In HERNE-centrum krijgen wandelaars en toeristen er door het burgerbudget zes picknick-tafels bij

Herfelingen was de eerste deelgemeente waar het project burgerbudget aan de hand van een infovergadering begin 2023 werd gelanceerd. Een burgerbudget is een subsidie waarmee het lokaal bestuur zijn inwoners, verenigingen of organisaties in de gelegenheid stelt actief te kunnen participeren aan het beleid. Binnen een burgerbegroting konden burgers zelf beslissen hoe zij een gemeentelijk budget, of een deel ervan, wilden besteden. Voor de vier woonkernen in de gemeente voorzag het lokaal bestuur ieder 65.000 euro. Uiteindelijk ging een burgerbudget van het lokaal bestuur naar zeven projecten.

De projecten in Herfelingen zijn ‘Verlicht Herne’ aangebracht door Stefanie Fastenaekels vanuit een persoonlijk engagement vanuit de zorgsector. Het houdt  het aanbrengen van huisnummers met ledverlichting voor de hulpdiensten in. Het tweede project is ‘Memento’ aangebracht door (Godelieve Deschuyffeleer vanuit Rotaryclub Herne-Markvallei) waarbij een gedenkplaats voor overleden huisdieren op het kerkhof van Herfelingen wordt ingericht. Dat project zou eerstweeks worden gerealiseerd.

In Sint-Pieters-Kapelle zet Mark Janquart namens de Koninklijke Fanfare Sint-Pieters-Herleving en haar jeugdafdeling Crescendo zich in voor de ‘Uitbreiding van de polyvalente feestzaal’ ten bate van het verenigingsleven.

Ik Kokejane kreeg ‘Kan10’ (Nele d’Herde – Chiro Herne, ATK Tonneelgezelschap en Kaatsers Veteranen Kokejane) groen licht. Hierbij wordt de vergroening van het kaatsplein en aanpassingen aan de kantine ten bate van het verenigingsleven nagestreefd. Ook het project ‘Effenaf BANKelijk’ van Joris Verreycken en (H)echt Herne) werd weerhouden. Hierbij wilden inwoners als vervolg aan de kubussen zelf zitbanken in elkaar gaan steken.

In Herne-centrum dienden Dirk Stalpaert en diverse verenigingen een project in voor de ‘Herstelling en instandhouding Parochiaal Centrum’ in de Lindestraat. Zij stonden 3000 euro van hun budget van 65.000 euro (maximum per deelgemeente) af aan Luc De Smet en Katrien Verbeke die er onder de vorm van een persoonlijk engagement 6 ‘Picknick-tafels’ her en der wilden plaatsen ten voordele van wandelaars en toeristen.

Op zes locaties

Het is dat project dat thans als eerste gerealiseerd en voorgesteld werd. De duurzame ’picknick-tafels’ werden recent geplaatst met de hulp van Dirk Wauters, Wim Grisé, Dani Van de Moortel en boer Eddy aan de  sporthal Hernekouter (rolstoelvriendelijke bank), het petanqueveld in de Liezebeekwijk, het kerkhof, de Aerebeek, de kubus Pieter (Processiestraat) en de kruising van voetweg 45 en 46 aan het Broekelenbos.

Zowel burgemeester Kris Poelaert als bevoegd schepen Kris Degroote zijn tevreden over het project burgerbudgetten: “Het project heeft alleszins veel weerklank genoten en onze burgers aangezet creatief om te springen met de voorziene budgetten. Projecten die voortkomen uit burgerbudgetten zijn vaak nauwkeuriger afgestemd op lokale behoeften en wensen doordat inwoners vaak een beter inzicht hebben in wat hun buurt specifiek nodig heeft. Wij hadden wel niet op voorhand ingeschat wat er allemaal bij het doorlopen van het traject komt bij kijken”.

Dit nieuwsbericht delen: