Chiro Heije & Castrum KESTER voortaan ‘thuis’ in de oude pastorie  

Dit weekend is iedereen van harte welkom in de nieuwe chiroheem van Chiro Heije & Castrum Kester. Voortaan is die te vinden in de oude pastorie in de Molenstraat 1a. Dat is dan ook de vaste stek geworden voor de 16-koppige leiding en de 100 chirojongens en -meisjes. Het programma van het openingsweekend werd gesponnen rond een ontvangst, rondleidingen en gelegenheidscafé’s. Op vrijdag kreeg die alvast de benaming mee van KTP-café dat staat voor ‘Kester Toujours Pareil’, een leuze die in de Kesterse chirorangen al vele jaren overgedragen wordt en die ook verwijst naar een liedje dat vaak wordt gespeeld op de kampen. Op zaterdag waren het de Aspi’s die instonden voor de bediening. Chiro Heije & Castrum ontstond in 1977.

Een mijlpaal

Groepsleiders Robbe Dewit en Britt De Vits duiden de viering: “Vandaag markeren we een bijzonder moment en een mijlpaal in de geschiedenis van onze Chiro. Na wekenlang werken is het ons gelukt onze nieuwe ‘thuis’ te kunnen betrekken en ons nieuw onderkomen aan iedereen te kunnen voorstellen. De oude pastorie is vanaf nu onze nieuwe uitvalbasis. Het gaat hier over een gebouw in eigendom van het lokaal bestuur Gooik dat wij huren. Dat betekent dat wij iedere maand zoals het iedere huurder betaamt stipt onze huishuur van 400 euro dienen te betalen. Dat wil ook zeggen dat wij zullen moeten zorgen dat onze kas niet droog valt. Vele handen hebben het werk licht gemaakt en zonder de steun van onze leden, vrijwilligers en ouders was het chirovriendelijk en gebruiksklaar maken van dit gebouw niet mogelijk geweest.  

Iedere groep heeft nu zijn lokaal dat voorzien is van een kleurtje dat verwijst naar hun groep. De ‘sloepi’s kregen paars, de ‘speelclub’ kreeg geel, de ‘rakwi’s’ doen het met groen, voor de ‘tippers’ en ‘toppers’ is dat rood, de ‘tiptiens’ en de ‘kerels’ kregen blauw en ten slotte wordt oranje het kleurtje van het lokaal voor de ‘aspi’s’.

Een tweede thuis  

Onze nieuwe ‘heem’ is niet alleen een gebouw, het is ook een tweede thuis waar onze Chiroleden  kunnen spelen, groeien, vriendschappen sluiten en waar ze later onvergetelijke herinneringen zullen aan over houden. Het wordt een plaats waar waarden zoals respect, verantwoordelijkheid en solidariteit centraal zullen staan en waar de chirogeest in alle hoekjes zal voelbaar zijn. Onze nieuwe heem zal ook een bron zijn van plezier en kameraadschap niet alleen nu maar ook voor vele generaties die nog zullen volgen”.

Wanneer ouders of grootouders actief zijn geweest in een jeugdbeweging is de kans groot dat hun kinderen en/of kleinkinderen ook dezelfde weg opgaan, soms zelfs in leidinggevende rollen. Dat is ook zo bij Chiro-Kester. Pionier was Jef Van Nimmen†, de opa van Robbe. Jef is daarenboven de auteur van het boek ‘Chiro Kester’ uitgegeven door de Heemkundige Kring van Gooik.

De jaarlijkse organisaties die door Chiro Kester als de meest belangrijke worden beschouwd zijn het zomerkamp dat dit jaar van 31 juli tot 10 augustus zijn tenten opslaat in Beringen, de ‘chirostartdag’ op 6 oktober, het chirofeest Christus Koning op 23 en 24 november, het bemannen van een stand Kom Op Tegen Kanker de avond van het aansteken in de gemeente van de kerstverlichting, de befaamde viskermis/eetfestijn en het al even bekend ‘Café achter ’t gat’ tijdens het kermisweekend.

Dit nieuwsbericht delen: