HERNE – Muziektherapie als hulp bij het omgaan met dementie  

Vandaag was accordeonist en zanger Isidoor De Wilde te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix. Hij trakteerde er de bewoners en de residenten op een flink streepje muziek met een duidelijke verwijzing naar hun jeugdjaren.  Zijn aanwezigheid kadert in de actie ‘mentaal welzijn en gezonde gemeenten’ van de intergemeentelijke preventiedienst Gezondheid Pajottenland en zijn coördinator Bianca Vanreepinghen. Hierbij wordt geïnvesteerd in muziekvoorstellingen voor dementerende residenten in de woonzorgcentra.

Muziektherapie

Onder de noemer ‘Muziektherapie’ wordt een waardevolle, niet-medicamenteuze benadering verondersteld voor het verbeteren van het welzijn van bewoners die aan dementie leiden. ‘Muziek is één van de laatste dingen in het brein, dat wegvalt. Het beïnvloedt de stemming zeer positief en het is een manier om contact te maken. En muziek kan ook bepaalde emoties oproepen en daarmee de gemoedstoestand van een patiënt positief beïnvloeden’ is daarbij het uitgangspunt. Er werd dan ook gelachen, er werd gezongen, er werd gedanst…. Voor de bewoners en ook hun bezoekers werd het alvast een namiddag van de bovenste plank.

‘Muziek is een fantastische taal waarmee we mensen heel lang kunnen blijven bereiken’ is niet alleen de insteek van dementie-ambassadeur weerman Frank Deboosere maar ook van die van de intergemeentelijke preventiewerking. Begin dit jaar stelde die dienst in samenwerking met de lokale besturen van Lennik, Gooik, Herne, Bever en Galmaarden zijn actie ‘Praatcafés Dementie’ voor. Hiermee haakten zij hun wagonnetje aan bij het initiatief van het regionaal expertisecentrum dementie Memo (Dilbeek). Dat werkte al nauw samen met de Vlaamse overheid, de Vlaamse Alzheimerliga en een vijftigtal andere organisaties en diensten die in het domein al actief zijn in Vlaams-Brabant en dit met de vaste wil te groeien naar een dementievriendelijke samenleving. De actie kadert ook in de gemeentelijke doelstellingen ‘een dementievriendelijke gemeente’ te zijn.

Intensievere zorg  

Matthias Van Houdenhove, directeur bewonerszorg: “Ook St-Felix kent een groeiend aantal residenten die gaandeweg geheugenproblemen krijgen of dementie ontwikkelen  en beleeft die evolutie als een aanzienlijke uitdaging. Het is alleszins een complexe uitdaging die zowel operationele als emotionele aspecten omvat en het vraagt om continue aanpassing en verbetering van zorgstrategieën.

Dementie drukt zijn stempel op verschillende aspecten van de werking en dienstverlening. Zo is de zorg voor mensen met dementie intensiever dan voor andere residenten. Hierdoor is er meer personeel nodig. Het gaat niet alleen over ‘meer’ personeel maar vooral over meer ‘specifiek’ personeel getraind in dementiezorg, wat betekent dat er extra opleidingen nodig zijn om hen te ondersteunen bij  de complexe zorgbehoeften van deze groep. Dat vraagt ook om aanpassing van de  zorgplannen en nauwe samenwerking met familieleden om de achtergrond  en de gedragingen van bewoners met dementie  te begrijpen.

Wij hebben in Sint-Felix geen specifieke afdeling beschermd wonen. Personen die lijden aan een vergevorderde dementie komen in principe niet in aanmerking om in Sint-Felix te verblijven. Bestaande bewoners die mettertijd aan dementie lijden gaan we uiteraard liefdevol verzorgen. Van zodra de ziekte maakt dat Sint-Felix geen veilige omgeving meer kan bieden of dat storend gedrag onze werking te fel bemoeilijkt gaan we in samenspraak met huisarts en familie op zoek naar een valabele woonomgeving. We zijn hier echter zeer voorzichtig mee en hanteren dit echt als laatste strohalm.

Wij ervaren dat specifieke activiteitenprogramma’s  zoals muziektherapie, reminiscentietherapie en sensorische activiteiten  maximaal de betrokkenheid van die bepaalde bewoners stimuleren en zijn dan ook gelukkig met een gemeente die dementievriendelijk wil zijn”.

Dit nieuwsbericht delen: