KESTER – Wordt de Nieuwe Joen de thuishaven voor een honderdtal nieuwe inwoners?

In de Gooikse deelgemeente Kester voorziet de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv/pr de bouw van een nieuwe sociale woonwijk en diende daartoe een omgevingsvergunning in voor 24 gestapelde huurwoningen en 6 koopwoningen. Die wijk is voorzien in de Nieuwe Joen  gelegen tussen de Bruneaustraat en de Cyprien Verhaevertstraat. De aanvraag behelst het realiseren van nieuwe één- en meergezinswoningen, de inrichting van een nieuwe interne wegenis, nutsvoorzieningen en openbaar groen, het verleggen van het tracé van de bestaande gracht en het vellen van hoogstammige bomen. De bouw zou gebeuren door Providentia, in samenwerking met Vlabinvest apb en de gemeente Gooik.

Bindend sociaal objectief

Het project zou bijdragen tot het verder realiseren van het gemeentelijk bindend sociaal objectief (BSO). De gemeente Gooik dient immers, net als alle andere Vlaamse gemeenten, tegen 2025 een opgelegd aantal bijkomende sociale woningen te realiseren.

Sociale mix

Het gaat om drie woonblokken met telkens acht appartementen met elk een eigen toegang. Er worden in elk gebouw telkens vier appartementen op het gelijkvloers en vier op de eerste verdieping voorzien. Daarnaast komen er nog eens zes eengezinswoningen. Om een sociale mix te bekomen hebben de woongelegenheden verschillende groottes en kunnen zowel koppels als gezinnen met kinderen er terecht. Alles bij elkaar denkt Providentia in de Nieuwe Joen een honderdtal nieuwe bewoners te mogen verwelkomen.

Openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen is de bevoegde overheid om een beslissing over de aanvraag te nemen. In het kader van het openbaar onderzoek ligt de aanvraag tot en met 15 juni 2024 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Wonen en Omgeving, Koekoekstraat 2 te 1755 Gooik. De vergunningsaanvraag kan tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal geraadpleegd worden op https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2024047391/inhoud-aanvraag/iRwhSRqjQVaVmesOsuz2dQ . Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan met duidelijke vermelding van: Bezwaar/OMV_2024047391 digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of digitaal via mail (wonenenomgeving@gooik.be ) of analoog per brief p/a Wonen en Omgeving, Koekoekstraat 2 – 1755 Gooik.

Groen Pajottegem heeft alvast gereageerd en stelt dat “het lopende openbaar onderzoek best gepauzeerd of ingetrokken zou worden totdat alle buren en geïnteresseerden uit de omgeving rustig de kans hebben gekregen om zich te informeren en te beraden over eventuele opmerkingen en bezwaren. Het lijkt ons ook nuttig om de gemeentelijke milieuraad en de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) bij dit dossier te betrekken gezien de omvang van het project”.

Dit nieuwsbericht delen: