GALMAARDEN – Oproep concessie voor het organiseren van groepsopvang voor baby’s en peuters

Gezien het tekort in de sector wil het lokaal bestuur tegemoetkomen aan de nood aan opvangplaatsen voor baby’s en peuters (0 – 3 jaar). Het wil nu de regierol opnemen in het aanbieden van extra kinderopvangplaatsen en stelt hiervoor zijn gebouw Kammeersweg 8 in Galmaarden-centrum ter beschikking. Het doet dan ook een oproep naar gegadigden voor het kunnen verlenen van de concessie.

Onthaalouders, organisaties of zelfstandige opvanginitiatieven kunnen intekenen voor de concessie, die kan opgevraagd worden bij de jeugddienst (jeugd@galmaarden.be  – 054 89 04 35). De concessie stelt een realisatie voorop van een groepsopvang van samenwerkende onthaalouders. Het lokaal bestuur beoogt hiermee een uitbreiding van kinderopvangplaatsen, waarbij het aanbieden van inkomens gerelateerde plaatsen mede van belang is.

De bekendmaking van de leidraad en de oproep tot indienen zullen gebeuren via de gemeentelijke infokanalen (website, facebook, nieuwsbrief) en door het aanschrijven van bestaande opvanginitiatieven in de brede zorgregio. Concessievoorstellen worden ingewacht uiterlijk vrijdag 21 juni 2024 om 12 uur.

Meer informatie bij de jeugddienst: Isabelle De Gauquier – 054 89 04 35 – jeugd@galmaarden.be

Bevoegde schepen voor onderwijs: Marleen Merckaert – 0475 94 09 30 – marleen.merckaert@galmaarden.be

Dit nieuwsbericht delen: