GOOIK – Paas-TD van KLJ-meisjes Strijland toonbeeld van een veilig jeugdevenement

De nieuwe locatie van de Paas-TD van de KLJ-meisjes Strijland nu zondagavond was het decor om het provinciaal project ‘veilige jeugdevenementen in Vlaams-Brabant’ in de kijker te stellen. Dat de Strijlandse KLJ-meisjes er aan houden tradities in ere te houden staat als een paal boven water. Zo organiseren zij ook dit jaar opnieuw hun welbekende Paas-TD waarop zij telkenmale een 1000 tal enthousiaste en danslustige jongeren mogen verwelkomen. Deze keer slaan zij hun grote tent op in de Wolvenstraat op de parking van het nieuw voetbalterrein. Het was dan ook naar aanleiding van die TD, die zich ieder jaar aandient als eerste van een ganse reeks in de streek, dat de provinciegouverneur en zijn diensten met in hun kielzog het lokaal bestuur en vertegenwoordigers van de hulpdiensten er aan hielden het organiseren van veilige jeugdevenementen uit de doeken te doen en te promoten. De Paas-TD is daarbij ook een sterk praktijkvoorbeeld van hoe al jarenlang intergemeentelijk in het Pajottenland wordt ingezet in dit domein.

Veilig in eigen gemeente of streek

Het verzekeren van de veiligheid op evenementen heeft de jongste jaren al flink wat stof tot nadenken opgeleverd. Conclusies uit onderzoeksrapporten en uit evaluaties van incidenten daaromtrent maakten dat de voorzieningen van de organisatoren, de adviezen van de hulpdiensten en de voorschriften in vergunningen de veiligheid daadwerkelijk naar een hoger niveau hebben getild.

Namens gouverneur Jan Spooren was het attaché Quinten Jordens van de dienst Maatschappelijke Veiligheid en Politie die het project ‘Veilige jeugdevenementen’ toelichtte: “Het was een jaar geleden dat op initiatief van provinciegouverneur Jan Spooren het project “Veilige jeugdevenementen” werd opgestart met als doel jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen te kunnen laten organiseren op lokaal niveau. Dat wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie en waarbij zich almaar meer en meer veiligheidsproblemen stellen tijdens of in de marge van de evenementen. Dit leidt dan tot een vermindering van het aantal jeugdevenementen, terwijl net jongeren een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio te kunnen uitleven. Ook wetende dat jeugdverenigingen zo’n evenementen vaak nodig hebben om geld in het laatje te vergaren.

Er werden in dat verband verschillende expertentafels opgezet met vertegenwoordigers van onder meer de lokale en de federale politie, de lokale besturen, de brandweer en enkele partnerorganisaties zoals VAD, Bataljong en het Rode Kruis. Die bespraken verschillende beleidsmatige en organisatorische aspecten rond jeugdevenementen en deelden goede praktijken om de veiligheid ervan te verhogen. Dit denkwerk leidde tot drie instrumenten. Een eerste is het richtsnoer ‘Veilige jeugdevenementen’ met een  ‘ondersteunend document’ vol informatie, tips, concrete adviezen, goede praktijken en aanbevelingen voor lokale besturen en politiezones. Daarnaast werd een ‘risicoscan’ ontwikkeld die ervoor zorgt dat men vanaf de evenementenaanvraag een duidelijk overzicht van mogelijke risico’s verkrijgt. Het evenement krijgt daarbij een bepaalde risicofactor opgespeld met hieraan gekoppelde maatregelen en adviezen. Als derde instrument organiseert de federale dienst van de gouverneur een ‘opleiding tot fuifcoach’, die via het train-de-trainer principe in de hele provincie wordt uitgerold”.

Nauw overleg en goede voorbereiding

De neuzen van de partners vanuit het gemeentelijk bestuur met burgemeester Gunther De Wilde en schepen voor welzijn Jonas Demaeseneer, de politie Pajottenland met korpschef David Cummins, de brandweer met luitenant Tom Van Vreckem, het Rode Kruis met Anne Abeels, de intergemeentelijke dienst Gezondheid en Preventie Pajottenland met Bianca Vanreepinghen, de KLJ-hoofdleidster Anna Van Tricht  en meteen ook hun rijk aangevuld netwerk, wijzen dan ook allemaal in dezelfde richting. De rode draad in de aanpak is een nauw overleg met alle betrokken partners én de duidelijke focus op een goede voorbereiding. “Naast de voordelen en verhoogde veiligheid wordt hierdoor ook een meer efficiënte inzet van de politiediensten mogelijk”, stelde korpschef David Cummins. Schepen Jonas Demaeseneer van zijn kant wees ook op de goede samenwerking tussen de intergemeentelijke preventiedienst Pajottenland en de verschillende veiligheidspartners. Het behalen van een Europese erkenning in het domein van de preventie was er een sprekend bewijs van. Hij had ook een woord van dank over voor alle diensten, organisatoren en partners die hun steentje bijdragen aan het opbouwen van veilige evenementen.

De opbrengst van de Paas-TD dient voor het verzekeren van de werking van de jeugdvereniging en om in de zomer op kamp te kunnen gaan. De TD vindt plaats in de Wolvenstraat 24 en het zijn dj Sec, Aquaholic, Medaase, Ledrebel, Idle Days en Bennie Snugger die instaan voor de sfeermuziek en de bijhorende ambiance.

Dit nieuwsbericht delen: