GALMAARDEN subsidieert ‘Tegelwippen’ –  Grijs eruit – Groen erin!

Tot en met 31 oktober 2024 vindt het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen plaats.  Ook Galmaarden roept zijn inwoners op deel te nemen aan die actie. Het doel is de woongebieden groener en leefbaarder te maken door meer ruimte te creëren voor natuurlijke elementen en zo van het grijze Vlaanderen een groen paradijs te maken.

Zo wordt iedereen aangezet om zoveel als mogelijk onnatuurlijke verharde oppervlakten uit te breken en ze te vervangen door groen. Meer bloemen, bomen en geveltuinen maken Vlaanderen zo meer klimaatbestendig, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten en nog veel meer… Het lokaal bestuur Galmaarden wil zijn inwoners hierin dan ook graag ondersteunen met een subsidie.

Waarom Tegelwippen?

Het weer in Vlaanderen wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Steeds vaker krijgen we te maken met problemen zoals hittestress en wateroverlast. Dat komt vooral omdat Vlaanderen voor een groot deel uit steen en beton bestaat. Het is zelfs een van de meest verharde regio’s van Europa. Na een warme dag koelen die stenen niet snel af. En wanneer het regent, laten ze geen water door. Meer groen biedt een oplossing. Het vermindert de kans op wateroverlast, het zorgt voor verkoeling in de zomer en het betekent ook meer leven.

Wip jij ook tegels?

Iedereen kan meedoen door tegels uit te breken in zijn voor-, achter- of geveltuin. Door je aantal gewipte tegels in te geven kan de gemeente de tel bijhouden. Om het aantal gewipte tegels te bepalen, ga je uit van het formaat 30 x 30 cm. Je geeft ze in via de tegelteller op de website https://vk-tegelwippen.be .

Tips

Welk gereedschap gebruik je het best? Wat doe je met de uitgebroken tegels? Welke bloemen en/of planten zet je in de plaats? Je ontdekt het allemaal op de website:
https://vk-tegelwippen.be/inspiratie/voorbereiding .

Subsidie ‘Ontharden en Vergroenen’

In het kader van het klimaatactieplan 2030 stimuleert en ondersteunt het lokaal bestuur Galmaarden overigens vergroening aan de hand van de subsidie ‘ontharden & vergroenen’? Het is dan ook aangewezen hiervan gebruik te maken. Meer info vind je op
https://www.galmaarden.be/subsidie-voor-ontharding-en-vergroening

Het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen wordt georganiseerd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en Breekijzer vzw, met ondersteuning van creatief bureau Frank Lee. KU Leuven is de wetenschappelijke partner.

Dit nieuwsbericht delen: