GOOIK – WASTINE, choromuziek en het kerkje van Leerbeek deden ‘Erfgoeddag 2024’ alle eer aan

“Cultuur hoeft niet altijd op grote schaal maar gedijt ook geweldig in een micro-omgeving”, dat is de insteek van WASTINE. Dat is een nieuw opgericht genootschap of, anders gezegd, een gezelschap van Gooikenaars die hun kennis willen delen, hun gedeelde interesses graag gepromoot zien bij een breed publiek en verbinding willen tot stand brengen tussen gelijkgestemde individuen om zo ook nieuwe ideeën bespreekbaar te maken. Bij de initiatiefnemers Michel Doomst, Rudy Nauwelaerts en Koen Goddeau is zo het idee gerijpt om een paar parels van het Gooiks erfgoed meer in de kijker te stellen aan de hand van eerder kleinschalige evenementen. Die waardevolle parels zijn in eerste instantie de kapel van de Woestijn en de gerestaureerde kerk van Leerbeek, waar nu in het kader van ‘Erfgoeddag 2024 rond het thema Thuis’ een ‘choro’-lunchconcert werd opgediend door een kwintet leerkrachten van de Gooikse academie.

Sint-Pieterskerk

De Sint-Pieterskerk in Leerbeek is 18e-eeuws. Het gebouw werd recent geklasseerd als bouwkundig erfgoed en het orgel is erkend als beschermd monument. Rond de kerk ligt een kerkhof dat echter sinds 1997 niet meer in gebruik is. De kerk staat bekend voor haar prachtig interieur en voor haar verbondenheid met de geweldige traditie van de Sint-Antoniusfiguur.

In zijn welkom gaf Michel Doomst het talrijk opgekomen publiek mee dat het betreurenswaardig is dat erfgoedpareltjes zoals het kerkje van Leerbeek niet méér in het centrum van de belangstelling komen te staan. Hij wees er ook op dat de recente restauratie een prijskaartje opgespeld kreeg van om en bij de 2 miljoen euro, en dat zonder de 500.000 euro die voorzien zijn voor het deels vernieuwen en deels restaureren van het kerkorgel. Ook vermeldde hij dat het kerkgebouw slechts één keer om de vier weken wordt gebruikt voor een misviering.

Orgel in restauratie

Het orgel van de kerk werd gebouwd in 1648 door Nicolaas II Le Royer, organist en orgelmaker aan het Hof, en dit voor het klooster Sint-Elisabeth op de berg Sion te Brussel. Na het opheffen van het klooster werd het orgel aangekocht door de pastoor van Leerbeek. Dat orgel werd erkend als een van de oudste in het Pajottenland. Het orgel maakt thans het voorwerp van een reconstructie uit waarbij het zal teruggebracht worden naar zijn laat 18e-eeuwse toestand.

Een bijzonderheid aan het kerkcomplex is de kerkmuur met zijn twee grafkruisen en met de grafstenen van onder meer pastoor Winnepenninckx (1760-1840). Die stenen werden bij de jongste restauratie van de site verwijderd en nadien bijgewerkt, hersteld en herplaatst.

Choromuziek

Vandaag was het een kwintet van leerkrachten uit de Gooikse academie die er choromuziek brachten. Choromuziek, vaak simpelweg ‘choro’ genoemd, is een genre Braziliaanse muziek dat zijn oorsprong vond in de 19e eeuw, voornamelijk in Rio de Janeiro. Voor het ‘lunchconcert’ hanteerden  Brecht Verstraeten, Sven Beerens, Yves Dumonceau, Delphine Dewald en Sarah Fontan Ferreira de gitaar, het slagwerk, de klarinet, de dwarsfluit en het cello. Voor de keuze van de gebrachte muzikale pareltjes tekende Brecht: “Choromuziek mag oorspronkelijk aangezien worden als 19de eeuwse Europese muziek gebracht door Braziliaanse componisten en musici. Het gaat vaak over een mix van Europese melodieën vermengd met de ritmes en improvisatie van Afro-Braziliaanse muziektradities”.

Dit nieuwsbericht delen: