GOOIK – Het 160-jarig bestaan van het Sint-Niklaaskoor in melodieuze boekvorm gegoten

Op zondag 12 mei (10u30) stelt de plaatselijke Heemkundige Kring haar nieuwste publicatie ‘Het Sint-Niklaaskoor van Gooik’, die in boekvorm wordt uitgegeven, voor in zaal Familia (Bronnenweg 2).  Tijdens die  publieksvoorstelling kunnen bezoekers de archieven van het koor handmatig doorklieven en de in het boek opgenomen afbeeldingen op groot scherm volgen. Ook de spilfiguren komen dan aan bod en huidig koorleider Tim Juwet zorgt voor muzikale smaakmomentjes.

Koorpijler Josepha Kestens (†)  

Met een enorm nauwkeurig bijgehouden archief heeft Josepha Kestens, de vroegere secretaris van het Gooikse koor, mee haar stempel kunnen drukken op de publicatie. Zij overleed echter begin jaar. ‘Het Sint-Niklaaskoor van Gooik’ is een naslagwerk geworden dat decennia koorzang een duwtje in de rug geeft. Het is gewezen burgemeester Michel Doomst die de uitdaging opnam en de vele foto’s en documenten omzette in leespartituren die dankzij de Heemkundige Kring Gooik nu tot een mooi geheel hebben geleid. Of je zoetgevooisd bent of niet…. wees erbij op de publieksvoorstelling om een stuk  geschiedenis van één van de mooiste dorpen van Vlaanderen te  bekijken en te beluisteren. Het boek leest als een vlot verhaal dat ook vaak met vele fijne herinneringen een lach op je gelaat zal toveren. Niet alleen in woorden, maar zeker ook in beelden is het een ‘vereeuwiging’ van een rijk verleden.  

Vanaf 1863

Als mannenkoor kwamen de eerste zangers samen op het oksaal van de kerk in het midden van de 19e eeuw (1863), de periode waarin muziek en zang bij de brede bevolking als ontspanning een plaats kregen. De navolgende jaren groeide de groep uit tot een vaste en polyvalente bezetting die de zoete achtergrond vormde bij misvieringen in de kerk.

Koren zijn verbonden aan dorpen: dirigenten, voorzitters en koorleden vormen een cultureel cement in de lokale gemeenschappen. In het boek komen dan ook de mooie momenten en de plezante anekdotes ruimschoots aan bod. Daarbij worden immers ook  twee wereldoorlogen met alle maatschappelijke evoluties voor en na deze breukgebeurtenissen overspannen. Josepha Kestens was jarenlang één van de ‘koorpijlers’.  Zij overleed evenwel begin dit jaar op 86-jarige leeftijd. In 2014 bedacht het gemeentebestuur haar met de ‘cultuurparel’.

Kerkkoren en religieuze muziek

De precieze timing en de exacte wijze waarop kerkkoren indertijd zijn ontstaan zijn moeilijk te bepalen vanwege de lang uitgesponnen geschiedenis van religieuze muziek. Het is echter duidelijk dat ze een organisch onderdeel zijn geworden van de christelijke eredienst en hun traditie tot op de dag van vandaag blijft voortleven in kerken over de hele wereld.

Heemkundige Kring Gooik

De Heemkundige Kring van Gooik  is een lokale vereniging die zich al 40 jaar lang richt op het onderzoeken, het bewaren en het verspreiden van kennis over de geschiedenis, de cultuur, de tradities en het erfgoed gelinkt aan Gooik en zijn achterland. Aan de hand van lezingen, tentoonstellingen, publicaties en andere activiteiten speelt zij  een belangrijke rol in het behouden en het promoten van de plaatselijke geschiedenis en van het erfgoed en creëert zij een schakel tussen verleden en heden. In de langs rij aan publicaties van de Heemkundige Kring krijgt ‘Het Sint-Niklaaskoor van Gooik’ net nummer 56 mee.

Woord, beeld en zang…

De publieksvoorstelling van het boek zal doorgaan op zondag 12 mei (10u30) in de zaal Familia. Je kan er dan de archieven van het koor handmatig doorklieven, de afbeeldingen opgenomen in het boek op groot scherm volgen. Ook de spilfiguren komen aan bod en huidig koorleider

11 Hoofdtukken

Om een tipje van de sluier op te lichten: het naslagwerk omvat 11 hoofdstukken met de titels Het ‘Kuur’ van ‘Guuëk’ mensen waar muziek in zat,  Historische vogelvlucht over de koorgeschiedenis…, Tim Juwet: de immer attente dirigent, Josepha houdt altijd de vinger aan de pols voor de kassa, Frans De Smet gaf het Gooikse koor een dorpshart, Firmin en Denise recht uit de Kwakenbeekse vijver, Vier op een rij: families Walckiers en Van Ginderdeuren,  Gustaaf Vandendaele: een oor en oog voor fijne muziek, Hoe was de teneur bij de tenoren?, René en Jos hebben altijd gebast in het koor en de  ‘Singing ladies van het koor.

Hoe aan te schaffen?

Uiteraard zal het boek (131 blz), uitgegeven door de Heemkundige Kring Gooik, op zondag 12 mei ook ter plaatse te verkrijgen zijn. Prijs: Leden HK Gooik: 15 euro, niet-leden: 17,50 euro. Bestellen kan ook via info@heemkunde-gooik.be.

Dit nieuwsbericht delen: