Een blij en gemoedelijk terugzien van de chiroleden uit de beginjaren van Chiro HERNE

Vandaag was er in het Parochiaal Centrum aan de Lindestraat een reünie gepland voor al degenen die destijds de fundamenten hebben gelegd en de leiding hebben verzekerd van Chiro Herne  Een 40-tal gewezen chiro-jongens en -meisjes met een geboortejaar van vóór 1952 gingen op de uitnodiging in waarbij een wandeling, een montage van foto’s uit de oude doos en een hapje/tapje voorzien waren. Het werd vooral een moment om niet alleen het verleden te herbeleven maar ook om de toekomst te omarmen. Zij legden indertijd de eerste steen van de Chiro en hielpen daadwerkelijk mee aan het opbouwen van het stevig en warm chiro-huis dat nu nog steeds volwaardig overeind staat. De initiatiefnemers van de bijeenkomst waren Johan Paduart, Michel Mertens en Guy Devroede.

Een groot impact  

Toen het in 1960 begon wist niemand hoever de chirowerking zou reiken met het creëren van een veilige, leuke en leerzame plek voor in eerste instantie een jongensafdeling en in 1962 ook eentje voor meisjes. Uit die beginperiode van de jongensafdeling vallen de namen op van John Steenhoudt, Luc Suys† en hun opvolgers Johan Paduart, Michel Mertens, Guy Devroede, Guido Fredrix† en Wim Cochez.

Yvette Duquene:  “De verhalen die na meer dan 60 jaar de tand des tijds hebben overleefd met onder meer avonturen, kampen en avonden vol gelach en soms ook tranen bewijzen het impact dat de Chiro heeft gehad op onze  levens. De Chiro heeft ons allemaal veel gegeven: levenslange vriendschappen, onvergetelijke ervaringen en de vaardigheden en waarden die ons hebben gevormd tot de mensen die we vandaag zijn. De lessen van leiderschap, samenwerking en dienstbaarheid die we hier hebben geleerd, dragen we nog steeds met ons mee in ons dagelijks leven”.

Onderpastoor Frans Gillis

Chiro Herne werd opgericht in 1960 door wijlen en toenmalig onderpastoor Frans Gillis. Het was het die het voortouw nam om te starten met een plaatselijke jongensafdeling in de schoot van de chiro-beweging. En enige tijd later wist de sociaal zeer bewogen onderpastoor ook uit te pakken met een meisjesafdeling. De grondslag van die meisjesafdeling legde hij met de hulp van destijds vier enthousiastelingen die thans de Chiro nog steeds een warm hart toedragen. Dat zijn Agnès en Christiane Condijts, Godelieve Copriau en Yvette Duquene. De toenmalige administratie eiste een bestuur met  minstens één meerderjarige, daarom werd er ook Micheline Niels bijgehaald.

Pastoor Frans Gillis verbleef maar vier jaar als onderpastoor in Herne. Toen werd hij geroepen voor een nieuwe opdracht in Nieuwenrode. Hij werd opgevolgd door pastoor Camiel Stallaert. Hij was parochievicaris in Herne van 1965 tot 1981 en er in die periode ook de inspirerende proost van de chiroafdeling. Tot voor een paar jaar was pastoor Camiel Stallaert nog een regelmatige bezoeker van Herne. Hij overleed eind 2022.

In het programma was plaats voor een gemoedelijke wandeling in en rond het Parochiaal Centrum en die was vooral toegespitst op de Aerebeekvallei. Na de terugkomst werd er aangesloten bij de niet-wandelaars en was het tijd om het glas te heffen op het succesvol chiroverleden. Na de ontvangst waren er nog een projectie van foto’s van toen en een broodjesmaal om af te sluiten.

Dit nieuwsbericht delen: