GALMAARDEN – Seniorenraad stelde memorandum op voor de komende gemeenteraadsverkiezingen

Dat er bij de meeste senioren een negatief gevoel heerst dat zij als passieve gepensioneerden worden beschouwd met wie weinig of geen rekening wordt gehouden is algemeen geweten. Dat signaal werd ook door de Galmaardse seniorenraad opgevangen. Daarom besloot die raad eind vorig jaar die negatieve spiraal te doorbreken. Alle senioren van Galmaarden kregen dan ook de kans hun mening, verzuchtingen en verlangens eindelijk eens duidelijk kenbaar te maken aan de hand van een enquête. De resultaten werden gebundeld in een lijvig en degelijk gestoffeerd memorandum dat aan alle kandidatenlijsten die zich voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor Pajottegem aandienen zal worden toegestuurd.

Enquête    

“Het idee om aan de hand van een enquête opgedeeld over 7 thema’s met in totaal 33 vragen die door alle senioren zou kunnen ingevuld worden leek een ideale manier om voeling te krijgen met hetgeen er leeft bij de oudere bevolking”, verklaart woordvoerder Hendrik Deschuyteneer het opzet. “Daarenboven werd er ook ruimte voorzien voor het melden van problemen, het indienen van suggesties en het aanbrengen van bijkomende argumenten. Alles bij elkaar een unieke gelegenheid om een positief signaal te geven aan de senioren dat zij ongeremd, anoniem en los van alle politieke strekkingen hun ongezouten mening eens konden kenbaar maken”.

Meteen merkte de seniorenraad dat het  initiatief over gans de lijn zeer positief werd onthaald en de medewerking kreeg van alle ouderenverenigingen, Resto + en het college van burgemeester en schepenen. Inmiddels werden alle ingediende vragenlijsten nauwkeurig nagekeken. Er werd een collectieve samenvatting van gemaakt dat duidelijk maakte wat de senioren ofwel zeer goed, ofwel goed ofwel niet goed vonden alsook welke bijkomende suggesties zij wensten te melden.

Toekomstig beleid

“Het is uiteindelijk een indrukwekkende bundel van 30 pagina’s geworden die als memorandum zal gebruikt worden met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe fusie.  Op die manier krijgen de bestemmelingen alvast de kans met de wensen en verzuchtingen van de senioren rekening te houden bij het opmaken van hun partijprogramma’s en het uitstippelen van hun toekomstig beleid”, voegt de woordvoerder er aan toe en die verder ook stelt “dat het voor het eerst in de Galmaardse geschiedenis is dat de senioren de kans kregen om via dat memorandum kenbaar te maken wat zij verwachten van de lokale beleidsmensen”.

“De seniorenraad hoopt ten stelligste dat het memorandum uiteindelijk een positieve invloed zal hebben op het lokaal beleid zodat de senioren respectvol een volwaardige plaats zouden kunnen krijgen binnen de toekomstige nieuwe fusiegemeenschap. De bevolking van Galmaarden bestaat voor 28% uit personen ouder dan 60 jaar. Een belangrijke, ervaren levensgroep die jaarlijks nog stijgt en die zich graag toch gehoord en gerespecteerd weet”, aldus nog Hendrik Deschuyteneer.

Meer informatie

Via de digitale nieuwsbrief van de gemeente Galmaarden kan iedereen het memorandum lezen en afdrukken.  Op de website van Galmaarden www.galmaarden.be is het memorandum eveneens zeer gemakkelijk te lezen onder de rubriek senioren ofwel deze rechtstreekse link   Het kan eveneens aangevraagd worden via email  seniorenraad1570@gmail.com  of telefonisch (0478/30.57.98).

Dit nieuwsbericht delen: