Een ingetogen Sacramentssprocessie trok door de HERFELINGSE kouters

Door de inspanningen van het parochiaal organisatiecomité en vele vrijwillige helpers kon de processie ter gelegenheid van Sacramentszondag terug door de Herfelingse kouters trekken. Daar waar vorig jaar de deelnemers door het warme weer nog gretig uitkeken naar de verfrissende waterbidons aan de haltes viel daar deze keer door de huidige weersomstandigheden niets van te merken.

Aansluitend op de zondagse eucharistieviering trok de Sacramentsprocessie vanuit de Sint-Niklaaskerk langs de Molenstraat, de Tweekapellenstraat, de steenweg Asse en de Sint-Niklaasstraat terug naar de kerk. Naar gewoonte werd halt gehouden aan de kapel Van Laethem en de kapel Derijcke waarbij het Tantum Ergo werd gezongen, gevolgd door de zegen met het Heilig Sacrament, het spelen van de nationale hymnes en het zingen van een Marialied.

In een normale bezetting liepen vooraan in de processie de ruiters die de komst van de processie aankondigen. Daarna volgen de vertegenwoordigers van de parochiale verenigingen met hun vlaggen. In de processie wordt een bijzondere aandacht geschonken aan het Mariabeeld als koningin van de rozenkrans. Zij wordt gedragen en vergezeld door vrouwen in witte kledij met bijhorende blauwe sjaals. Daarna volgen de koninklijke fanfare De Ware Broeders. Het Heilig Sacrament (Allerheiligste) wordt door federatiepastoor Kris Meskens meegedragen onder een baldakijn geëscorteerd door vier ruiters. Het baldakijn wordt voorafgegaan door het processiekruis, en de dragers van de grote flambeeuwen, de drager van de rinkelbel  en de wierook en de vertegenwoordigers van het lokaal bestuur. Achteraan stapt dan het koor, gevolgd door de gelovigen.

Pastoor Meskens: ‘Sacramentsdag’ is het feest van Jezus’ blijvende aanwezigheid in brood en wijn, lichaam en bloed. De Sacramentsprocessie is dan ook een publieke uiting van verering voor de allerheiligste Eucharistie. In de voorafgaande misviering legde pastoor Meskens het accent op ‘Sacramentsdag’, dat alles te maken heeft met de eucharistieviering dat telkens één groot moment is van ‘dank zeggen’. Dank voor het gekregen leven en dank voor de gekregen kansen”.



Voor ieder onderdeel van de processie was er telkens een verantwoordelijke aangesteld. Dit zijn buiten de leden van de Kerkfabriek onder meer Frans Vandenbossche, Sylvia Lemmens, Emilienne Van Bossuyt, Steven Van Der Eeckt, Dirk Decrick, Jochen Duran, Stijn Eeckhoudt, Marie- Paule Vansnick, Eric De Hauwere, een vertegenwoordiger van de ruiters, Agnes Thiels en Gustave Demarie.

Dit nieuwsbericht delen: