PAJOTTENLAND+ – Samen zijn 13 LEADER-projecten goed voor 561.000 euro subsidies

Pajottenland+ voorzitter Frank Nevens en coördinator Robrecht Geeroms hebben in het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch in Roosdaal de 13 projecten bekendgemaakt en voorgesteld die weerhouden werden na de eerste oproep in het kader van de vierde LEADER-programmaperiode (2023-2027). Meteen werd ook aangekondigd dat thans een tweede oproep loopt voor de budgetjaren 2025 en 2026 met een beschikbaar budget van 450.000 euro. Naast vzw’s, besturen en feitelijke verenigingen mogen ook nu ondernemers, particulieren en andere instanties een project indienen. Een idee indienen kan via de website www.pajottenland.be of via robrecht@pajottenland.be (054/50.02.45). De thans 13 goedgekeurde projecten zijn opgedeeld in 6 reguliere- en 7 microprojecten.

Microprojecten:

1.            Verhogen beleving en ontmoeting te Inclusieve Horecazaak Krok&Ko Vlezenbeek (Sint- Pieters-Leeuw). Krok&Ko is een inspirerende en inclusieve lunch- en koffiebar van de vzw De Poel waarbij mensen met een beperking en sociaal kwetsbaren zo optimaal mogelijk worden betrokken en iedereen kansen worden gegeven. Na een eerste vestiging in Itterbeek werd recent een tweede vestiging geopend in Vlezenbeek. Doel is actief bij te dragen tot de ontwikkeling van de dorpskern Vlezenbeek en een positief effect te hebben op de lokale economie

2.            Straffe Streek trakteert Pajotse jongeren voor hun straffe werk in de korte keten (Roosdaal). Recent werd het 20-jarig bestaan van Leader Pajottenland+ gevierd in het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch. In een samenwerking met de St-Franciscusschool stelden de leerlingen streekpakketten samen en werd een communicatie-campagne uitgewerkt om de korte keten-producten te promoten.

3.            Torentoer Pajottenland (Lennik, Gooik, Galmaarden, Herne). Dit project ingediend door Ward Nechelput en Jeroen De Vroede waarbij in de vier betrokken gemeenten tijdelijk (3 maanden) een toren gaat opgetrokken worden. Die toren (14m) is publiek toegankelijk en biedt de bezoeker een uitkijkplatform. Elke toren zal worden ingeplant dicht in de buurt van het bestaand wandel- en fietsnetwerk en vormt dan ook een tijdelijke attractie die via de media-aandacht het ruime publiek moet aantrekken om die hoek van het Pajottenland te komen verkennen.

4.            Jaarmarkt Bogaarden (Pepingen) wil een stijlvol Vlaams-Brabants trekpaardenkampioenschap invoeren. Via dit project en een bijkomende financiële stimulans voor jonge fokkers uit het Pajottenland+ wil de jaarmarkt de toekomst van het Belgisch trekpaard op langere termijn bevorderen en veilig stellen.

5.            Internationale hengstenkeuring Ternat (Ternat). Met het project wil men de achteruitgang van de fokkerij van trekpaarden counteren door meer internationale promotie voor het Belgisch Trekpaard op te zetten. Sportstal Vanderhasselt heeft de grootste binnenpiste in Europa en is de locatie bij uitstek om niet alleen aan die promotie te voldoen maar ook om internationale kopers aan te trekken en intern nieuwe jonge fokkers te begeesteren.

6.            Hand power, horse labour and dance / Handkracht, paardenarbeid en dans (Lennik). In de laatste week van augustus worden dansers samen met jonge boeren uitgenodigd in Gaasbeek voor een vijfdaagse masterclass ‘Hand power, horse labour en dance’. Een gamma aan (traditionele) technieken uit de landbouw worden verkend: maaien met zeis, hout kappen, hooien, trekoefeningen met Brabantse boerenpaarden, vuur maken, samen koken met lokale ingrediënten en nog meer. Het doel is om de verschillende leefwerelden van landbouwers en dansers samen te brengen.

7.            Rock Ternat – Secret Pajot Garden – Rocklub local (Ternat). Dit project tijdens het festival Rock Ternat maakt de ontmoetingsplek uit voor handelaars en ondernemers uit de regio om elkaar in een feestelijke sfeer tegen het lijf te lopen met een hap en een drankje uit het Pajottenland. Lambiek en geuze zijn een wereldwijd begrip en mogen op de kaart heel zeker niet ontbreken.

Reguliere projecten:

8.            Herbestemming van de Sint-Pieterskerk in Galmaarden tot een inclusieve toeristische landmark (Galmaarden). Onlangs startten de werken om de kerk in Galmaarden-centrum te herbestemmen tot een gemeentelijke bibliotheek, een overdekte markthal en tot een inclusieve toeristische landmark. De kerktoren zal ingericht worden als panoramapunt met zicht op de Markvallei en de Pajotse heuvels. Er wordt ook plaats en ruimte voorzien om een polyvalente expozaal in te richten met erfgoedobjecten.

9.            KOEkeloeren beleefboerderij – educatieve beleeftuin (Gooik). Het project omvat de creatie van een educatieve beleeftuin met inheemse planten, hoogstam fruitbomen, fruitstruiken uit eigen streek, moestuin en wilgenhutten samen met een klim- en klauterparcours van robinia en een zittribune. Het wil de band tussen mens, natuur en landbouw versterken en actieve betrokkenheid bij milieubescherming en duurzame landbouwpraktijken aanmoedigen om zo bewustere levensstijlkeuzes te inspireren en  positieve ervaringen in de buitenlucht te bieden.

10.         Ontsluiten micromouterij als ontbrekende schakel tussen landbouwer en brouwer/stoker (Pepingen). In het Pajottenland zijn boeren en brouwers al jaren aan het samenwerken om met lokaal geteelde gerst en tarwe heerlijke lambiekbieren, geuze en kriek te brouwen. Alleen ontbreekt daar al die tijd een schakel. Dat is het vermouten van de eigen geteelde gerst. Door het ontsluiten van de mouterij kan  hieraan tegemoetgekomen worden: boer en brouwer aan elkaar koppelen om zo de consument te kunnen laten genieten van de kortste keten, van gerst tot glas, van korrel tot borrel.

11.         Verdeelautomaat – Bakfiets De Coupee (Herne). Met de aankoop van een verdeelautomaat en een bakfiets wil men de lokale producten toegankelijker maken voor de Hernenaren en de inwoners van de naburige gemeenten. Hiermee wil men een tendens creëren in de regio over hoe we de lokale economie kunnen stimuleren. Die strategie kan dan op termijn uitgerold worden naar andere gemeenten. Alsook is het voor De Okkernoot belangrijk dat het op die manier zijn cliënten een zinvolle dagbesteding kan aanbieden met het oog op een ideale doorstroom naar betaalde arbeid.

12.         Huis van het Kind Roosdaal: er groeit iets! (Roosdaal). Met de renovatie van het oud OCMW-gebouw in Borchtlombeek zet het lokaal bestuur verder in op de uitbouw van het Huis van het Kind. Met acties zoals het installeren van een lift, het gratis houden van activiteiten en het oprichtien van een ruilwinkel wordt ingezet op sociale inclusie zodat iedereen er zich thuis kan voelen. Investeren in de jeugd is proactief werken aan de toekomst.

13.         Klaar voor de Toekomst. Dit project houdt in dat advies op maat wordt aangeleverd voor een weerbare tuin in een veranderend klimaat (alle 9 gemeenten van het LEADER-gebied). Daarbij wordt gestreefd naar meer natuurlijke tuinen als groene verbindingslus in de Pajotse gemeenten en geageerd tegen  de huidige trend van verharding en tegen het gebrek aan waterbuffering. Via een grootschalige bewustmakingscampagne wil men inwoners, landbouwers en gemeenten activeren om hun tuinen in die zin aan te pakken. Door persoonlijk advies op maat, grootschalige communicatie en financiële ondersteuning wordt gestreefd naar een sociaal klimaatbeleid en met veerkrachtige wijken tegen de gevolgen van de klimaatverandering

Dit nieuwsbericht delen: