STRIJLAND – De gemeentelijke sportbasisschool De Oester nam afscheid van juf Carine, een lerares uit de duizend

40 jaar geleden was het ook voor juf Carine Goddeau haar eerste schooldag in de gemeentelijke sportbasisschool De Oester Strijland. Een eerste schooldag evenwel niet als leerling maar wel als jonge geëngageerde leerkracht die er steevast van overtuigd was dat aan jonge kinderen les geven een grote verantwoordelijkheid inhoudt: “Het aanleren van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen aan jonge kinderen, evenals hun sociale en emotionele ontwikkeling bepaalt mee hoe hun toekomst er zal uitzien. Het engagement om dat met volle overtuiging en met alles wat in mijn mogelijkheden ligt zo goed als mogelijk en alle dagen na te komen heb ik gans mijn loopbaan voor ogen gehouden en ik ben wel een beetje fier dat ik op het einde van de rit mag genieten van een ‘goed’ eindrapport”.

De basisschool De Oester in Strijland staat bekend als een gemeentelijke sportbasisschool. Dit betekent dat naast het reguliere lessenaanbod ook sport en beweging een centrale plaats innemen in het onderwijsaanbod. De school legt de nadruk op het bevorderen van een gezonde levensstijl en fysieke activiteit onder de leerlingen. De  school bevindt zich dan ook in een groene omgeving met veel speelruimte en ook met de sporthal en het atletiekterrein in de achtertuin. De omgeving biedt de leerlingen zo een unieke kans hun creativiteit en het bewegen te stimuleren.

Een emotioneel moment  

Het afscheid nemen van een school en van een klas na een volledige loopbaan is ook voor Juf Carine een diepgaand en emotioneel moment. Het markeert het einde van een tijdperk van toewijding, inspanning en passie voor het onderwijzen en voor de leerlingen. Directrice Conny Stuckens: “Wat zijn we bijzonder gelukkig geweest met onze leerkracht Carine. Al die jaren was zij een leerkracht in hart en nieren en ook een echte moederfiguur wat betekent dat zij een rol heeft vervuld die verder gaat dan alleen het les geven. Lerares, zorgdrager, beschermer, adviseur en begeleider, zij was het allemaal”. 

Ook juf Carine blikt terug op de vele jaren waarbij zij meer dan een handje toestak in de ontwikkeling van ‘haar’ leerlingen.  Ook bij haar een gevoel van trots op de bereikte resultaten en het impact dat ze heeft gehad op de toekomst van velen. “Het afscheid nemen valt een beetje zwaar vanwege de emotionele band die is opgebouwd met collega’s, leerlingen en de schoolgemeenschap. Allemaal relaties die zijn gebaseerd op jaren van samenwerking en wederzijds respect. Die eerstkomende maanden zijn vakantiemaanden en op zich niets nieuw voor het lerarenkorps. Wat het op 1 september zal zijn….. daar probeer ik nu nog niet aan te denken. Feit is dat ik in de Koning Boudewijnstraat woon op een boogscheut van de school en dat ik van daaruit nog de typische geluiden eigen aan spelende kinderen kan horen. Niet alleen daardoor maar toch….. zal ik mij  zelfs als gepensioneerde lerares altijd verbonden voelen met wat decennia lang mijn doen en laten bepaalde”.

Leergierig en veerkrachtig doorheen de jaren  

Ook juf Carine heeft zich als leerkracht bijzonder leergierig en veerkrachtig doorheen de jaren moeten opstellen. Niet alleen de schoolsite ziet er tegenover 40 jaar geleden helemaal anders uit, ook voor haar heeft de technologie een enorme impact gehad op haar manier van onderwijzen.

Juf Carine: “Waar vroeger schoolborden en krijt de norm waren, zijn nu digitale borden, laptops, tablets en educatieve software standaard. Dit heeft de manier van lesgeven en leren fundamenteel veranderd. Het huidig onderwijs legt ook meer de nadruk op vaardigheden zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerking zonder daarbij de traditionele kennisoverdracht uit het oog te verliezen. Ook de rol van ouders in het onderwijs is sterker geworden. Er is meer samenwerking en communicatie tussen school en thuis, ook een voordeel te danken aan veelal de  technologische hulpmiddelen”. Het afscheid nemen van het onderwijs na een lange carrière betekent dan ook voor Carine afscheid nemen  van een wereld die in vele opzichten is veranderd.

Uitgewuifd met een Mexican wave en een daverend applaus

Dat afscheid verliep in verschillende fasen. Vorige week was er een viering in de schoot van de school en het lokaal bestuur en deze morgen trakteerden de ouders van het derde leerjaar juf Carine en de kinderen op een dessertenbuffet. Diezelfde ouders zorgden er ook voor dat de klas feestelijk was gedecoreerd. Vandaag om 12 u was het dan ‘le moment suprême’. Alle 240 kinderen vanuit de zes lagere- en de vier peuter- en kleuterklassen vormden een erehaag en wuifden ‘hun juf Carine’ aan de zijde van directrice Conny uit met een Mexican wave en een daverend applaus. Dat applaus werd ook gedeeld door de tientallen ouders die ook op deze laatste schooldag hun oogappel aan de schoolpoort kwamen ophalen.

Dit nieuwsbericht delen: