HERNE – Eén, twee wagens of een deelauto?

Hoe moet je ze nu noemen, de automobilisten die een auto willen delen omdat twee gezinswagens van het goede te veel zijn, maar eentje dan weer te weinig? In de raadzaal van het Hernse gemeentehuis werd na afloop van een rijkelijk gestoffeerde power point presentatie door Tony Deruyter van Omnia Share Mobility daarop nog geen passend antwoord gevonden. Milieuschepen Kris Degroote mocht 9 geïnteresseerde autogebruikers verwelkomen op de  toelichting over de actuele situatie in Herne. Kaderend in het Lokaal Energie- en Klimaatpact adviseerde het advies platform Omgeving het gemeentebestuur een beleidsplan op te stellen waarbij het project autodelen van start zou kunnen gaan.

Deelrijden

Zoveel mogelijk mensen op verschillende in elkaar vloeiende tiidstippen korte ritten aanbieden, dat is het doel van het deelrijden. Met die kerntaak poogt men wagenbezitters te verleiden af te zien van de aankoop van een vaak (te) weinig gebruikte tweede (dure) auto. De bedoeling is het niet om met een actieradius van om en bij de 300 km eventjes over en weer naar Oostende te rijden om er mosselen te degusteren. Een dergelijk dure culinaire uitstap weegt niet op tegen de 43 euro om 100 km gedurende 4 uren de lokale Nissan Leaf te gebruiken die bij de bibliotheek zijn standplaats met dubbele laadpaal heeft ingenomen.

Zoeken naar een evenwicht

Uiteraard zijn het twee aparte werelden. Waar in de Vlaamse stedelijke gebieden – Wallonië kampt met een laadpalenprobleem – de uitrol van dit milieuvriendelijk project reeds aardig is ingeburgerd, zet nu ook het platteland zijn eerste experimentele stappen. Vandaag maken de gemeentelijke ambtenaren in Herne al in toenemende mate gebruik van het (deel)voertuig als dienstwagen. Met het oog op het gebruik door de burger moet wel nog een evenwicht worden uitgedokterd. In de wandelgangen van het gemeentehuis wordt daartoe half juni vooruitgeschoven nadat alle administratieve, financiële en wettelijke schietijzers en dito geweren zijn afgerond. In de nabije toekomst zou zelfs een tweede exemplaar zijn elektrische broertje vervoegen wat naar een meer ideale situatie neigt.

Meer weten?

Wie volgende week de gemeentelijke website Herne-Omgeving-Mobiliteit en Openbare werken-deelmobiliteit-nuttige info googelt, wordt beloond met een omstandige toelichting over de nieuwste technologische innovaties die de groei van het zes miljoen tellende Belgische wagenpark een dringende halte moet toeroepen. Wie haar of zijn ongeduld niet langer wenst op de proef te stellen, kan alvast de honger naar een deelauto al kwijt op de site Omnia Share Mobile.

Nadere informatie is te lezen op deze pagina van de gemeentelijke website.

Redactie en beeldmateriaal: Denis Deneulin

Dit nieuwsbericht delen: