HERNE – West-Afrikaans buffet en Ghanese gezelligheid tijdens het jaarlijks Ghana Café

Naar jaarlijkse gewoonte is het ‘Ghana Café’, dit jaar in de gemeentelijke polyvalente zaal in Sint-Pieters-Kapelle, het ontmoetings- en informatieplatform voor Luc Somers en zijn talrijke vrienden die de werking van vzw Support Ghana een warm hart toedragen. Dit jaar werd het ‘Ghana Café’ uitgebreid met een buffet met gerechten van Sali’Food Lennik, dat borg staat voor pure West-Afrikaanse keuken. Voor het informatiemoment dan weer tekenden Muhammad Ibrahim, manager bij (ngo) Emo Foundation en Emmanuel Mireku van de vzw Edukado. Ook zij hielden zich verder ter beschikking voor het beantwoorden van vragen.

Support Ghana vzw

Support Ghana vzw, onder de bezielende leiding van Hernenaar Luc Somers, is een kleinschalige organisatie die sedert 2008 vanuit Herne doelgericht samenwerkt met de lokale dorpsgemeenschappen in het Kpando district in Ghana. Hierbij lag de focus initieel op het renoveren van schoolgebouwen. En die focus werd later uitgebreid naar het verlenen van studiebeurzen, het stimuleren van sportbeoefening, het ondersteunen van de gezondheidszorg en het behoud van de lokale culturele eigenheid. Zo kwam er dan ook een vruchtbare samenwerking tot stand. Nu goed 15 jaar later is Support Ghana nog steeds in de weer om van zijn Kpando via het scenario ‘doen, denken en delen’ een plek te maken waar het voor de lokale Ghanese bevolking goed leven is.

Praktisch gezien richtte Support Ghana in eerste instantie dan ook zijn pijlen op het onderwijs. Daarbij kwamen achtereenvolgens aan de beurt het ondersteunen van het onderwijssysteem met bovenaan de bouw van schoollokalen, het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, het financieren van schoolgeld en het voorzien van studiebeurzen.

Ook de broodnodige zorg voor tewerkstelling bleek een belangrijk item. Zo stelde Support Ghana microkredieten ter beschikking waardoor het opstarten van een zelfstandige handelszaak mogelijk werd. Om dat alle kansen te bieden werd er tijd, geld en energie gestoken in diverse vakopleidingen.

Ook het welzijn en de gezondheidszorg kregen alle aandacht. Voor schrijnende gevallen werd zelfs financieel bijgesprongen om een passende medische behandeling te bekostigen. En ook wondverzorging en gezondheidsscreenings blijken van kapitaal belang. Die kunnen immers helpen bij het opsporen van infectieziekten. Door een vroegtijdige detectie kan dan in de meeste gevallen tijdig worden gereageerd om verspreiding te voorkomen. In het luik gezondheid maken ook voorlichting en het stimuleren van sportbeoefening een belangrijk aspect uit. Nog in de gezondheidszorg werden projecten geconcretiseerd die de problematiek van de tienermoeders aanpakken. En er lopen zelfs projecten om gevangenen de kans te bieden een beroepsopleiding te volgen om zo terug het rechte pad te kunnen bewandelen.

Een (voorlopig) laatste hoofdstuk betreft de duurzaamheid. Dat impliceert hoofdzakelijk het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken en het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen. Zo is Support Ghana nu aan de slag met het herstellen van een waterdam.

Zelfredzaamheid  

Ook in de toekomst blijft de vereniging zeker niet stil zitten. Luc Somers: “Meer en meer zetten wij in op zelfredzaamheid. Daar waar we vroeger zelf de handen uit de mouwen staken investeren we nu meer in het ondersteunen van de lokale werkkrachten. Door de focus te verleggen van directe hulp naar het versterken van de capaciteiten en de vaardigheden van lokale gemeenschappen, kan Ghana meer duurzame oplossingen creëren voor de uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd. Door te investeren in lokale werkkrachten wordt niet alleen werkgelegenheid gecreëerd maar wordt ook de lokale economie gestimuleerd. De betrokkenheid van Wereldburgerschap – SDG 4 over onderwijs -, stagestudenten, vrijwilligerswerk en inleefreizen kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Ghana door het stimuleren van duurzame ontwikkeling.

Vzw Support Ghana staat dan ook open voor alle voorstellen en vragen”.

Info en contact: www.facebook.be/supportghana – https://www.supportghana.be/ – Luc Somers 0032 (0) 485 51 10 46 –  lucsomers66@gmail.com

Dit nieuwsbericht delen: