HERNE/BRUSSEL – Burgemeester Kris Poelaert legde de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger

Tijdens de installatievergadering van het Vlaams Parlement legde ook burgemeester Kris Poelaert (cd&v) de gebruikelijke eed ‘Ik zweer de grondwet na te leven” af als Vlaams volksvertegenwoordiger  in handen van de tijdelijke voorzitter van dat parlement. Die tijdelijke voorzitter is de verkozene met de meeste anciënniteit als Vlaams volksvertegenwoordiger. Net als in 2019 was dat Filip Dewinter (Vlaams Belang). Dewinter werd daarbij geflankeerd door de twee jongste parlementsleden. Dat zijn de 22-jarige Amina Vandenheuvel (PVDA) en de eveneens 22-jarige Mercina Claesen (Vlaams Belang).

Bij de jongste verkiezingen voor het Vlaams parlement geraakte de Hernse burgemeester in de kieskring Vlaams-Brabant verkozen met 9.518 voorkeurstemmen. Naast zijn burgemeesterschap zetelde hij ook sinds 23 juni 2023 als gecoöpteerd lid in de senaat. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in de nieuwe fusiegemeente Pajottegem is Kris Poelaert lijsttrekker van de cd&v-lijst en ambieert hij daarbij de burgemeesterssjerp ook effectief te omgorden.

De eedaflegging werd evenwel geen loutere feestelijke openingszitting door het indienen van een bezwaarschrift over de zetelverdeling in de kieskring Brussel door de ontslagnemende Open VLD voorzitter Tom Ongena, die stelde “dat een en ander is fout gelopen bij de organisatie van de verkiezingen en dat die fouten mogelijks een impact hebben op de samenstelling van dit parlement”. Een verslag van het college van deskundigen die toezagen op het verloop van de verkiezingen ging inmiddels in dezelfde richting. Tom Ongena vroeg dan ook een commissie op te richten om dat te onderzoeken. Uiteindelijk besliste het parlement dat de stemmen niet dienen herteld te worden.

De verkozenen enig formalisme bij het afleggen van de eed opleggen zou toch wel aangewezen zijn. Nog maar weinigen kennen blijkbaar nog de eerdere gebruikelijke correcte wijze waarbij de eed wordt afgelegd: met opgestoken rechterhand en met de wijs- en middenvinger wijzend naar boven. Bij velen was het bijwijlen een weinig fraai zicht.      

Dit nieuwsbericht delen: