HERNE – Basisschool GO! Markevallei sloot het schooljaar af met een traditioneel schoolfeest.

In minder en minder basisscholen wordt het schooljaar afgesloten met een schoolfeest. Meer en meer scholen en ouders geven de voorkeur aan alternatieve manieren om het schooljaar af te sluiten zoals educatieve uitstapjes of culturele evenementen. De basisschool GO! Markevallei blijft echter  trouw aan een schoolfeest waarbij de klassieke insteek overeind blijft en waar ook vele voordelen aan verbonden blijven. Zo vergroot een schoolfeest de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren en gunt het de kinderen een gloriemoment als beloning voor hun inspanningen en hun prestaties gedurende het schooljaar.

Een grote inzet  

Het organiseren van een groots evenement zoals een schoolfeest vergt veel planning en inzet van zowel leerkrachten als vrijwilligers. Ook in de GO! basisschool Markevallei (Kokejane) was het alle hens aan dek om van het schoolfeest eens te meer een geslaagde namiddag te maken. Daarvoor kon worden gerekend op de inzet van de vier schoolpijlers: de kinderen, het schoolpersoneel, het oudercomité en ten slotte de ouders, de grootouders, de familie en de sympathisanten. Een vijfde wiel dat noodzakelijk is voor het welslagen van een buitenactiviteit is uiteraard het weer. En dat kon beslist beter! Tot op het laatste moment was het hopen op het uitblijven van regen en dat was niet anders als bij de eerste schooldag in september. En op het nippertje diende dan ook plan B niet te worden ingeschakeld.

Een reis door de wereld

Het waren directrice Katrien Van Vaerenbergh en haar team van 25 personeelsleden die 10 maanden geleden alle kinderen een ticket bezorgden voor een ‘reis rond de wereld’. Hiermee was onmiddellijk duidelijk wat het jaarthema zou inhouden. Dat thema werd dan ook uitgezet als rode draad in zoveel als mogelijk lessen met vooraan wereldoriëntatie en muzische vorming maar het zou ook een relevante plaats innemen in algemene vakken zoals taal en wiskunde.

Leerlingen uit alle klassen werkten samen 

De 21 leerkrachten namen zo de 164 leerlingen op sleeptouw doorheen Nederland, ⁠Frankrijk,  ⁠Duitsland, ⁠Spanje, ⁠Griekenland, Nieuw-Zeeland, ⁠Hawaï, Zuid-Afrika en ⁠Mexico en dat was ook duidelijk te zien in de optredens.  Directrice Van Vaerenbergh: “Nieuw dit jaar is dat werd afgestapt van de traditionele optredens per klas. Het concept leerlingen uit alle jaren laten samenwerken bevordert onder meer de empathie en de communicatievaardigheden. Oudere leerlingen krijgen de kans om leiderschapsrollen op zich te nemen, wat hun zelfvertrouwen kan vergroten. Dit model weerspiegelt ook meer de echte wereld, waar mensen van verschillende leeftijden en vaardigheden moeten samenwerken. Het kan leerlingen dan ook beter voorbereiden op latere situaties in het leven en op de werkplek”.

In the mood

Land per land en met aangepaste muziek en attributen wisten de kinderen een overvolle speelplaats ‘in the mood’ te brengen. Het waren Elias en Rowan die als ‘echte presentatoren’ de toeschouwers  informeerden over wat ging volgen. Zo stonden voor Nederland de kaas en de tulpen centraal. Voor Frankrijk maakte de lichtstad Parijs als de stad van de liefde de rekening en de Duitse delegatie had het over de befaamde ‘luchtballon’. Het zonnige Spanje kreeg de Macarena als referentie en met de sirtaki wist iedereen dat de vlucht Griekenland als bestemming had. Voor Nieuw-Zeeland was de film ‘The Lord of the Rings’ de inspiratiebron en voor Zuid-Afrika kwamen er kleurrijke djembés en opvallende maskers bij te pas. Ook Mexico diende met zijn typische sombrero’s niet onder te doen en ten slotte kon ook de crew met Darlien, Conny, Bettina, Carolien, Sandy, Elien, Hilde, Melissa, Anja, Kim en kapitein Katrien niet ontbreken.

Het oudercomité onder de vleugels van Els Dooms stond in voor de bevoorrading van de hapjes en tapjes. De opbrengst van die verkoop komt dan weer de schoolkas ten goede. Die kan dan aangesproken worden voor het vereffenen van kleine en onvoorziene uitgaven.

Dank aan Dorien Mot voor de foto’s.

Dit nieuwsbericht delen: