HERNE – Elektrische deelwagen nu ook beschikbaar voor de inwoners

De elektrische (deel)wagen Nissan Leaf die het gemeentebestuur eind vorig jaar aankocht en in eerste instantie enkel beschikbaar was voor het gemeentepersoneel is nu ook vrijgegeven voor inwoners. Het bestuur sloot daartoe een overeenkomst af met autodeelaanbieder Omnia Share Mobility, die nu via de app Share Mobility het voertuig ter beschikking kan stellen van vooraf geregistreerde belangstellenden als abonnees.

Duurzame mobiliteit en klimaatneutraliteit

“Het opstarten van het autodelen in Herne is een belangrijke stap richting duurzame mobiliteit en klimaatneutraliteit. Door deelmobiliteit te omarmen, zet Herne in op een toekomstgericht mobiliteitsbeleid dat niet alleen de CO²-uitstoot verlaagt, maar ook de leefbaarheid en de duurzaamheid van de gemeente versterkt. Zo werken we aan een groenere en duurzamere toekomst”, stelde schepen voor milieu Kris Degroote bij het bekendmaken van de mogelijkheden voor de inwoners.

De deelwagen staat opgesteld op de parking aan de bibliotheek Petrus Nagel en het gemeentehuis. Er zijn geen vaste abonnementskosten, je betaalt 27 cent per afgelegde kilometer en een vast bedrag van 4 euro per uur. De auto zal voor een gedeelte ook kunnen opladen met de opgewekte energie van de zonnepanelen op het dak van de bibliotheek.

Abonnees

Uitsluitend abonnees zijn de geautoriseerde gebruikers van de autodeeldienst van de SHARE Mobility partner, in dit geval Omnia Share Mobility. De vereisten om abonnee te worden zijn:

  • houder zijn van een geldig rijbewijs dat erkend wordt door de 28 landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
  • houder zijn van een permanent Belgisch identiteitsbewijs.
  • beschikken over een internetaansluiting, een smartphone en een kredietkaart.
  • beschikken over een vaste verblijfplaats. De SHARE MOBILITY partner kan bij registratie vragen dit te staven aan de hand van een attest van hoofdverblijfplaats, beschikbaar via https://mijndossier.rrn.fgov.be .
  • het inschrijvingsproces bij de SHARE MOBILITY partner correct en volledig hebben voltooid en alle gevraagde informatie en documenten hebben voorgelegd.
  • niet veroordeeld zijn voor dronkenschap, autorijden onder invloed van alcohol of drugs in de twee jaar voorafgaand aan de datum van toetreding tot de autodeeldienst.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor het abonnement op en het gebruik van de autodeeldienst van de SHARE MOBILITY partner, hier dus Omnia Share Mobility, zijn best vooraf eens na te lezen op www.autopartnersshare.be/pdf/Voorwaarden.pdf .

De voorstelling gebeurde in aanwezigheid van de schepen van milieu Kris Degroote, burgemeester Kris Poelaert, schepen voor mobiliteit Carina Ricour, de voorzitter van het platform Omgeving William Deridder, raadslid Brent Roobaert en ook Peter en Nele, samen één van de eerste gebruikers. Beiden zijn het roerend eens: “Wij zijn erg blij met de keuze voor de deelwagen. Het is kostenefficiënt, handig, milieuvriendelijk, ideaal dus voor occasionele verplaatsingen. Indien onze gemeente geen deelwagen moest gehad hebben waren we allicht verplicht een tweede wagen aan te schaffen.”

Dit nieuwsbericht delen: