GALMAARDEN – Nieuwe inwoners onthaald door het gemeentebestuur

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt het lokaal bestuur zijn nieuwe inwoners uit op een onthaalmoment. Dit jaar werd die geplogenheid mee ingekaderd in Galmusant, een verzameling van toonmomenten van verenigingen en van allerlei activiteiten die alle opgenomen waren in het  totaalprogramma rond Erfgoeddag 2024. Door een welkom voor zijn nieuwe inwoners op te zetten wil het gemeentebestuur vooral de betrokkenheid van de nieuwkomers en hun integratie in de lokale gemeenschap bevorderen.

Wegwijs maken

Alle nieuwe inwoners van Galmaarden en zijn deelgemeenten in de periode van maart ‘23 tot maart ’24 waren uitgenodigd op het informatief onthaalmoment. De insteek daarbij is de nieuwelingen wegwijs te maken en hen te informeren over de lokale voorzieningen, de diensten en de gemeenschapsactiviteiten en hen ook de gelegenheid te bieden via een gegidste rondrit in een autocar kennis te maken met de meest markante plaatsen en gebouwen in hun nieuwe thuisgemeente. Hierbij werd ook iedereen voorzien van een welkomstpakket met folders en brochures met onder meer informatie over de verschillende scholen, de gezondheidszorg, de recreatieve faciliteiten en het openbaar vervoer.

Voor sommigen een terug van weggeweest

Galmaarden telde op 1 januari 2024 exact 8929 inwoners. Vijf jaar geleden was dat nog 8744. Het laatste jaar mocht de gemeente Galmaarden 477 nieuwe inwoners registreren. Voor een deel onder hen was het evenwel een ‘terug van weggeweest’. Een zestigtal onder hen ging op de uitnodiging in. Zij werden welkom geheten in het GC Baljuwhuis door burgemeester Ludo Persoons en een ruime delegatie uit het schepencollege en de gemeentelijke raden. Na het voorstellen van de aanwezige ambtenaren en mandaathouders ging het woord naar algemeen directeur Kristof Andries. Hij verschafte uitleg over de verschillende gemeentelijke diensten met ook hun contacten en hun bereikbaarheid.

Rondrit in autocar

Na het informatief luik was het dan tijd voor de toeristische rondrit doorheen Galmaarden, Tollembeek en Vollezele. De gidsen van dienst daarbij waren burgemeester Ludo Persoons en schepen Ludo Van Paepegem.

Bij de terugkeer in het GC Baljuwhuis stond een heerlijke streeklunch klaar. Dan was het smullen van een buffet met al het lekkers uit het Pajottenland. Aansluitend konden de aanwezigen nog de sfeer opsnuiven en mee genieten van Galmusant.

Foto’s ingezonden.

Dit nieuwsbericht delen: