Ook HERNE blijft zijn mantelzorgers heel erkentelijk

Naar jaarlijkse traditie wordt in juni ‘De Mantelzorger’ in de schijnwerpers gezet. Die dag of in die periode worden de mantelzorgers dan bedacht met een bijzondere attentie. Hun engagement is immers niet vanzelfsprekend. Ook Herne telt een grote schare mantelzorgers. De dienst Welzijn houdt er dan ook aan hen bij die gelegenheid in de bloemetjes te zetten.

Schepen Sandra Dero en een paar leden van de dienst Welzijn brachten zo een hartverwarmend bezoek aan de vele erkende mantelzorgers. Met een vriendelijk woord en een cadeautje in de vorm van een compact boodschappentasje en een magneet wilde de dienst Welzijn (OCMW) hen zo van harte bedanken voor hun inzet en hun engagement. Het waren schepen Sandra en de medewerkers  Linda, Nadine of Ilse die aanbelden op adressen in Herfelingen, Sint-Pieters-Kapelle en in Herne.

De mantelzorger is vaak niet alleen een stille ‘zorger’, maar ook een geliefde, een steunpilaar, een belangenbehartiger, een zorgcoördinator en nog zoveel meer. Het combineren van al die hoedanigheden is niet eenvoudig. Daar is iedereen het er over eens. Het maakt van iedere mantelzorger wel een onzichtbare ‘held’ in de zorg en in de samenleving.

Al in 2011 startte het toenmalig OCMW in uitvoering van het lokaal sociaal beleidsplan met een eigen mantelzorgtoelage. Die toelage bedraagt 15 euro per maand. Zij drukt de waardering van het lokaal bestuur uit ten aanzien van de personen die hulpbehoevenden en zieken bijstaan om zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. De toelage werd in het leven geroepen ten voordele van de zorgverlener en niet van de zorgbehoevende.

Wie kan genieten van een mantelzorgtoelage?

De mantelzorger houdt zich daadwerkelijk en op zeer regelmatige basis met de thuiszorg bezig. De regelmaat van de thuiszorg moet blijken uit het aanvraagformulier. De thuiszorg moet op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier gebeuren.

De zorgbehoevende moet een inwoner zijn van de gemeente en inwonend of zelfstandig in zijn natuurlijk thuismilieu verblijven. De evaluatie van de zorgbehoevendheid wordt vastgesteld aan de hand van bestaande attesten.

Het reglement is terug te vinden op de website: www.herne.be/welzijn/thuisdienst/mantelzorgtoelage

Voor meer informatie kan men terecht bij bevoegde schepen sandra.dero@herne.be  of bij thuisdienst@herne.be  (02 397 00 00).

Ook naar gewoonte werden de Welzijn-medewerkers die mee op ronde trokken op de middag op kosten van de schepen vergast op een broodjesmaal. Deze keer gebeurde dat in De Coupée aan het station.

Dit nieuwsbericht delen: