Cd&v-PEPINGEN nam het heft in handen en plaatste zelf borden om de trajectcontroles aan te geven

Omdat heel wat mensen vinden dat de recent ingestelde trajectcontroles in Bellingen alsnog onvoldoende zijn aangeduid, plaatste de plaatselijke cd&v-afdeling nu zelf waarschuwingsborden langs het traject. De trajectcontroles op het traject Steenweg op Bellingen, Trapstraat, Nieuwe Baan en Hondzochtstraat werden eind februari geactiveerd en leverden tot 9 april al meer dan 4.600 boetes op.

Roep om betere signalisatie

“De inwoners blijken allesbehalve gelukkig met die gang van zaken”, vindt de cd&v-afdeling. “De meeste Pepingenaren hebben geen bezwaar tegen de opgelegde snelheid maar wel tegen het feit dat de trajectcontroles onvoldoende zijn aangeduid. De afbakening van de vier trajectcontroles en van de verschillende snelheidsregimes is voor veel inwoners en ook voor de inwoners van naburige gemeenten niet duidelijk aangegeven. Het verlagen van de snelheid en het verhogen van de veiligheid op onze wegen moeten wel de enige reden zijn om trajectcontroles in te voeren, niet het winstbejag van het privé-bedrijf dat de controles organiseert noch het spijzen van de gemeentelijke kassa”.

Cd&v vroeg daarom tijdens de gemeenteraad om de trajectcontroles duidelijk aan te kondigen in de straat: “Bestuurders die weten dat er een trajectcontrole is, zullen immers hun snelheid aanpassen omdat ze weten dat anders zeker een boete volgt. Die aankondiging ontbreekt nu met als resultaat een record aantal boetes. Het doel van de trajectcontroles is dus niet bereikt. Spijtig genoeg heeft het Open-VLD/LVB-bestuur geen oren naar een betere signalisatie”.

Extra waarschuwingsborden

Cd&v zegt “voorstander van trajectcontroles te zijn omdat ze effectief blijken voor de verkeersveiligheid.  Maar de manier waarop de trajectcontroles in Bellingen gesignaleerd zijn, kan echt wel beter. Een extra bord dat waarschuwt voor de trajectcontrole of een gewijzigde verkeerssituatie is niet verboden en kost echt niet veel. Het zou veel frustratie kunnen vermijden en een groter draagvlak kunnen creëren”. Omdat de gemeente bij zijn standpunt bleef, besliste de cd&v-afdeling dan maar zelf voor een oplossing te zorgen en plaatste ze langs de wegen met trajectcontroles in Bellingen duidelijk zichtbare borden op privéterrein die automobilisten wijzen op de trajectcontroles.

Dit nieuwsbericht delen: