GOOIK wil de staat van zijn voetpaden in kaart brengen en ze opknappen aan de hand van de applicatie ‘Stapscore’

De gemeente Gooik en het Antwerps district Borgerhout zijn de eerste pilootentiteiten waar voetgangers en wandelaars vanaf eind juni gratis gebruik kunnen maken van de applicatie Stapscore. Via die applicatie kunnen zij aan de hand van hun ervaringen mee de kwaliteit van de voetpaden binnen de gemeente in kaart brengen. In de Cultuurschuur De Cam waren het Ines Meskens en Sofie Neyens van Bewegen.netdie het project kwamen toelichten. “Erger jij je weleens aan voetpaden die in slechte staat zijn?  En wil je graag je steentje bijdragen aan het verbeteren van de voetpaden in Gooik?  Dan ben jij misschien wel de ideale vrijwilliger voor Stapscore!”, was de insteek van de infovergadering.

Stapscore is een digitale applicatie ontwikkeld door Verkeersplatform vzw in samenwerking met UHasselt (Jos Janssen – Faculteit School voor Mobiliteitswetenschappen) en Beweging.net, een netwerk van sociale organisaties in 2014 ontstaan op de grondvesten van het ACW, de koepel van christelijke werknemersorganisaties in Vlaanderen. Met Stapscore kunnen gebruikers voetpaden beoordelen op basis van een tiental criteria zoals toegankelijkheid, veiligheid en onderhoud. Die gegevens worden vervolgens gebruikt om een gedetailleerd overzicht te verkrijgen van de staat van de voetpaden, wat dan op zijn beurt de gemeenten kan helpen bij het identificeren van problematische gebieden en het plannen van verbeteringen. Stapscore is een tool die bijdraagt tot een verbeterde voetgangerservaring en een algehele verhoging van de levenskwaliteit en mobiliteit binnen een gemeente.

De doelstellingen van het voetpadenonderzoek Stapscore zijn meervoudig evenwel met het hoofdaccent op het in kaart brengen van de probleemlocaties. Met het oog op het opstellen van prioriteiten voor het verbeteren van de kwaliteit van zijn voetpaden mede op basis van een optimale besteding van zijn financiën verleent Gooik dan ook volop zijn medewerking aan het project.

Schepen Samuel Billens: “Voor het lanceren en het bekendmaken van het project Stapscore was het kort dag. Wij hebben dan ook heel weinig tijd gehad om alle mogelijke geïnteresseerden te kunnen contacteren om hen op de uiteenzetting aan de tafel te krijgen. Wij rekenen op de mond-aan-mond-reclame en andere kanalen om zoveel als mogelijk voetgangers en wandelaars te kunnen warm maken om zich via Stapscore in te zetten om mee te werken aan een optimaal voetpadenbeleid in onze gemeente”.

Het verhogen van de bewustwording over de staat van de voetpaden.

Door gebruikers de mogelijkheid te geven voetpaden te beoordelen wordt de aandacht gevestigd op de huidige kwaliteit en de eventuele problemen van de voetpaden. Dit helpt om het belang van goede voetgangersinfrastructuur onder de aandacht te brengen bij zowel de bewoners als het lokaal bestuur.

Gemeenten voorzien van bruikbare data om gerichte verbeteringen door te voeren.

Stapscore verzamelt gedetailleerde informatie over de staat van de voetpaden, inclusief specifieke problemen zoals scheuren, obstakels of slechte toegankelijkheid. Die data bieden gemeenten waardevolle inzichten aan waardoor zij beter onderlegde beslissingen kunnen nemen en prioriteiten kunnen stellen bij het onderhouden en het verbeteren van de voetpaden.

Het bevorderen van voetgangersvriendelijke omgevingen

Door inzicht te geven in de behoeften en de knelpunten van voetgangers draagt Stapscore dan ook bij tot het creëren van meer veilige en meer comfortabele wandelroutes. Dit kan dan leiden tot een meer aangename wandelervaring en het stimuleren van stappen als een gezonde en milieuvriendelijke vorm van transport.

Participatieve benadering van het infrastructuurbeheer

Door bewoners actief te betrekken bij het evalueren van en het rapporteren over de staat van de voetpaden wordt een participatieve benadering bevorderd. Dit zorgt ervoor dat ook de stemmen en de ervaringen van de gebruikers een rol gaan spelen in de infrastructuurplanning en het -beheer.

Ondersteuning van beleid en investeringen in voetgangersinfrastructuur:

De gegevens en de feedback die via Stapscore worden verzameld kunnen beleidsmakers overtuigen van de noodzaak van het investeren in betere voetgangersinfrastructuur. Dit kan bijdragen tot het realiseren van duurzame gemeentelijke mobiliteitsplannen.

De applicatie Stapscore gebruiken kan via het aanmaken van een account op de website www.stapscore.be. Assistentie en bijkomende info kan ook aangevraagd worden via info@stapscore.be . Hou er rekening mee dat de beschikbaarheid van de app kan variëren en het is mogelijk dat die nog in bepaalde ontwikkelings- of testfasen verkeert.

Voor bijkomende informatie staat ook schepen van mobiliteit Samuel Billens ter beschikking. Zijn contactgegevens: samuel.billens@gooik.be – 0497 15 24 14.

Dit nieuwsbericht delen: