HERNE – Paaseierenraap van Jong cd&v kent jaar na jaar een grotere opkomst

Tussen de grijze wolken door vlogen ook de paasklokken over Herne en vooral boven het Dominicanessenklooster bleven ze lange tijd circelen. Op voorspraak van de cd&v-jongeren dropten zij er liefst 60 kg paaseieren in alle kleuren, vormen en smaken. Een kleine honderdtal jonge spruiten stond geduldig te wachten op het startschot om aan hun zoektocht te mogen beginnen. Om alles ordentelijk te laten verlopen hadden de organisatoren de hulp ingeroepen van een vrouwelijke paashaas. Paashaas ‘Lou’ werd dan ook druk gesolliciteerd om samen met de kleintjes te poseren voor het traditioneel paaskiekje. Naast de ‘eierenraap’ konden de kinderen ook terecht op een  grime- en een tattoostand.

Vele grabbelende handjes    

Het behoort toch al een tijdje tot de gewoonte dat op paasmaandag de jongerenafdeling van de cd&v-ploeg piepjong Herne en zijn aanhang uitnodigt op een paaseierenraap. Ook deze keer  – weer of geen weer – was het een lust om de vele grabbelende handjes aan het werk te zien. En…. het was niet alleen leuk voor de kinderen. Ook de mama’s, papa’s, oma’s, opa’s en nog andere sympathisanten genoten van dat moment ‘quality time’. Of Pasen en paaseieren rapen nu onmiddellijk doen denken aan de lente valt dit jaar evenwel te betwijfelen. Dit jaar werden de anders luchtige, fleurige en kleurrijke outfits dan ook vervangen door anoraks, mutsen en sjaals. Ook een paar laarzen was geen overbodige luxe.

Oorsprong

Het zoeken naar paaseieren is een oude traditie die zijn oorsprong vindt in verschillende culturen en gebruiken en wortels heeft in de pre-christelijke lentefeesten en vruchtbaarheidsrituelen. Een van de vroegste vermeldingen van het verstoppen van eieren en het daarbij horend organiseren van zoektochten dateert uit het 13e-eeuws Duitsland. In die tijd was het al gebruikelijk om eieren te versieren en te verstoppen als onderdeel van de viering van Pasen. Dit gebruik verspreidde zich later doorheen Europa. Eieren zijn ook al lang een symbool van nieuw leven en vruchtbaarheid. Chocolade-eieren zijn er een moderne interpretatie van.

Een performant bestuursteam  

Alle kinderen tot 10 jaar waren  welkom. Om 10u30 was het de beurt aan de min 6-jarigen en om 11u30 aan de plus 6-jarigen om met de nodige zakjes en mandjes hun zoektocht aan te vatten. Ook hier dropte de klokken voor iedere groep een  ‘gouden ei’. De gelukkige vinder(s) werd(en) bedacht met een aankoopbon te verzilveren bij AVEVE-Tollembeek.

Jong cd&v-voorzitter Brent Roobaert en zijn bestuursploeg kunnen alvast ook deze keer terugblikken op een geslaagde paasactiviteit: “Jaar na jaar komen er meer en meer kinderen eitjes rapen. Een dieptepunt daarbij was 2022 toen corona nog vers in het geheugen lag. Toen daagden amper 50 kinderen op. Ook ons bestuur met de ‘gevestigde waarden’ Jolien Schoonooghe, Nicky D’Handschotter en An Deleye kreeg er met Remke Van Cauwelaert een volwaardige kracht bij. Geruggensteund door nog een paar vrijwillige handen hielden zij her en der een oogje in het zeil en zorgden zij ook voor de bediening van de dorstigen”.

Wederbezoek uit Galmaarden In het kader van het nakend Pajottegems fusieverhaal was ook een delegatie van cd&v Galmaarden naar het gebeuren afgezakt. Die afdeling stond de dag van Pasen zelf in voor de paaseierenraap in de tuinen van het GC Baljuwhuis. Daarbij gebruikten zij eitjes in kunststof die de kinderen dan konden inruilen voor een zakje echte paaseitjes. Zo bleef ieder kind verzekerd van éénzelfde hoeveelheid. Die oplossing lost wel elegant het probleem op van kinderen en vooral ook van hebberige ouders die er te allen prijze op gebrand zijn zo veel als mogelijk eitjes te vergaren en zo het feestelijk gebeuren te  beknotten niet alleen voor de andere kinderen maar ook van dat van hun eigen spruiten.

Dit nieuwsbericht delen: