Nieuwkomer Christoph Soetaert schoot zich tot schutterskoning van de Koninklijke Gilde Onze Lieve Vrouwe van HERNE

Zoals de traditie het wil werd het met de jaarlijkse koningsschieting op de staande wip ook voor de boogschutters van de Koninklijke Gilde Onze Lieve Vrouwe van Herne met Onze-Heer-Hemelvaart weerom een ‘hoogdag’. De nieuwe ‘koning’ is Christophe Soetaert (51) geworden. Als nieuwkomer in de Gilde nam hij voor de eerste keer deel aan de schieting. Hij  mag dan ook voor een jaar de breuk dragen die hem werd opgehangen door Lucien Pletinckx, de voorzitter of hoofdman van de gilde. Hij treedt daarmee in de voetsporen van de vorige koningen Bart Van Laethem (2023), Michaël Schoukens (2022),  X (2021), X (2020), Ferdi Luchtens (2019), Luc Condijts (2018), Michaël Schoukens (2017), Joeri Decat (2016) en Luc Condijts (2015).

Koningsschieting

Bij alle schuttersmaatschappijen grijpt jaarlijks een koningsschieting plaats. Slechts één vogel wordt hierbij op de top van de wip geplaatst. De schutters schieten op volgorde, ronde per ronde, éénzelfde aantal pijlen. Wie de vogel het eerst naar beneden haalt krijgt meteen de titel van jaarkoning toegewezen en zo komt de schieting meteen ook aan haar einde.

Voor Christophe en zijn collega-boogschutters is het iedere maandagavond, als de weersomstandigheden het ten minste toelaten, trainingsavond. Bij het schieten op de ongeveer 25 meter hoge wip aan het Parochiaal Centrum in de Lindestraat trachten de schutters een versierde vogel naar beneden te halen. Die vorm van schieten is een eeuwenoud gebruik. Het oudste lid van de schuttersgilde is Lucien Pletinckx die dit jaar 94 wordt. Schuttersgilden kennen doorgaans een lange geschiedenis en zijn geworteld in lokale tradities. Ze dragen bij tot het behoud van het cultureel erfgoed door het in stand houden van rituelen, uniformen en schietsporten die vaak teruggaan tot in de middeleeuwse tijden.

Sinds vorig jaar houdt de OLV-gilde, naast de officiële koningsschieting, er ook een officieuze schieting op na. Die gebeurt op de ‘liggende wip’. Dit om ook de oudere leden in de belangstelling te plaatsen en mee te betrekken in de competitiegeest. Het boogschieten op staande wip vereist een zekere mate van kracht en coördinatie om de boog te spannen en het doelwit nauwkeurig te raken. Daarnaast kan het herhaaldelijk buigen en strekken van de arm en het bovenlichaam belastend zijn voor spieren en gewrichten, vooral als die al verzwakt zijn door leeftijd of andere factoren. Koning in deze categorie werd de 73-jarige Michel Decat.

Dankgebed en bezinning

Na de koningsschieting werd zoals de traditie het wil in vol ornaat in stoet een bezoek gebracht aan de St-Petrus en Pauluskerk voor een dankgebed en een korte bezinning. Als hulde aan hun patroonheilige mag hierbij het zingen van het typisch Marialied Lieve Vrouwe van ons Land door de gildeleden geenszins ontbreken.

Koninklijke Gilde Onze Lieve Vrouwe en Sint Peeters Gulde Ter Waerden zijn de twee actieve boogschuttersverenigingen die Herne rijk is. Op de vlag van Koninklijke Gilde Onze Lieve Vrouwe prijkt het jaartal 1686. Dit is dan ook de oudste (sport)vereniging van de gemeente. Zij telt vandaag zo’n 33 leden waaronder de 6 nieuwkomers Philippe Claes, Alain Fontaine, Christophe Peeters, Yves Cornet, Guy Wielant en de nieuwe koning Christophe Soetaert.

Hemelvaartdag

Ook voor de Koninklijke Gilde Onze Lieve Vrouwe  is de schieting op Hemelvaartsdag altijd een topevenement. Het is de afsluiter van het jaar. Het unieke aan de vereniging is dat zij in haar middens met Dirk Stalpaert een schutterskeizer heeft. Op de koningsschieting van 2010 werd hij voor de derde keer op rij koning. Zich drie keer op rij koning schieten betekent dat hij zich ‘keizer voor het leven’ mag noemen.  De viering van een schutterskeizer is voor een vereniging een evenement en een eer van de bovenste plank. Voor de vorige keizer dient teruggegaan tot in 1784. In haar eeuwenoude geschiedenis telt de schuttersvereniging slechts 4 keizers.

De Breuk

De Koninklijke Gilde Onze Lieve Vrouwe bezit sinds 1998 een nieuwe Breuk in vervanging van het origineel exemplaar uit 1686. Het vrij eenvoudige pronkstuk telt naast een houten paternoster en een zilveren verbindingsstuk nog 9 medaillons. Drie onder hen zijn gegraveerd met de namen van de jaarlijkse ‘koningschutters’ en dit sinds 1940. Een bijzondere medaillon is toegewijd aan Lucien Pletinckx die zich in 1969 tot opperkoning van Brabant schoot. Bij de zegening van de nieuwe Breuk werden ook een meter en een peter aangesteld. Dat zijn Marcella Van Diest en Luc Condijts.

De Koninklijke Gilde Onze Lieve Vrouwe staat open voor iedereen. Mits een investering van zo’n 500 euro voor pijlen en boog kan eenieder deze sport beoefenen ook dames!.

 Info: dirkstalpaert@skynet.beDit nieuwsbericht delen: