HERNE – 450 keer bravo voor alle rennende sterren die deelnamen aan de interscholenloop

Reeds voor de 46ste keer in de annalen van de gemeentelijke sportdienst met thans Franciska Dekens,  Jean-Luc Deherder en nog een aantal vrijwilligers werd de jaarlijkse gemeentelijke interscholenloop georganiseerd. Die loop betrof de uitgestelde organisatie die oorspronkelijk voorzien was tijdens de ‘Vlaamse loopweken voor scholen’ die ieder jaar een beslag krijgen in september. Maar toen waren de weergoden bijzonder slecht gezind.

Deelnemen belangrijker dan winnen

Vandaag liepen dan ook honderden scholieren uit de drie basisscholen met de beste bedoeling de ziel uit hun lijf.  Net zoals het bij dergelijke sportmanifestaties hoort ligt de nadruk op het beleven van plezier. Deelnemen blijft daarbij nog steeds belangrijker dan winnen. Naast het sportieve is de scholenloop ook een les op sociaal, emotioneel en educatief vlak.

Aan het kunstgrasvoetbalveld in de Hernekouter hadden vele sympathisanten, ouders en grootouders  zich verzameld om de sportieve prestaties van de kinderen van nabij te volgen. Naast de gemeentelijke basisschool De Regenboog uit Herfelingen (in het geel) en de vrije basisschool De Bloesem uit Herne-centrum (in het blauw) nam ook de GO! basisschool de  Markvallei uit Kokejane (in het groen) deel aan de looppret.

De lopen waren opgedeeld per leerjaar met een aparte loop voor meisjes en jongens met afstanden – van 1 tot 3 ronden – aangepast aan hun leeftijd. De voorlopers Jean-Luc Deherder en Eric Basteleurs – die de gekwetste Wilfried De Broeyer verving – zorgden ervoor dat vooral het jonge volkje niet te hevig en te enthousiast van start ging want … het is pas aan de meet dat de prijzen worden uitgedeeld. Na het lopen werd ieder kind beloond met een sinaasappeldrankje van de Oxfam Wereldwinkel en een appel.

Aanzetten tot meer bewegen

“Met de gemeentelijke Interscholenlopen willen wij niet alleen de atletiek promoten maar ook de kinderen aanzetten tot meer bewegen. Het is duidelijk dat er meer inspanningen nodig zijn om de loopcapaciteiten en de fysieke fitheid van onze kinderen te verbeteren. Dit kan enkel door een gezamenlijke inspanning van ouders, scholen en ook beleidsmakers. Onze scholenloop is in die context allicht een druppel op een hete plaat maar…..  alle beetjes helpen.  Wij houden het daarom ook bij haalbare afstanden zodat iedereen kan meedoen”, zegt loopspecialist en intiatiefnemer van de lokale ‘Start to runs’  Jean-Luc Deherder.

Loopronde ‘13’

Nieuw dit jaar was de loopronde ‘13’. Die was gereserveerd voor de mama’s, papa’s, grootouders, leerkrachten en sympathisanten. Ook die werden door de voorlopers in het begin in toom gehouden. Niettegenstaande dat vooral de jeugdige papa’s liepen als hazen, voor hen evenwel geen medaille. Wat ze wel verdienden was ‘ere wie ere toekomt’ en een luid applaus.

Voor de overhandiging van de gouden, zilver en bronzen medailles mocht de jeugddienst met  Franciska Dekens een beroep doen op onder meer de schooldirecteurs Geert Van Damme en Katrien Van Vaerenbergh, de schepenen Lieven Snoeks en Sandra Dero, de gemeenteraadsleden Brent Roobaert, Eric Eeckhoudt, An Deleye en Vanessa Van Hende en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst-lid Ghislain Rassaert.

Gouden plaatjes  

Eerste leerjaar – meisjes:  Elodie Krikilion, jongens:  Léon De Vriese
Tweede leerjaar – meisjes: Violette Hunga Konya, jongens: Luka Therry
Derde leerjaar – meisjes: Jana Wauters, jongens: Fil Van Steenkiste
Vierde leerjaar – meisjes: Fien Claes, jongens: Oblave Moke Onsi
Vijfde leerjaar – meisjes: Emilija Joos, jongens: Achil Ilunga
Zesde leerjaar – meisjes: Amber Krikikion, jongens: Ilias Boydaini

Eerbetoon aan Jan Van Dienst

Een dipje in de organisatie was evenwel de aankondiging van het overlijden van Jan Van Diest. Na het loopevenement van 2021 werd Jan Van Diest (78) speciaal in de kijker gezet. Jan Van Diest woonde in Vollezele en is jarenlang een pion geweest van atletiekclub Pajottenland (ACP). Vanuit die organisatie was hij al die 45 jaren betrokken en de drijvende kracht achter de scholenloop in meerdere Pajotse gemeenten waaronder ook Herne. Burgemeester Poelaert mocht hem toen  bedenken met een mand streekproducten (zie archieffoto uit 2021). Te zijner attentie werden de aanwezigen door de public address Elke Mertens op het einde van de organisatie dan ook uitgenodigd een minuut stilte in acht te nemen.

Dit nieuwsbericht delen: