HERNE – Bundel oorlogsgedichten in de Verenigde Staten van Amerika gepubliceerd

In de Verenigde Staten van Amerika werd nu ook een Engelstalige versie van de bundel met oorlogsgedichten ‘Voor een Soldaat van de Grote Oorlog’ van de hand van de Hernse ereburger Maurits van Liedekerke gepubliceerd. Dat is er mede gekomen door het wereldwijdeweb dat poëten van over de hele wereld thans in de gelegenheid stelt elkaars poëzie te leren kennen.

Het was begin dit jaar dat Maurits van Liedekerke, de auteur van de 9 oorlogsgedichten die in de bundel zijn opgenomen, in contact kwam met de Chileense dr. Luis Cruz-Villalobos. Van beroep klinisch psychoanalist is de man niet alleen gekend als auteur van vakliteratuur maar ook als uitgever van eigen en andermans poëzie. Geboren in Santiago de Chile (1976) studeerde Luis o.m. aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en werd er doctor in de Psychologie. Later werd hij docent in zijn thuisland en specialist in de posttraumatische problematiek. Meerdere werken gelinkt aan deze specialiteit verschenen onder zijn naam. Maar Luis Cruz-Villalobos is blijkbaar ook een man van de letteren en altijd op zoek naar poëzie die hem aanspreekt.  

Nooit meer Oorlog

Zo ontdekte de Chileense doctor ook de viertalige dichtbundel ‘Voor een Soldaat van de Grote Oorlog’, in 1989 door Maurts van Liedekerke gepubliceerd. De uitgave, negen gedichten,  werd op 500 exemplaren gedrukt. De verkoopopbrengst ging integraal naar twee vredelievende doelen: het Vredeshuis in Aalst (dr. Jef De Loof) en naar VOS, een Vlaamse Vredesvereniging. Het voorwoord werd geschreven door historicus Frans-Jos Verdoodt, illustraties werden geleverd door Harold van de Perre. De viertaligheid van de bundel  (Nederlands, Frans, Duits, Engels) verwees naar de talen waarin op de IJzertoren in Diksmuide de kreet ‘Nooit meer Oorlog’ staat geschreven. Een muzikaal bewerkte versie van het gedicht werd op de 60ste IJzerbedevaart (1987) gebracht door de groep Zakdoek onder de leiding van Tom Serkeyn.

De vertaling is van de hand van Peter Stinson (1953-2011). Geboren in Belfast (Noord-Ierland) verhuisde Peter naar België waar hij als vertaler werkte. Peter woonde in Roosdaal en overleed op 58-jarige leeftijd in Brussel.

Dodengang

De gedichtensuite is een ode aan Jan-Baptist Van Liedekerke, de oom van de auteur. De jongeman werd op 16 augustus 1894 in het Oost-Vlaamse Herzele geboren, was vanaf 22 april 1914 dienstplichtig en werd in februari 1915  toegevoegd aan het 3de regiment Jagers te Voet. Jan-Baptist kwam in de loopgrachten aan de IJzer terecht en sneuvelde op 24 juli 1915 in de dodengang bij Diksmuide. Vooraf, in mei-juni, had het regiment een bruggenhoofd aan de oever van de IJzer, van Diksmuide tot Nieuwpoort bezet. De strijd met de vijand was hevig en kostte het regiment 23 officieren en 800 soldaten. Een van hen was Jan-Baptist, net geen 21 jaar. Hij  werd begraven in Kaaskerke om in mei 1924 herbegraven te worden op het soldatenkerkhof van De Panne.   

Nonkel Zjang

Het spreekt voor zichzelf dat de dood van de jonge zoon en broer sterk inhakte op de familie die dan ook regelmatig het soldatengraf in de Westhoek bezocht. Ook in de familie van de auteur, waar de oom bekend staat als Nonkel Zjang, werd regelmatig over hem gepraat. En ook een klein beetje opgehemeld… De door de militaire overheid uitgeschreven documenten over zijn legertijd en naar aanleiding van zijn dood worden nog steeds in de familie bewaard. In het vooruitzicht van de 75ste verjaardag van zijn overlijden schreef Maurits van Liedekerke de gedichtenreeks ‘Voor een Soldaat van de Grote Oorlog’. Vijfendertig jaar later vindt de Engelstalige versie ‘For a soldier of the Great War’ nu zijn weg in de Verenigde Staten van Amerika.

De bundel ‘For a Soldier of the Great War’ (34 blz.) kost 13,74 euro en kan besteld worden via www.amazon.nl/dp.BOD11G7GX.

Dit nieuwsbericht delen: