EDINGEN – Brandweercadetten sluiten hun opleidingsjaar af met indrukwekkende demonstraties

Met een reeks demonstraties van de leerlingen werd het opleidingsjaar aan de Cadettenschool van de brandweer in Edingen afgerond. De 19 brandweerlieden ‘in spe’ – 12 jongens en 7 meisjes – mochten er hun vergaarde kennis en kunde tonen niet alleen aan hun ouders en aan hun onderrichters maar ook via het talrijk publiek aan de buitenwereld. Voor de meesten wenkt op termijn dan ook een carrière bij de hulpverleningsdiensten.

Een uitgelezen kans  

“Iedere keer vervullen de demonstraties op het einde van het schooljaar ons met een immense vreugde enerzijds om onze jongelingen boordevol hardnekkigheid, dynamisme en wilskracht aan het werk te zien en anderzijds om de hoop zo  nieuwe kandidaten aan te kunnen trekken”, zegt Gwenn Corbisier, directeur van de Ecole des Cadets Enghien en ook coördinator bij Seris Belgium, een bedrijf dat sluitende security-oplossingen aanbiedt voor bedrijven zoals onder meer Audi (Vorst). “Voor onze cadetten is het een uitgelezen kans hun moed en hun goodwill aan de aanwezigen te tonen. Aan de andere kant bieden de demonstraties de onderrichters niet alleen de gelegenheid de capaciteiten van iedere cadet naar hun juiste waarde in te schatten maar ook de vorming die zij geven kritisch te evalueren”.

De brandweerpost Edingen behoort tot de hulpverleningszone Hainaut-Centre die een gebied covert met nagenoeg 570.000 inwoners. Daartoe beschikt de zone over 643 professionele en vrijwillige bandweerlieden, waaronder een vijftigtal verbonden aan de kazerne in Edingen. In het contingent Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) ook twee Vlamingen. Arthur Ransbeek is 18 en beëindigt zijn opleiding in juni. Hij vertelt dat hij van kindsaf ‘gefascineerd’ was door de brandweer: “Mensen redden, het uniform, de apparatuur… voor alles had ik bewondering en ik ben dan ook heel blij dat ik drie jaar tot de ‘cadetten’ heb mogen behoren”. Een tweede Nederlandstalige is de 16-jarige Mia Christiaens uit Bogaarden. Zij komt uit een familie rijk aan brandweerlui. Ook zij pendelt maar al te graag iedere zaterdag naar Edingen  om er in groep te genieten van een opleiding die perfect aansluit bij haar sociale ingesteldheid.

Drie jaar opleiding

De Edingse brandweerschool voor de JSP’s is ontstaan onder de vorm van een vzw in 1997. Een volledig cadettenparcours loopt over drie opleidingsjaren. Dit opleidingsjaar telde het eerste jaar ‘Initiatie’ voor jongeren van 15 jaar  8 leerlingen, het tweede jaar ‘Certifiëring’ 8 en het derde jaar ‘Brevet’ 3. Directeur Gwenn Corbisier: “Onze school wil jongeren voorbereiden op de functie van brandweerman of -vrouw aan de hand van theoretische cursussen en van praktische en sportieve oefeningen. Wij willen daarbij ook hun burgerzin, hun teamspirit en hun toewijding ontwikkelen. Onze leerlingen worden dan ook gevormd naar de principes toe van het verlenen van hulp, het bijstaan van slachtoffers en het zich dienstbaar opstellen voor de bevolking”.

Voorbeeldattitude

“Aan de kandidaten om de opleiding te volgen worden wel een reeks eisen gesteld. Zo worden zij geacht niet alleen een voorbeeldattitude te hebben op de school zelf maar ook daarbuiten. Een negatief geïnspireerde, niet correcte of niet maatschappelijk gerichte attitude in de samenleving of op hun gewone school evenals slechte schoolresultaten kunnen zelfs tot uitsluiting leiden. Wij beschouwen onze doelstelling als verwezenlijkt als onze JSP’s mettertijd ingelijfd worden bij een brandweerkorps”, beklemtoont de directeur nog. “En dat is alleszins al het geval niet alleen bij ons maar ook onder meer al in de korpsen van Lennik, Leuze, Soignies en Tubize. Voor onze school houden die effectieve inlijvingen dan ook een zekere trots en een manifeste erkenning in van de waarde van onze school”.

Officieel erkend

De Cadettenschool van Edingen geniet een erkenning. Met hun opleidingsbrevet krijgen de leerlingen vanaf de leeftijd van 18 jaar dan ook gemakkelijker toegang tot de provinciale brandweerscholen. Niettegenstaande de gekregen vorming moeten zij voor het behalen van een officieel brevet toch ook nog de opleiding volgen in een erkend provinciaal vormingscentrum voor de brandweer. De kortste bij zijn l’EAFC Colfainaine-Jurbise  en PIVO Asse. 

Ieder jaar mogen de cadetten van Edingen overigens ook mee opstappen in het nationaal defilé op 21 juli en de geplogenheden rond 11 november in Brussel.

De demonstraties gingen door in de onmiddellijke buurt van Nautisport en werden ook bijgewoond door een delegatie van de Freiwillige Feuerwehr Brechen-Niederbrechen – gelegen op zo’n 70 km van Frankfurt am Main – met zijn commandant Rolf Stahl.

Kandidaat?  

Gemotiveerde JSP-kandidaturen – liefst vóór 10 juni – kunnen gericht worden aan de voorzitter van de vzw, hetzij met de post (Gwenn Corbisier – Rempart Saint-Christophe 37 in 7850 Edingen), hetzij via  secretariatjspe@gmail.com of  0479/11.48.39.

Met dank aan fotograaf van dienst Maxime Delattre.

Dit nieuwsbericht delen: