De politiezone PAJOTTENLAND organiseert met zijn cybervrijwilligers een eerste keer een infosessie cybercrimepreventie

Dat cybercrime almaar meer slachtoffers maakt is algemeen bekend. Het aantal feiten stijgt jaar na jaar. Naast de bijwijlen grote financiële en morele schade valt daarbij ook de psychologische impact niet te onderschatten. De komende jaren zal het aantal slachtoffers allicht nog toenemen mede door de snelle evolutie van artificiële intelligentie. Het doel van de infosessies cybercrime bestaat er dan ook in slachtofferschap te vermijden door  het aanreiken van accurate tips.

Cybercrime of cybercriminaliteit verwijst naar criminele activiteiten die worden uitgevoerd met behulp van computers, internet of digitale technologieën. Cybermisdrijven omvatten een breed gamma illegale activiteiten die digitale apparaten, netwerken of elektronische systemen treffen. De meest bekende  handelingen hierbij zijn het hacken, het verspreiden van malware, phishing, identiteitsdiefstal, online oplichting en cyberpesten.

Weerbaar maken  

De politiezone Pajottenland biedt al verschillende jaren infosessies cybercrime aan via de verschillende verenigingen binnen hun zone (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen). Nu wil de PZ Pajottenland dit aanbod uitbreiden naar de volledige bevolking. Hierdoor willen zij helpen alle inwoners in de politiezone weerbaarder te maken om de digitale wereld op een veilige manier te kunnen betreden. Recent werden vrijwilligers door de politie opgeleid om, in nauwe samenwerking, informatiesessies te geven aan groepen van slachtoffers en geïnteresseerden. Preventie is immers geen taak die de politie alleen kan uitvoeren maar berust op een gezamenlijke en geïntegreerde inspanning van politie en burgers. Een win-win oplossing dus voor alle geledingen. Door de medewerking van die cybervrijwilligers kan de politie immers genieten van enige taakontlasting en blijft het informatieve luik naar de burger toe toch gegarandeerd.

Een eerste infosessie cybercrime gaat door in ‘de ster’ (Baljuwhuis) te Galmaarden (Kammeersweg 2) op zaterdag 13 april om 10u. Latere sessies worden georganiseerd op basis van het aantal geïnteresseerden en hun woonplaats.

Vooraf inschrijven is verplicht gezien de beperkte plaatsen (15)!

Interesse om u in te schrijven of vragen?  Stuur een mail naar pz.pajottenland.cybervrijwilligers@police.belgium.eu .

Voor meer informatie, surf naar: https://www.politie.be/5405/vragen/criminaliteit-op-internet/cybercrime-preventiesessies

Dit nieuwsbericht delen: