Het boek ‘Het St-Niklaaskoor van GOOIK’ sfeervol voorgesteld aan de leden en het publiek

Moederdag kreeg er voor de Heemkundige Kring Gooik een bijkomende dimensie bij. Als vereniging die zich ten volle inzet voor de vereeuwiging van het lokaal patrimonium en erfgoed mocht zij in een volle zaal Familia de jongste telg uit haar kroostrijke familie  ‘Het Sint-Niklaaskoor van Gooik’ als volwaardig naslagwerk aan haar leden en meteen ook aan de buitenwereld voorstellen. Tijdens die publieksvoorstelling konden de talrijke aanwezigen ook de archieven van het koor handmatig doorklieven en de in het boek opgenomen afbeeldingen op groot scherm volgen. Spilfiguren hierbij waren de auteur Michel Doomst en de huidige koorleider Tim Juwet die een waaier aan smaakmomentjes opdienden. Inleider én afsluiter van dienst was Jean-Paul De Loecker, voorzitter van de Heemkundige Kring. Ook schepen van Cultuur, Jonas De Maeseneer, mocht in zijn woordje voor het talrijk opgekomen publiek, de loftrompet steken over het Sint-Niklaaskoor en de publicatie hierover.

Koorzingen  

Met de samenzang van ‘Viva la Musica’ wist koordirigent Tim Juwet meteen de bijeenkomst te voorzien van de passende muzikale toonzetting. Tim is als oud-leerling van de Gooikse muziekacademie, fanfarespeler, laureaat van de Gooikse cultuurparel 2004, theaterman, accordeonist, verteller, organist, initiatiefnemer voor het meerstemmig vocaal ensemble Cantores Gaudiaci en niet in het minst ook als dirigent van het zangkoor van de Sint-Niklaaskerk sinds vele jaren alvast geen grijze mus.

Hij beschreef het koorzingen als “een krachtige, levendige en bloeiende artistieke kunstvorm die niet alleen een extra-dimensie toevoegt aan religieuze ceremonies en diensten maar ook en vooral een belangrijk bindmiddel is voor mensen uit alle lagen van de samenleving, met en zonder muzikale vorming. Een koor biedt de mensen niet enkel de gelegenheid samen te zingen, het creëert ook een gevoel van samenhorigheid en het versterkt de lokale cultuur. Koorzingen is alles behalve ouderwets. Nieuwe stukken en arrangementen die vandaag worden gecreëerd worden overigens uitgevoerd in alle mogelijke stijlen die gaan van klassiek tot pop en wereldmuziek”.  En wie in deze context de sprong van ‘koormuziek’ naar de recente ‘Eurosong’ en  het begrip ‘muziekfestival’ zou wagen dient toch wel een serieuze aanloop te nemen….

Er werden linken gelegd tussen de leidinggevende figuren van jaren terug met onder meer Maurice en Jozef Dooms, Frans Van Ginderdeuren, Frans De Smet, Maurice De Vos en uiteraard Josepha Kestens, die allen in hun domein en met hun capaciteiten het koorleven in de gemeente én hoog in het vaandel hebben gedragen én in leven hebben gehouden.

Koorpijler Josepha Kestens (†) 

Met een enorm nauwkeurig bijgehouden archief heeft Josepha Kestens, de vroegere secretaris (en penningmeester) van het Gooikse koor, mee haar stempel kunnen drukken op de publicatie. Zij overleed echter begin dit jaar. ‘Het Sint-Niklaaskoor van Gooik’ is een naslagwerk geworden dat decennia koorzang een duwtje in de rug geeft. Het is gewezen burgemeester Michel Doomst die de uitdaging opnam en de vele foto’s en documenten omzette in leespartituren die dankzij de Heemkundige Kring Gooik nu tot een mooi geheel hebben geleid. Of je zoetgevooisd bent of niet…. de publieksvoorstelling was één ode aan een brok Gooikse geschiedenis. Niet alleen in woorden, maar zeker ook in beelden, is het boek alvast een ‘vereeuwiging’ van een rijk verleden.  

Vanaf 1863

Als mannenkoor kwamen de eerste zangers samen op het oksaal van de kerk in het midden van de 19e eeuw (1863). Dat is de periode waarin muziek en zang bij de brede bevolking als ontspanning een plaats kregen. De navolgende jaren groeide de groep uit tot een vaste en polyvalente bezetting die de zoete achtergrond vormde bij misvieringen in de kerk.

Koren zijn verbonden aan dorpen: dirigenten, voorzitters en koorleden vormen een cultureel cement in de lokale gemeenschappen. In het boek komen dan ook de mooie momenten en de plezante anekdotes ruimschoots aan bod. Daarbij worden immers ook  twee wereldoorlogen met alle maatschappelijke evoluties voor en na deze breukgebeurtenissen overspannen. Josepha Kestens was jarenlang één van de ‘koorpijlers’.  Zoals hierboven gezegd, overleed zij evenwel begin dit jaar op 86-jarige leeftijd. In 2014 bedacht de Cultuurraad van Gooik haar met de ‘cultuurparel’.

Kerkkoren en religieuze muziek

De precieze timing en de exacte wijze waarop kerkkoren indertijd zijn ontstaan zijn moeilijk te bepalen vanwege de lang uitgesponnen geschiedenis van religieuze muziek. Het is echter duidelijk dat ze een organisch onderdeel zijn geworden van de christelijke eredienst en hun traditie tot op de dag van vandaag blijft voortleven in kerken over de hele wereld.

Heemkundige Kring van Gooik

De Heemkundige Kring van Gooik  is een lokale vereniging die zich al 40 jaar lang richt op het onderzoeken, het bewaren en het verspreiden van kennis over de geschiedenis, de cultuur, de tradities en het erfgoed gelinkt aan Gooik en zijn achterland. Aan de hand van lezingen, tentoonstellingen, publicaties en andere activiteiten speelt zij  een belangrijke rol in het behouden en het promoten van de plaatselijke geschiedenis en van het erfgoed en creëert zij een schakel tussen verleden en heden. In de lange rij aan publicaties van de Heemkundige Kring kreeg ‘Het Sint-Niklaaskoor van Gooik’ net nummer 56 mee. Het dagelijks bestuur van de Heemkundige Kring Gooik is in handen van voorzitter Jean-Paul De Loecker, ondervoorzitter Johnny Van Bavegem, secretaris Els Van der Hoeven en penningmeester Serge Moonens. Bestuursleden zijn Karl Desmet, Luc De Visscher en Griet Clybouw. Andere medewerkers bij de voorstelling zondag waren: André Abraham, Paul Billens, Eric Rolies, Sam Van Belle en Ronald Vanhole.

11 Hoofdstukken

Om een tipje van de sluier op te lichten: het naslagwerk omvat 11 hoofdstukken met de titels Het ‘Kuur’ van ‘Guuëk’ mensen waar muziek in zat,  Historische vogelvlucht over de koorgeschiedenis…, Tim Juwet: de immer attente dirigent, Josepha houdt altijd de vinger aan de pols voor de kassa, Frans De Smet gaf het Gooikse koor een dorpshart, Firmin en Denise recht uit de Kwakenbeekse vijver, Vier op een rij: families Walckiers en Van Ginderdeuren, Gustaaf Vandendaele: een oor en oog voor fijne muziek, Hoe was de teneur bij de tenoren?, René en Jos hebben altijd gebast in het koor en de  ‘Singing ladies van het koor.

Hoe het naslagwerk aanschaffen?

Het ‘Sint-Niklaaskoor van Gooik’ (131 blz.), uitgegeven door de Heemkundige Kring Gooik, is te verkrijgen via deze weblink Prijs: Leden HK Gooik: 15 euro, niet-leden: 17,50 euro. Bestellen kan ook via mail naar info@heemkunde-gooik.be.

Dit nieuwsbericht delen: