GOOIK/HERNE/GALMAARDEN – Zaai ook jij bloemen voor de bijen?

De haast 900 schoolkinderen van de vijf Gooikse basisscholen krijgen een zakje bloemenzaad mee naar huis. Met dat zakje, aangeleverd door het provinciebestuur, kan elk van hen thuis een kleine bloemenakker inzaaien. De overige voorraad aan zaadzakjes worden – zolang de voorraad strekt – op het gemeentehuis ter beschikking gesteld van de bevolking. In Vlaams-Brabant verdelen 37 gemeenten zakjes met bloemenzaad. Onder hen ook Galmaarden en Herne, die eveneens de ‘Bloemenzaad-actie’ ten volle ondersteunen.

Nuttig voor de bijen  

Eén zakje bloemenzaad is goed voor een oppervlakte van 40 m² en bevat dille (18%), grote klaproos (10%), blauwe korenbloem (12%), boekweit (25%), gele ganzenbloem (13%), slangenkruid (8%), muskuskaasjeskruid (5%) en akker-vergeet-mij-nietje (6%). Dat zijn éénjarige planten die zijn aangepast aan onze bodem. Zij onderdrukken ongewenste onkruiden, verhinderen erosie, zijn een goede bodemverbeteraar en stimuleren  het bodemleven. Bloemen zijn daarenboven een toevlucht voor alle soorten ‘bloembezoekende’ insecten met vooral de bijen. Met een uitgestrekt netwerk aan bloemenrijke partijen hoopt de provincie de noodlijdende bijen een handje te helpen.

De bijenpopulatie is de jongste jaren een regelmatig terugkerend nieuwsitem. Bijen hebben het steeds moeilijker om te overleven. ’Leer hen kennen en help hen door bloemen te zaaien’ is dan ook de gedachte achter de provinciale actie die meegedragen wordt door vele lokale besturen. De bij is de belangrijkste natuurlijke bestuiver van fruit, tuinbouwgewassen en wilde planten. Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving. Zo is bestuiving door insecten noodzakelijk voor meer dan 75 % van de voedingsgewassen. De voorbije jaren ging de bijenpopulatie echter sterk achteruit. Een eerste oorzaak is de fikse verschijning van de hoornaar. Op de tweede plaats zijn er de pesticideresidu’s. En op nummer drie komt de enorme achteruitgang van het aanbod aan akkerbloemen wat dan weer leidt tot een aanzienlijk tekort aan voedsel.

Door het zaaien van bloemen kunnen groot en klein evenwel hun steentje bijdragen om de bijen meer kansen te geven zich beter in stand te kunnen houden. En ons zo, althans volgens de geruchten, te behoeden voor het rampscenario dat Einstein destijds al schetste: “Nadat de bij verdwijnt, heeft de mensheid nog maar vier jaar te gaan”.

Afhalen in de gemeentehuizen

April en mei zijn de ideale maanden om te zaaien. Met een verdeling bij de schoolgaande jeugd en een gratis bedeling aan de bevolking vanuit de gemeentehuizen willen de lokale besturen de bevolking niet alleen sensibiliseren voor de problematiek van de bijen maar hen ook middelen ter beschikking stellen om de bedreigingen voor de bijen mee helpen te counteren. Ieder bestuur kreeg overigens daartoe een contingent aan zakjes om gratis uit te delen. Voor het gemakkelijk inzaaien van de zaden en om ze te kunnen verdelen over de beschikbare oppervlakte mengt men ze best met aarde of zand. Andere richtlijnen staan vermeld op het zakje.

Oetingen

In Oetingen-centrum was de Kervijnsite de plaats van afspraak met de schoolkinderen om in het bijzijn van hun juffen, eerste schepen Christa Dermez, schepen Lieven Krikilion en algemeen directeur Eric Van Snick hun zakje bloemenzaad in ontvangst te nemen. Het  fonkelnieuw gebouw werd na de krokusvakantie in gebruik genomen. Uniek aan dit schoolcomplex is dat het met zijn directeurs Nadine Van Biervliet en Marleen Verckens zowel de uitvalbasis is voor de leerlingen van de dorpsschool Oetingen als van de leerlingen van de kleuterschool De Bron. De oude lagere school aan de overkant van de straat wordt heel binnenkort de vestigingsplaats van de Steam-academie, een project dat uitgaat van de VUB en professor Hugo Thienpont.

Dit nieuwsbericht delen: