VOLLEZELE – Brillantwandeling en museum Brabants Trekpaard in nieuw kleedje gestoken

Met het oog op Erfgoeddag op zondag 21 april werd de ‘Brillantwandeling’ in een nieuw ‘THUIS-jasje’ gestoken. Die vernieuwde wandeling doet met haar 8,8 km één van de mooiste en meest authentieke kwartieren van het Pajottenland aan. De wandeling start aan het Museum van het Trekpaard (Vollezele, Oudstrijdersplein 4) en wordt nu ook ondersteund door de Erfgoed App. Via die applicatie wordt het parcours geruggensteund met 6 POI’s (points of interest of aandachttrekkers). GPS-gestuurd krijgt de wandelaar een pop-up op het scherm die uitleg geeft over de omgeving, over een stoeterij, over trekpaarden…. De gebruiker kan daarbij kiezen uit 4 talen.

Ook het museum zelf kreeg een upgrade. De frisse aanblik met infopanelen en touch screens werd aangevuld met een audio-guide. Individuele bezoekers kunnen voortaan gesproken uitleg krijgen bij het gebruiken van de Erfgoed App. In elke zaal van het museum kan een QR-code ingescand worden. Ook hier kan de bezoeker kiezen uit 4 talen.

De technische ondersteuning bij de QR-code en de POI’s werd verzekerd door de Erfgoedcel van Zender, de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis. Inhoudelijk zorgde het museum in samenwerking met Pieter Berden als verantwoordelijke voor de Projecten Brabants Trekpaard in de schoot van het provinciebestuur voor tekst en fotomateriaal.

Bakermat

De Brillantwandeling leidt de wandelaar doorheen het roemrijke verleden van Vollezele, de bakermat van het stoere Brabants (Belgisch) trekpaard. Het Museum van het Belgisch Trekpaard aan de kerk in Vollezele houdt dan ook het perfecte vertrekpunt in. Verder komt de wandelaar voorbij de stoeterij Haras de Vollezele waar het allemaal begon. Hij kan er niet alleen de bronzen versie van Brillant, de oervader van het paardenras, bewonderen. Op de route kan hij ook kennismaken met de levende nazaten van de kampioenenhengst. Verder komt de wandelaar ook volledig tot rust in het stiltegebied Dender-Mark. De wandeling loopt over 80% verharde wegen en kent een glooiend terrein. De bewegwijzering is voorzien van rechthoekige borden met rode opdruk.

Meer naar buiten te brengen

Het bekendmaken van de vernieuwingen ging gepaard met hoog gezoek. Zo was het voltallig bestuur van de vzw Museum van het Belgisch Trekpaard niet alleen de gastheer voor het gemeentebestuur maar mocht het ook provinciaal gedeputeerde voor toerisme Gunther Coppens ontvangen. Ook hij was vol lof over de groei en de uitbouw van het museum: “Ook voor de provincie is dit museum een noemenswaardig toeristisch product dat nog meer naar waarde dient te worden ingeschat en nog meer naar buiten dient te worden gebracht. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat het trekpaard blijft bestaan”.

Een uitzonderlijke opportuniteit om het museum en het Belgisch trekpaard ‘naar buiten te brengen’ was dan ook de aanwezigheid van de Altenbergse (Duitsland) burgemeester Carl Reinke met een vijftigtal Landelijke Gilde-dames. Zij waren te gast in hun zustergemeente Gooik en maakten van de gelegenheid maar al te graag gebruik ook en onder meer een halte te houden aan het museum. Ook zij toonden zich bijzonder gecharmeerd door zoveel ‘paardenschoon’.

De inhuldiging van de nieuwe Brillantwandeling ging ook gepaard met de mogelijkheid de regio te verkennen vanuit een huifkar. Ook morgen op 21 april – op Erfgoeddag –  kunnen geïnteresseerden alsnog mee voor een ritje in de huifkar.

Bezoeken


Het museum kan tijdens het museumseizoen bezocht worden op zondagnamiddag. Groepen kunnen doorheen het jaar reserveren voor een geleid bezoek. Lagere scholen kunnen een gids aanvragen voor een bezoek in de klas. En sinds kort organiseert het museum ook bezoeken voor personen met dementie.

Dit nieuwsbericht delen: