PAJOTTENLAND – ‘Twinkeltje’  mocht 2000 euro steun in ontvangst nemen van Rotaryclub Gaasbeek-Pajottenland.

Het was een enthousiaste Michel Doomst die in ‘Twinkeltje’ in Leerbeek in naam van het gelijknamig burgerinitiatief en in het bijzijn van Piet Vanthemsche, de voorzitter van de  Belgische Federatie van Voedselbanken, Rotaryclub Gaasbeek-Pajottenland mocht bedanken voor een welgekomen gulle schenking van 2000 euro. De regionale Voedselbank Pajottenland ‘Twinkeltje’  is één van de om en bij de 600 lokale vestigingen die voedsel verzamelt, sorteert en verdeelt aan mensen die door een ziekte, een echtscheiding of de hoge energieprijzen niet of moeilijk de financiële eindjes kunnen aan elkaar knopen. Die mensen verkeren in een precaire situatie en hebben die hulp dan ook meer dan nodig.

Honger en armoede bestrijden

Michel Doomst: “Twinkeltje’, net zoals zijn zusterverenigingen, functioneert dankzij de aanlevering van goederen vanuit de provinciale Voedselbank, de voedselproducenten, de supermarkten en bedrijven en ook vanuit lokale landbouwers en fruittelers. Via dotaties vanuit de participerende gemeenten en de overheid evenals door giften van verenigingen en particulieren beschikt ‘Twinkeltje’ over een budget dat op zijn beurt wordt aangewend voor de aankoop van elementaire levensmiddelen, dit indien de bestaande voorraad onvoldoende zou blijken. De voedselbanken in het algemeen en ‘Twinkeltje’ in het bijzonder zijn er vooral om honger en armoede te bestrijden en voedsel dat anders zou worden weggegooid toch nog een nobele bestemming te geven”.

In België werd de eerste voedselbank opgericht in 1986. Tegenwoordig zijn er verdeeld over het land 9 verschillende regionale voedselbanken. Samen zijn ze verenigd in de Belgische Federatie van Voedselbanken (BFVB). De regionale voedselbanken zorgen voor de centrale opslag en verdelen het voedsel aan de meer dan 600 lokale aangesloten verenigingen waaronder ook ‘Twinkeltje’.

Michel Doomst: “Twinkeltje’ is ontstaan uit een gesprek dat ik voerde met Piet Vanthemsche die sinds 2018 voorzitter is van De Belgische Federatie van Voedselbanken. In die functie was hij al een tijdje naarstig op zoek naar een passende locatie in zijn Lennik om er ook een lokale afdeling te vestigen. Een locatie in Lennik was evenwel  niet zo direct te vinden maar wel bij ons in Gooik. Het werd een heel passende locatie: voldoende binnenruimte, een discrete parking, kort bij de stelplaats van De Lijn, langsheen de Edingsesteenweg en betaalbaar.

Aan de opening precies één jaar geleden ging dan ook organisatorisch veel werk vooraf. De insteek was voor de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Lennik, Pepingen en Roosdaal op wekelijkse basis een voedselverdeling te houden voor personen en gezinnen die daartoe door het OCMW erkend zijn. Om de drie maanden wordt die erkenning herzien. In het algemeen kan gesteld worden dat ‘Twinkeltje’ intussen goed is voor een tegemoetkoming aan een doorsnee gezin van zo’n 2500 euro op jaarbasis. Wekelijks krijgt ‘Twinkeltje’ zo’n 70 klanten over de vloer die er terecht kunnen voor volwaardige voeding.

Vandaag kan het opzet terugblikken op een succesrijke start. ‘Twinkeltje’ is open op dinsdagvoormiddag en op dinsdagavond en kan rekenen op de medewerking van een vijftigtal vrijwillige medewerkers die zich nuttig maken in de administratie en de boekhouding, in de stockbeheer, in een team dat alle rekken aanvult, in een team dat voedsel gaat ophalen, in een team dat zorgt voor de bediening en ten slotte in een team die er voor zorgt dat alles netjes is en blijft. Graag zouden wij zien dat Twinkeltje nog meer bekendheid zou verwerven. Wij hebben nog armslag om nog meer voedselhulp te bieden.”

De schenkers


Bij de schenking was Rotaryclub Gaasbeek-Pajottenland vertegenwoordigd door zijn voorzitter Jeroen Vanderlinden en zijn bestuursleden Kris Lissens, Patrick Van Bourgognie en Peter Hermans. “Het was initieel onze intentie een financiële steun te verlenen aan het project ‘lege brooddozen’ maar onze rondvraag leverde op dat het probleem van de ‘lege brooddozen’ zich vooral voordeed in stedelijke gebieden. Vandaar dat wij terechtkwamen bij de Voedselbank Pajottenland”, aldus de voorzitter. De gift van 2000 euro gaat bij ‘Twinkeltje’ worden besteed aan onder meer de aankoop  van een professioneel vlees/kaassnijmachine en  ook het keukentje kan best nog een opsmuk gebruiken.   

Dit nieuwsbericht delen: