Erfgoeddag – GALMAARDEN  kan voortaan pronken met een vernieuwde Baljuwtuin

‘Erfgoeddag’ ging ook in Galmaarden niet onopgemerkt voorbij. Onder de succesrijke noemer ‘Galmusant’ organiseerde het lokaal bestuur in samenwerking met zijn dienst vrije tijd, de cultuur-, de jeugd- en de sportraad in en rond het Baljuwhuis een groots dagprogramma. Blikvanger was wel de opening van de vernieuwde Baljuwtuin, nu ingericht als een natuuroase met het accent op de mogelijkheid te herbronnen aan de oevers van de Mark.

Galmusant

Galmusant hield een amalgaan van diverse onderdelen in waarbij het Erfgoeddag-thema ‘Thuis’ nooit ver weg was. Zo was de grote zaal voorbehouden voor exposanten die streekproducten te kijk en te koop aanboden. Die streekproductenbeurs werd aangevuld met een vrijetijdsbeurs met infostanden en demonstraties van de jeugd-, sport- en socioculturele verenigingen.  Verder werd er ook een ‘Museum voor één dag’ opgezet waar inwoners hun persoonlijk erfgoed konden tentoonstellen onder het motto ‘Iemand thuis’. Ook was er plaats en ruimte gemaakt om verhalen en ervaringen over migratie in de kijker te zetten en waar ook de geschiedenis van Galmaarden (Thuis doorheen de Jaren) met oude foto’s en verhalen werd aangegeven. Ook ‘Kunst van Thuis’ met doorlopend muziek, toneel, dichtkunst en andere optredens op het lenteterras mocht uiteraard niet ontbreken net zoals ‘Samen Thuis’ waarbij illustrator Lise Vanlerberghe het thuisgevoel van de bezoekers live vertaalde naar het grote doek.

Natuuroase

De kers op de ‘Erfgoeddag-taart’ was evenwel de officiële opening van de vernieuwde Baljuwtuin, die nu geacht wordt een ontmoetingsplek uit te maken waarbij het verleden als klassiek park werd verbonden met het heden in de vorm van een natuuroase. Samen met een ruime delegatie vanuit het gemeentelijk bestuur, Anneleen Vanderputten en Brieuc Delvaulx van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei evenals de chirojongens en -meisjes van Albatros mocht burgemeester Ludo Persoons de talrijke bezoekers uitnodigen te genieten van de nieuwe versie van de Baljuwtuin, die in het verleden onderbenut werd als openbaar groen. Dat is een realisatie geworden die niet alleen het prachtig groen gebied pal in het centrum van de gemeente omtoverde tot een levendige oase met planten, bomen en natuur maar waar ook mensen kunnen komen genieten van schoonheid en rust.

Gevoed met ideeën van inwoners  

“Vandaag vieren we niet alleen het voltooien van een prachtig project maar zetten we ook een belangrijke stap naar het versterken van onze band met de natuur en het bevorderen van duurzaamheid in onze gemeenschap”, beklemtoonde de burgemeester. “Gevoed met ideeën van inwoners is de tuin nu omgevormd tot een aangename, speelse ontmoetingsplaats waar de kruisbestuiving tussen het rijke historische verleden, de vele erfgoedwaarden en de aanwezige en de te versterken natuurwaarden samengaan. Door eenheid te creëren tussen het klassiek park met siergoen en een meer natuurlijk aangelegd speel- en rustlandschap met spontane vegetatie werd een ‘Thuis’ voor iedereen ontwikkeld”.

“In samenwerking met lokale organisaties en het Sociaal Huis zet Galmaarden stevig in op een bevolking met een betere gezondheid en een hoger welzijn. In de gezondheidszorg wordt steeds meer nadruk gelegd op preventie. Met dit project spelen we hierop in door mensen enerzijds te verbinden met elkaar en anderzijds met de natuur. Dit door hen een groene en aangename omgeving aan te bieden in de kern van de gemeente. Een natuurlijke omgeving draagt immers bij aan de gezondheid van mensen. Het kan aanzetten tot sociaal contact, bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen, persoonlijke ontwikkeling  en zingeving bevorderen en het kan stimuleren tot bewegen”, aldus nog de burgemeester.

Een blik op de vernieuwde tuin

  • een nieuwe padenstructuur met een duidelijke verbinding naar de Mark
  • een dubbele petanquebaan
  • nieuwe rustpleintjes met zitbanken en picknickbanken
  • een nieuwe treures werd aangeplant aan de petanquebaan als schaduwboom maar vooral ter ere van de beschermde treures
  • de tuin werd voorzien van kleurrijke onderhoudsvriendelijke vaste planten
  • een soortrijke houtkant als buffet voor alle insecten
  • de bestaande speeltoestellen werden omhaagd om deze speelzone meer geborgenheid te geven
  • aanleg van natuurlijke speelheuvels met spelaanleiding
  • het graven van een poel
  • aanleg van een vlonderpad naar de poel met natuurlijk buitenklasje

Erfgoed van Morgen

Nog in de vernieuwde Baljuwtuin bracht de expo ‘Erfgoed van Morgen’ diverse kunstvormen samen, waaronder schilderijen, beeldhouwwerken, installaties, keramiek en mixed media. Die expo nodigde de bezoekers uit voorbij de grenzen van het heden te kijken en zich een wereld voor te stellen met een nieuw licht/zicht op de huidige tijd. De deelnemende kunstenaars waren Ann Adriaenssens, Els Van Heddegem, Goan Allebosch, Luc Van Holen, Marijke Kuijer, Pierre Van Holsbeeck, Wim Adriaenssens en Hilde Geeraerts.

Natuur in je buurt

Met een subsidie van 145.000 euro van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en een gemeentelijke bijdrage van 48.000 euro kon het lokaal bestuur samen met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en de provincie Vlaams-Brabant werk maken van de herinrichting van deze natuuroase aan de oevers van de Mark. Met ‘Natuur in je buurt’ steunt Vlaanderen projecten die zorgen voor meer bereikbare en toegankelijke natuur in de nabijheid van mensen.

Dit nieuwsbericht delen: