GALMAARDEN zette zijn technische dienst in de schijnwerpers omdat ‘hij het meer dan waard is’

Burgemeester Ludo Persoons en de administratieve medewerkers van de technische dienst maakten gebruik van de kermisdrukte in Tollembeek om ook de dienstverlening, de hulpmiddelen en mensen achter de schermen  meer ruchtbaarheid te geven aan de hand van een opendeur. De terreinploeg van de technische dienst omvat een twintigtal werklieden. Als uitvalbasis heeft de dienst veelal de loodsen en terreinen achter het gemeenschapscentrum Willem-Tell en het kerkhof in Tollembeek. Hier hebben zij dan toegang tot de  middelen en materialen om hun taken uit te voeren.

Opendeur

Burgemeester Persoons, tevens bevoegd voor onder meer Openbare Werken, legt het opzet uit: “De dagtaak van de administratieve medewerkers met ploegbaas Dirk Durant en assistent Dirk Mertens bestaat er vooral in de werkzaamheden van de verschillende uitvoerende diensten aan te sturen, te begeleiden en te controleren. Met de opendeur willen we de bevolking laten zien wat wij hebben aan middelen en materialen, haar laten kennismaken met onze medewerkers die veelal achter de schermen aan het werk zijn en haar tonen waarin  en waarom wij investeren. De manier waarop openbare voorzieningen worden onderhouden en infrastructuurprojecten worden uitgevoerd heeft direct invloed op hoe de inwoners en bezoekers onze gemeente ervaren. Een goed functionerende technische dienst draagt bij tot het algemeen welzijn van de inwoners. Hij is overigens mee het uithangbord van de gemeente”.

Een resem taken   

“De taken die de technische dienst toekomen zijn uiteenlopend, seizoensgebonden en veelal bepaald van externe factoren. Zij zijn ook afhankelijk van de specifieke behoeften van de lokale gemeenschap. Bij voorbeeld hier vandaag op de kermis is de inbreng van onze technische dienst er voor te zorgen dat de verkeersveiligheid kan gehandhaafd worden”, gaat hij verder.

“Bovenaan de lijst van de taken staat het onderhoud van de openbare infrastructuur en meer bepaald het onderhouden van wegen, bruggen, sportvelden, voetwegen, waterafvoer en andere openbare voorzieningen die er moeten voor zorgen dat ze veilig zijn en functioneel blijven. De gemeente Galmaarden is, bovenop de gewestwegen, goed voor om en bij de 130 km gemeentewegen. In het onderdeel wegenonderhoud nemen ook het sneeuwruimen, het bermbeheer en het ruimen van sluikafval een belangrijke hap in.

Een tweede luik is het groenbeheer. Lokaal veronderstelt men daarbij onder meer het onderhoud van de openbare groene zones en speeltuinen, het maaien van bermen, het snoeien van bomen en struiken, het onderhoud van de kerkhoven en begraafplaatsen en het planten en het dagelijks onderhoud van bloempartijen. 

Het gebouwenbeheer dan weer veronderstelt het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zoals scholen, gemeentehuizen, musea, bibliotheken en recreatiecentra. Het omvat de herstellingen, de renovaties en het algemeen onderhoud om de levensduur van de gebouwen te verlengen.

Nog één van de belangrijke taken van een technische dienst is het paraat zijn en ondersteuning bieden bij noodsituaties zoals overstromingen, stormen, branden of andere rampen. In dat geval behoort het tot de taken van de technische dienst de locaties te beveiligen evenals het ter beschikking staan van zowel de bevolking als de hulpdiensten.

Dat alles is slechts een greep uit de dagdagelijkse activiteiten eigen aan de technische dienst. Om alles de baas te kunnen dient het lokaal bestuur wel te investeren in de nodige machinerie. De jongste 5 jaar voerden wij op gebied van rollend en niet-rollend materiaal een echte inhaalbeweging uit. Daarbij werd het gros van de grote en kleine gereedschappen alsook de  zware machines en het wagenpark onderworpen aan ofwel een uitbreiding ofwel een vernieuwing. Opvallend daarbij is de aanwinst van drie elektrische voertuigen. Hiervan is er één die hoofdzakelijk in gebruik is van de technische dienst, één is toebedeeld aan het Sociaal Huis en nummer drie is een deelwagen. Het totaal aan rollend materiaal komt hiermee op 14 eenheden”, aldus nog de burgemeester, die samen met zijn bestuursploeg zich uiterst tevreden toont over én de prestaties van de medewerkers én over het algemeen functioneren van de dienst.

Dit nieuwsbericht delen: