BRANDWEERZONE VLAAMS-BRABANT WEST –  Eedaflegging van kolonel Tom Van Esbroeck  als zonecommandant

Op 1 maart 2023 begon kolonel Tom Van Esbroeck aan zijn mandaat van zonecommandant van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Ter gelegenheid van de officiële opening van de ééngemaakte Vlaams-Brabantse provinciale brandweerdispatching, afgekort ProDis, door provinciegouverneur Jan Spooren in Asse legde hij nu officieel de eed af in handen van de zonevoorzitter, de Lennikse burgemeester Irina De Knop. Zijn leiderschap en visie moeten de brandweerzone helpen zich aan te passen aan de moderne uitdagingen en te groeien in haar rol als cruciale noodhulpdienst.

WEST-beleid

In zijn toespraak had de nieuwe zonecommandant het over de kernwaarden van zijn WEST-beleid: Welzijn, Efficiëntie, Sterkte en Teamspirit: “Samen vormen die vier hoekstenen een krachtig kwartet voor een organisatie die, naar ik meen, succesvol en betrouwbaar is. Want uiteindelijk gaat het daarover. Dát is de kern van onze opdracht: een betrouwbare partner zijn voor de bevolking die wij dienen te beschermen. Zij kunnen op ons rekenen. Ik ben me bewust van de grote taak die me te wachten staat. Maar ik ben hoopvol. Ik beloof al mijn toewijding om onze zone te laten groeien en steeds beter te worden in wat we doen”.

De zonecommandant wordt bij de uitvoering van zijn opdracht bijgestaan door de zonesecretaris, de bijzonder rekenplichtige en een aantal (advies)organen: het directieteam van waaruit de besluitvorming ontstaat, een beleidscel voor de bedrijfsvoering, een commando voor de operationele materie, de door de wet voorziene technische commissie en een bureau van de vrijwilliger voor advies vanuit het werkveld. Die structuren worden op hun beurt ondersteund door een belangrijke administratieve pool met onder meer ICT, administratieve bedienden, personeelsdienst en communicatie. Het dagelijks bestuur is in handen van het zonecollege. Hierin zetelen de burgemeesters van de gemeenten op wiens grondgebied er zich een brandweerpost bevindt. De huidige voorzitter van het zonecollege en de zoneraad is Irina De Knop, de burgemeester van Lennik.

De hulpverleningszone Vlaams-Brabant West werd officieel opgericht op 1 januari 2015. De  zone omvat de voormalige brandweerkorpsen van Asse, Dilbeek, Halle, Lennik, Tollembeek, Londerzeel, Opwijk, Vilvoorde en Zaventem. Sinds haar oprichting heeft de hulpverleningszone geïnvesteerd in de modernisering van apparatuur, de opleiding van personeel en de uitbreiding van samenwerkingen met andere hulpdiensten zoals de politie en medische hulpdiensten. Er is ook aandacht voor preventie en sensibilisering van de bevolking rond brandveiligheid.

Dit nieuwsbericht delen: