HERNE- Voortaan heeft de Bib Petrus Naghel ook een ‘boekstarthoekje’ voor de allerkleinsten

“Wat je vroeg leert, leer je voor het leven.  Zo is dat ook met lezen,” was de insteek van schepen Sandra Dero die het ‘boekstarthoekje’ in de gemeentelijke bibliotheek Petrus Naghel mocht voor open verklaren. Bij het knippen van het traditioneel lint werd zij geruggensteund van een 20-tal peuters en kleuters en hun mama’s en/of papa’s. Het openingsmoment werd afgesloten met een voorleesmoment speciaal gericht op die allerkleinsten.

In haar welkom vestigde de schepen de aandacht op ‘wat je vroeg leert, leer je voor het leven en zo is dat ook met lezen’.  Door op jonge leeftijd een liefde voor boeken te ontwikkelen is de kans groter dat kinderen ook op latere leeftijd graag zelf gaan lezen. Dat heeft dan positieve gevolgen voor hun ontwikkeling, het stimuleert daarenboven hun verbeeldingskracht en hun creativiteit en het werkt ook bevorderend op hun taalontwikkeling.

De schepen was best tevreden met de opkomst. De ouders kregen dan ook dit mee: “Jullie hebben die boodschap letterlijk opgepikt door in te gaan op onze uitnodiging om dit boekstarthoekje te openen. Met een blik op de toekomst heeft Herne het engagement aangegaan een  ‘boekstartgemeente’ te zijn. Met het boekstarthoekje-initiatief kijken wij samen met u als ouders naar de toekomst waar boeken en lezen altijd een belangrijke plaats zullen blijven innemen”.

De feestelijke opening van het ‘boekstarthoekje’ werd afgesloten met een vrij spelen in een reuzeknisperboek en een  voorleesmoment. Hierbij wisten zowel juf Caroline (GO!-Markevallei) als de bibliotheek-assistentes Elke Mertens en Evelien Verschueren het jong volkje volkomen te boeien.

Dit nieuwsbericht delen: