KESTER – Ontwerp van Francis Geeroms weerhouden als kunstbeeld ter ere van de Paardenprocessie

Eind vorig jaar toog het lokaal bestuur van Gooik op zoek naar een kunstenaar voor het aanmaken van een kunstwerk om een ‘ode’ te brengen aan de Paardenprocessie van Kester. Dat zou dan geplaatst worden op het voorplein van de St-Martinuskerk in Kester. In het bijzijn van vertegenwoordigers van de betrokken verenigingen bij de ommegang van de Paardenprocessie  mochten burgemeester Gunther De Wilde en schepen voor cultuur Jonas De Maeseneer thans het resultaat van die oproep bekendmaken. Vijf kunstenaars dienden een project in. Die waren Wim Adriaenssens, Jan Clement, Luk Wets, Casimiro Da Silva en Francis Geeroms. De keuze van de jury ging naar het ontwerp van de 61-jarige Francis Geeroms uit Gooik.

Immaterieel Cultureel Erfgoed

Jan Jambon, De Vlaamse minister-president en tevens minister voor cultuur, plaatste vorig jaar de Paardenprocessie van Kester op de Vlaamse inventaris ‘Immaterieel Cultureel Erfgoed’. Die traditionele optocht doorheen Kester, Herfelingen en Oetingen gaat terug tot de 13de eeuw en brengt ieder jaar opnieuw verschillende generaties en verenigingen samen. Een erkenning als immaterieel cultureel erfgoed kon dan ook niet uitblijven. Die erkenning werd in juni 2023 officieel bekendgemaakt. Het lokaal bestuur toonde zich zeer dankbaar voor die erkenning en wilde dan ook die unieke historische gebeurtenis blijvend in de herinnering borgen door in het centrum van Kester aan de kerk een passend kunstwerk aan te brengen. Dat kunstwerk is tevens bedoeld als blijk van dankbare erkenning aan de organisatoren van de processie.

Perfectionisme, nauwkeurigheid en zorg voor het minste en kleinste detail

Wie de website opent van kunstenaar Francis Geeroms, inmiddels bekend voor zijn kunstzinnige hyperrealistische aanpak die rijmt met perfectionisme, nauwkeurigheid en zorg voor het minste en het kleinste detail, kan er niet naast kijken. Paarden nemen in zijn kunstwerken een heel bijzonder plaats in. Ook in zijn ontwerp staat het paard uiteraard centraal. Heel zeker wordt het een kunstwerk dat zal opgemerkt worden. In het ontwerp worden de elementen St-Martinus te paard, de bedelaar, kruisen, muziek,… harmonieus samengebracht. Het wordt een bronzen kunstwerk van 75 cm breed, 68 cm hoog en 1,15 cm diep,  geplaatst op een granieten sokkel van zo’n meter hoog.

Een mooie waardering  

Marc Van Hoegaerden namens de Gilde van het Paardenvolk toonde zich bijzonder opgetogen over het ontwerp: “De processie zou ontstaan zijn uit dankbaarheid omdat Kester, Oetingen en Herfelingen indertijd gespaard bleven van de pest. In zijn huidige vorm gaat de ommegang terug naar 1864 toen de nieuwe Sint-Martinuskerk in Kester werd ingewijd. In 1871 richtte de toenmalige dorpspastoor een vereniging op die zich zou engageren om ‘jaarlijks de Heilige Drievuldigheid in haren rondgang te peerd en stoetsgewijs te vergezellen’. Zo ontstond de Gilde van het Paardenvolk die tot op vandaag de processie organiseert. Al meer dan 150 jaar brengt ze zo dan ook de lokale gemeenschap samen. Het kunstbeeld is dan ook een mooie waardering voor de jarenlange inspanningen van de leden van onze vereniging”.

Visie, ethische waarde, duurzaamheid en prijs

De ingediende ontwerpen werden beoordeeld door een jury met een vertegenwoordiger uit onder meer de Gilde van het Paardenvolk, de St-Martinusfanfare, de lokale dorpsschool, de parochie, de beeldende kunstacademie en de vereniging ‘Zin in Kunst’. De coördinatie lag bij Gaëlle Saelens, de gemeentelijke ambtenaar van de dienst Vrije Tijd. De ontwerpen werden beoordeeld op basis van visie, esthetische waarde, duurzaamheid en prijs.

De inhuldiging van het kunstwerk is voorzien vóór de ommegang van de zondag na Pinksteren in 2025, die dan valt op 9 juni.

Met dank aan collega Ingrid Depraetere voor het beeldmateriaal. Mijn fototoestel liet mij dinsdag fameus in de steek.

Dit nieuwsbericht delen: