De academie GOOIK krijgt er naast Muziek, Woord en Dans een volwaardige ‘Beeld-afdeling’ bij en ook ‘Kunstparel’ als nieuwe naam

Met veel enthousiasme mocht directeur Sarah Copriau bekendmaken dat de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Gooik vanaf 1 september een KUNSTacademie wordt. De richtingen Muziek, Woord en Dans krijgen er immers door de overname van de afdeling Beeldende en Audiovisuele Kunsten in Oetingen, een afdeling van de Academie Liedekerke (ABAK),  een volwaardig zusje bij. Die afdeling telt 160 leerlingen. De Kunstacademie telt derhalve voortaan de richtingen Muziek, Woord, Dans en Beeld die geacht worden elkaar te inspireren, te verrijken en te kruisbestuiven terwijl ze alle vier éénzelfde doel uitdragen. Dat is dan binnen het Deeltijds Kunstonderwijs waardevolle kerncompetenties meegeven in de vorm van kunst en passie in het leven van iedere leerling. Het inbedden van de nieuwe aanwinst leidt ook tot de nieuwe benaming ‘Kunstparel’ en tot een nieuw logo. Directeur Sarah Copriau en haar team wilden dat historisch feit dan ook niet zomaar laten voorbijgaan.

Een voortvarende geschiedenis

Directeur Copriau: “De Academie van Gooik zag het levenslicht in 1967 onder de vleugels van de Stedelijke Academie van Halle. Oorspronkelijk werd er enkel muziek gegeven. In dat startjaar schreven 138 leerlingen zich in voor notenleer, klarinet, koperinstrumenten of piano. Een jaar later kwam de richting Woord erbij. In 1977 kwam de Academie Gooik op eigen benen te staan en in de jaren ‘90 kreeg ook de richting Dans vorm. Begin de jaren ’80 werden ook de vestigingen in Herne en Galmaarden opgericht. Sinds 2020 is Bever als jongste de vierde afdeling.  Intussen telt de Academie thans 969 cursisten waaraan een topteam van 50 leerkrachten lesgeeft en verbreedde ook het aanbod binnen de richtingen Muziek, Woord en Dans. Zo verankerde de Folkafdeling binnen het domein Muziek, ontstonden Jazzdans voor volwassenen en kleuterdans voor de allerkleinsten en kreeg de creatieve cursus ‘Schrijven’ naast de Toneelklas meer dan een stevige gestalte binnen de Woordafdeling”.

De bijgekomen afdeling Beeldende en Audiovisuele Kunsten heeft al sinds 1991 het oud schoolgebouw in Oetingen-centrum als vaste stek. Die afdeling telt momenteel 160 leerlingen en behoudt voorlopig haar leslocatie op hetzelfde adres in afwachting van de realisatie van het STEAM-project. Wel wordt ook de voormalige kapel in het Dominicanessenklooster in Herne voorlopig omgetoverd in een kunstatelier en dat totdat de nieuwe vestigingsplek in het oud vredegerecht klaar is.

Parel als een eeuwige schoonheid  

Ook de keuze voor de doopnaam ‘Kunstparel’ wist de directeur te verklaren: “De parel heeft een grote culturele betekenis die doorgetrokken wordt naar het aanleren van een kunst in onze Academie: een eeuwige schoonheid die onverslijtbaar is en de allerhoogste waarde in het leven symboliseert. Dat naar een wijsheid die dateert uit de Griekse cultuur. Tevens verwijst de nieuwe naam naar de leerlingen die allen parels zijn en mogen schitteren. Ook een artistiek topteam met parels van leerkrachten vindt haar gelijke in de nieuwe naam. En bovendien maakt parel ook een historische verwijzing uit naar de roots van de Academie in Gooik, dat ‘Parel van het Pajottenland’ als streekgebonden slogan reeds jaren uitdraagt”.

Bij een nieuwe naam hoort uiteraard ook een nieuw logo. Dat werd vormgegeven door Kim Vleminx en Sara Meert, beiden secretariaatsmedewerkers van de Academie.

Nog goed nieuw is dat de Academie vanuit het departement Onderwijs ook een voltijdse beleidsmedewerker toegewezen krijgt. Die taak zal opgedeeld worden tussen de leerkrachten Leen Dubois en Geertrui Feytens.

Inschrijven kan vanaf woensdag 5 juni tot en met  30 september op het secretariaat van Academie Gooik, Herne en Galmaarden. Check de openingsuren via www.gooik.be/Academie .

Schepen Christa Dermez: “Deze erkenning is er niet zomaar gekomen. Het is het resultaat van hard werken en vooral samenwerken”. Zij was dan ook één en al lof over de uitbouw van de academie waarbij ze de competentie van directeur Sarah Copriau en haar team, de goodwill en de steun vanuit haar eigen bestuur en de samenwerking met de lokale besturen van  Herne, Galmaarden en Bever nadrukkelijk in het daglicht stelde. Ook was ze erkentelijk voor de samenwerking met ABAK Liedekerke en haar directeur Hanna Vanneste en met het lokaal bestuur van Liedekerke. Haar dankbetuigingen gingen ook naar alle leerkrachten van de academie, het ondersteunend personeel en via Stephane Seghers ook naar de Academiecommissie.

Dit nieuwsbericht delen: