HERNE – Mila Dewit laureate van het Groot Dictee voor schoolkinderen 3de graad basisonderwijs

Liefst 14 dappere en verdienstelijke schoolkinderen aan het eind van hun basisschool pikten in het Dominicanessenklooster op advies van het platform Vrije Tijd de uitdaging op van het gemeentebestuur om deel te nemen aan het Groot Dictee. Uitsluitend de kinderen die school lopen in Herne of die woonachtig zijn in Herne doch hun basisonderricht opdoen in een school daarbuiten kwamen in aanmerking voor deelname. Laureate werd Mila Dewit en dit voor Helena Mathieu en Lenn Vanhaelen. Schepen voor cultuur Sandra Dero mocht de deelnemers welkom heten. De juryvoorzitter Werner Godfroid (Bever) prees vooral ook de moed van de kinderen om aan het dictee deel te nemen.

Relatief weinig moeite met de moeilijke woorden

De kinderen kregen een tekst voorgelezen die gebaseerd was op de eindtermen voor de derde graad in het basisonderijs. Die tekst met titel ‘De geheimzinnige teletijdmachine’ was van de hand van juryvoorzitter Werner, die als gewezen leraar en gewezen schoolhoofd nauw vertrouwd blijft met het onderwijssysteem. Opvallend ook deze keer was dat de kinderen vrij gemakkelijk de moeilijke woorden correct weergaven doch fouten begingen in het weergeven van de gebruikelijke woorden in de zinnen. Volgens de juryleden met naast de voorzitter ook Tineke Moonens en Vanessa Vanhende uit de onderwijssector en schepen Sandra Dero valt dat te verklaren door het huidig onderricht waarbij de leerlingen ook inzake spelling eerder invuloefeningen voorgeschoteld krijgen. En ook het schrijven op zich van volledige zinnen blijkt een niet meer gebruikelijke opdracht. Het gemiddeld aantal foutjes onder de deelnemers bedroeg 25 met een uitschieter van 34 foutjes.


De eerste laureate Mila (10 foutjes) mocht uit de handen van burgemeester/senator Kris Poelaert een waardebon van 50 euro van de Standaardboekhandel in ontvangst nemen. Voor de tweede laureate Helena (13 foutjes) was het schepen Sandra Dero die een gelijkaardige bon van 30 euro mocht overhandigen en de derde laureaat  Lenn ontving van schepen Kris Degroote een bon van 20 euro.

Alle deelnemers kregen ook nog een bladwijzer en een attest van deelname aan het dictee mee naar huis. Opmerkelijk bij de uitslag was dat Helena, de tweede laureate, ook al bij de eerste editie vorig jaar op de tweede plaats eindigde. De prijsuitreiking werd gevolgd door een gemoedelijke receptie.

Volgend jaar opnieuw

Het dictee verliep in alle transparantie. Na afloop kregen de ouders samen met de juryleden de gelegenheid het dictee van hun kinderen in te kijken. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat naar toekomend jaar toe vragen werden gesteld. Of zulke activiteiten in de schoot van Pajottegem nog zullen kunnen doorgaan is alsnog de vraag.

Op de groepsfoto alle deelnemers behalve Luan De Ceuleneer wiens ouders verwacht werden op de luchthaven.         

Dit nieuwsbericht delen: