HERNE – Renovatie- en uitbreidingswerken voor de nieuwe Kunstacademie gaan van start

Deze week nog gaan in het centrum de werken van start voor het ombouwen van het oud vredegerecht naar een moderne kunstacademie. Daartoe worden een ganse reeks renovatie- en uitbreidingswerken voorzien. Richtsnoeren bij het concept zijn ‘Van een oud vredegerecht naar een moderne kunstacademie’ en ‘Waar wetten ooit heersten, floreren binnenkort de creatieve geesten’. Er wordt gehoopt de nieuwe kunstacademie in gebruik te kunnen nemen eind 2025. Het project kreeg dan ook de toepasselijke benaming ‘Kunstacademie 2025’ mee. De kosten worden geraamd op 2.675.000 euro.

Een sterke kern voor Herne

De plannen passen in het kader van het ambitieus project ‘Een sterke kern voor Herne’ waarbij het gemeentebestuur een toekomstvisie voor het centrum naar voren heeft geschoven. Dat streefbeeld houdt een kader in voor ruimtelijke ontwikkelingsinitiatieven in de dorpskern met de omgeving van de site Markevallei, het dorpsplein, het gemeentehuis, het OCMW, het vredegerecht en de dekenij als inzet. Als voorwaarde werd daarbij gesteld dat die visie een hoge stedenbouwkundige kwaliteit moet helpen realiseren met een bijzondere aandacht voor kernversterking, een klimaatrobuuste aanleg van de openbare ruimte, het vrijwaren en creëren van open ruimte met een verhoogde ecologische waarde, het versterken en zichtbaar maken van de groenblauwe netwerken en de uitbouw van de trage wegenstructuur. Het was het studiebureau VELD en Atelier Horizon die via een door de Vlaamse Bouwmeester toegekende opdracht die toekomstvisie heeft geconcretiseerd. Het volledig onderbrengen van de Kunstacademie in het gebouw van het oud vredegerecht nu maakt een deel uit van dat masterplan.

Ruime accommodaties

Bij de herbestemming van het vredegerecht naar de academie wordt de historische waardevolle voorgevel zo goed als ongewijzigd behouden wat een geslaagd samenspel van oud en nieuw oplevert. De verbouwingen beogen vooral de aanpassing van de dakstructuur, het aanpassen en benutten van de zolderruimte en de uitbouw aan de achterkant. Met dat laatste wordt de relatie met het achterliggend landschap versterkt. Daar waar de academie met haar 337 leerlingen thans nog is ondergebracht deels in de oude dekenij en deels in het gebouw van de dienst Welzijn biedt de nieuwe Kunstacademie de mogelijkheid al haar geledingen in éénzelfde attractief en functioneel gebouw onder te brengen.

Het gerenoveerd gebouw omvat achteraan op het niveau van de kelder een aanbouw waarin een woordklas, een balletzaal en een klas voor slagwerk worden voorzien. In de kelder komen de technische ruimtes, een kleedkamer, sanitaire voorzieningen en een opslagruimte. Op het gelijkvloers worden het secretariaat, de notenleerklas, twee instrumentenklassen en de sanitaire voorzieningen ingeplant. De verdieping 1A wordt voorbehouden voor vier instrumentenklassen, terwijl op de verdieping 1B het atelier van de nieuwe afdeling Beeldende Kunsten wordt ondergebracht. Op de zolder ten slotte worden een technische ruimte en een opslagplaats voorzien.

Technische voorzieningen

Op gebied van technische voorzieningen komt er een lift waarmee alle verdiepingen kunnen bereikt worden ook door rolstoelgebruikers. Een geothermische warmtepomp staat in voor het verwarmen en in de zomer het verkoelen van het gebouw. Er wordt ook ingezet op hernieuwbare energie door het plaatsen van een PV-installatie (met 25 zonnepanelen) van 25 KWP op het dak. Het gebouw zal voortaan ook voldoen aan de geldende EPB-waarden die zowel normen stellen rond energieprestaties als naar een gezond binnenklimaat.

Bijzondere aandacht voor akoestiek

“Omdat we hier met een kunstacademie te maken hebben waar ook muziek deel van uitmaakt, is er ook een akoestische studie uitgevoerd in en rond het gebouw”, legt een trotse directeur Sarah Copriau verder uit. “Verschillende materialen zullen naast bij voorbeeld de thermische eisen ook akoestische eisen opgelegd krijgen. Die normen hebben betrekking op lucht- en contactgeluid,  installatielawaai en er wordt ook rekening gehouden met de nagalmtijd en de geluidsabsorptie. Het drumlokaal werd extra onder de loep genomen”.

Het architectenbureau Corbey-Ringoir heeft het ontwerp gemaakt na overleg met de directie en leerkrachten van de muziekacademie.  Tijdens het voortraject zijn er ook werkbezoeken geweest aan andere vernieuwde kunstacademies. De hoofdaannemer is de firma Phenix die ook de volgende aannemers zal aansturen: Celcio voor HVAC (Heating, Ventilation and Airconditioning) en sanitair, Vander Putten voor elektro-technische installaties en Orona voor de lift.

Dit nieuwsbericht delen: