Gerda Persoons gaat in GALMAARDEN als onafhankelijk gemeenteraadslid zetelen en verlaat samen met Jonas De Boeck N-VA Pajottegem

Gerda Persoons werd in 2018 in Galmaarden op de N-VA lijst verkozen en besliste nu de N-VA-fractie te verlaten en voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid te gaan zetelen. Ook Jonas De Boeck, medeoprichter en eerste voorzitter van N-VA Galmaarden, alsook voormalig gemeenteraadslid in Galmaarden, heeft ontslag genomen uit het bestuur van N-VA Pajottegem.

Vrouwonvriendelijk

“Ter gelegenheid van de lijstvorming is duidelijk geworden dat het huidige leiderschap de vrouwen binnen het bestuur beschouwt als tweederangs. Het leiderschap vond geen enkele vrouw van het huidig bestuur geschikt voor een prominente plaats op de lijst. Er diende een wit konijn gezocht te worden, zelfs een bestuurslid van een andere partij werd hiervoor aangesproken. Het is ook tekenend dat alle N-VA-gemeenteraadsleden en het kernbestuur mannen zijn. Van een dergelijke vrouwonvriendelijk bestuur, wens ik geen deel uit te maken”, verduidelijkt Gerda Persoons haar beslissing.

Toxisch

“Sinds de oprichting van N-VA Galmaarden in 2011 heb ik mij steeds ingezet voor de N-VA, maar blijkbaar wordt dit niet gewaardeerd door het leiderschap van N-VA-Pajottegem”, stelt Jonas De Boeck. “Ik stond hen blijkbaar gewoon in de weg en was geen meeloper, zoals door hun gewenst. De toxische sfeer was er te veel aan, waardoor ik N-VA Pajottegem verlaat. Overigens hebben ook in het verleden al tal van raads- en bestuursleden de lokale N-VA verlaten. Men kan zich dan ook zeer de vraag stellen of dit leiderschap van N-VA Pajottegem geschikt is om een gemeente met al haar personeel te besturen”. 

Nieuwe Tjeven

“Doorheen de voorbije legislatuur is het ook duidelijk geworden dat N-VA Galmaarden verveld is naar de Nieuwe Tjeven. Illustratief was het meestemmen met CD&V voor het verwijderen van de begraafplaatsen in Vollezele. Principieel heb ikzelf hier tegen gestemd, wat ze me tot op heden nog steeds kwalijk nemen”, stelt Gerda Persoons verder. “N-VA Pajottegem zal op het vlak van stijl en inhoud geen enkele verandering brengen, gewoon de verderzetting van de oude politieke cultuur”.

Dit nieuwsbericht delen: