Ook GALMAARDEN heeft nu ook een elektrische deelwagen ter beschikking van zijn inwoners

De elektrische (deel)wagen Peugeot 208 die het gemeentebestuur  in 2022 aankocht en in eerste instantie enkel beschikbaar was voor het gemeentepersoneel is nu ook vrijgegeven voor inwoners. Het bestuur sloot daartoe een overeenkomst af met autodeelaanbieder Omnia Share Mobility, die nu via de app Share Mobility het voertuig ter beschikking kan stellen van vooraf geregistreerde belangstellenden als abonnees.

“We willen onze inwoners leren om zich op goedkopere en groenere manieren te verplaatsen. De nieuwe elektrische deelwagen speelt hierin een belangrijke rol, want één deelwagen kan 10 andere wagens vervangen.” vertelt burgemeester Ludo Persoons.

Een deelwagen reserveer je wanneer je hem nodig hebt. Je betaalt enkel voor de tijdsduur en het aantal gereden kilometers. Je hoeft je dus niet bezig te houden met onderhoud, verzekering en je moet hem ook niet opladen. Ook heb je niet langer een parkeerplaats voor je deur nodig.

Het lokaal bestuur Galmaarden sloot hiervoor een overeenkomst af met autodeelplatform ‘Mobilize Share’. Dankzij dit autodeelplatform kan je 24 uur op 24, 7 dagen op 7 een wagen eenvoudigweg reserveren via een applicatie. Nadien breng je de wagen terug naar de plaats van vertrek.

De elektrische deelwagen staat opgesteld op de parking aan het gemeentehuis op de daartoe uitgeruste plaats. Er zijn geen vaste abonnementskosten, je betaalt 27 cent per afgelegde kilometer en een vast bedrag van 4 euro per uur.

Abonnees

Uitsluitend abonnees zijn de geautoriseerde gebruikers van de autodeeldienst van de SHARE Mobility partner, in dit geval Omnia Share Mobility. De vereisten om abonnee te worden zijn onder meer:

  • houder zijn van een geldig rijbewijs dat erkend wordt door de 28 landen van de Europese Unie
    houder zijn van een permanent Belgisch identiteitsbewijs.
  • beschikken over een internetaansluiting, een smartphone en een kredietkaart.
  • beschikken over een vaste verblijfplaats. De SHARE MOBILITY partner kan bij registratie vragen dit te staven aan de hand van een attest van hoofdverblijfplaats, beschikbaar via https://mijndossier.rrn.fgov.be.
  • het inschrijvingsproces bij de SHARE MOBILITY partner correct en volledig hebben voltooid en alle gevraagde informatie en documenten hebben voorgelegd.
  • niet veroordeeld zijn voor dronkenschap, autorijden onder invloed van alcohol of drugs in de twee jaar voorafgaand aan de datum van toetreding tot de autodeeldienst.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor het abonnement op en het gebruik van de autodeeldienst van de SHARE MOBILITY partner, hier dus Omnia Share Mobility, zijn best vooraf eens na te lezen op www.autopartnersshare.be/pdf/Voorwaarden.pdf  .

Ook op de gemeentelijke website (https://www.galmaarden.be/autodelen ) vinden de inwoners alvast een handleiding terug. Na de zomervakantie organiseert het bestuur samen met de autodeelaanbieder ook nog een infoavond voor haar inwoners.

De voorstelling gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Ludo Persoons en de schepenen Kurt Penninck en Marleen Merckaert.

Meer informatie:
Deskundige mobiliteit: Jochen Wauters 054 89 04 20 of jochen.wauters@galmaarden.be
Burgemeester: Ludo Persoons 0477 24 58 26 of ludo.persoons@galmaarden.be

Dit nieuwsbericht delen: