HERNE – Het OCMW bedankte zijn personeel, zijn vrijwilligers en zijn cliënten

De jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst voor het personeel, de vrijwilligers en de cliënten van het OCMW viel ook deze keer in bijzonder goede aarde. In de polyvalente zaal in Sint-Pieters-Kapelle heerste er dan ook een gezellige sfeer. Het werd een ontspanningsnamiddag met flink wat animatie, geurende koffie en lekker gebak. Voor het muzikale luik werd een beroep gedaan op de Gooikse Johan Demuylder die de aanwezigen dan ook een felle portie populaire deuntjes cadeau gaf.  De organisatie van de namiddag was in handen van Lina Thiels.

Enthousiasme en inzet

Het was schepen van welzijn Sandra Dero die de talrijke genodigden welkom mocht heten. Dat welkom ging ook gepaard met het overbrengen van de welgemeende dankbetuigingen voor het enthousiasme en de inzet van ALLE medewerkers uit vooral de poetsdienst, gezinszorg, klusjesdienst, personenalarm, de Minder Mobielen Centrale en het dorpsrestaurant die veelal in de schaduw werken. Uit de omvangrijke lijst van diensten en zorgen die het OCMW aanbiedt hield de schepen er enkele tegen het licht. Zo legde zij een accent op de ‘gele doos’, het ideale hulpmiddel dat bij thuis blijvende ouderen bewaard wordt in de koelkast zodat zorgverleners, in geval van nood, heel snel kennis kunnen nemen van de cruciale persoons-, contact- en medische gegevens over de zorgbehoevende.

Mantelzorgers

Ook had de schepen een karrevracht lof en dankbetuigingen mee voor de belangloze inzet van alle mantelzorgers die gewetensvol en vaak in stilte zorg dragen voor hun medemensen die het wat moeilijker hebben. Op dinsdag 18 juni zullen de schepen en de maatschappelijke assistenten Ilse (Dehenau),  Nadine (Devos))  en Linda (Thiels) hen allemaal persoonlijk een mantelzorgcadeautje gaan bezorgen.

Centrum voor Dagopvang

Ook de mogelijkheden geboden door het Centrum voor Dagopvang (CDO) in de Akkerwinde in Vollezele werden belicht, een project dat vrij recent van start ging. Dit is een centrum dat de opvang en de zorg tijdelijk kan overnemen van de mantelzorgers of thuisdiensten. Het kan een oplossing zijn voor alleenwonende senioren die thuis niet elke dag professionele ondersteuning krijgen of nood hebben aan gezelschap. Dit Centrum voor Dagopvang is een samenwerking tussen de gemeenten Herne, Galmaarden en de Welzijnskoepel West-Brabant.

De schepen had ook een speciaal dankwoord over voor het voltallig OCMW-personeel. Die dienst telt 28 medewerkers met 13 poetsvrouwen, 2 maatschappelijke assistenten, 3 betrokkenen bij de  klusjesdienst, 9 administratieve werkkrachten en 1 algemeen diensthoofd.

Dit nieuwsbericht delen: