KESTER – De jongste vergadering van OKRA was er een met een speciale insteek.

Een vrij zonnige namiddag, veel lachende gezichten, een voortreffelijk paasdiner, leuke muziek  en groot nieuws….. meer was er niet nodig om van de maartvergadering van de OKRA-afdeling Kester een topper te maken. Voor Viviane Deknop, Willy Juwet, Mariette Luyckx, Felix Debontridder, Francine Ots, Christiane Vanden Daele en Louisa Walraevens was het een moment waar na een jaar organisatorische en administratieve problemen, met veel verwachtingen werd naartoe geleefd. 

OKRA-Kester heeft het de jongste jaren niet onder de markt gehad. Eerst was er corona die in maart 2020 alle mooie vooruitzichten voor de viering van het 60-jarig bestaan van de afdeling als een kaartenhuisje deed instorten. Alsof die opdoffer, aangevuld met de gekende lockdown’s, nog niet genoeg was deden zich ook ongelukkige toestanden voor in de schoot van het toenmalig bestuur.

Terug op de rails

Omdat ‘blijven aanmodderen’ toch niet tot de gedragscode behoorde van een paar enthousiastelingen, waaronder Willy Juwet, werd komaf gemaakt met de oude leiding en staken ook Viviane, Felix, Mariette, Francine, Christiane en Louisa de koppen bij elkaar met het voornemen OKRA-Kester terug op de rails te zetten.

Een eerste grote beslissing was het afstappen van de klassieke bestuursvorm met onder meer een voorzitter, een secretaris en een penningmeester…… OKRA-Kester kiest thans voor de benaming ‘WERKGROEP’ waarvan de leden in sé niet te allen tijde gebonden zijn aan één en dezelfde taak. Volgens de noden zal er voor iedere activiteit een spilfiguur de leiding nemen. Die ‘regisseur’ zal dan in samenspraak met de andere leden van de werkgroep en eventueel ook leden van daarbuiten één welbepaalde organisatie ter harte nemen en tot een goed einde brengen.

Een tweede grote beslissing was een volwaardig programma uitdokteren waarbij ‘Open, Kristelijk, Respectvol en Actief’ ten volle worden ingekapseld. Gezien het jonge bestaan van de nieuwe werkgroep is er daar toch nog werk aan de winkel.

Wat wel al geprogrammeerd staat is de uitstap op donderdag 23 mei die OKRA-Kester naar Doornik, de stad ‘aux 5 clochers et 4 sans cloches’, brengt met ook een bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, erkend als UNESCO Werelderfgoed, en bekend voor een opmerkelijk beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Zieken. Een tweede autocarreis is voorzien op 3 juli en brengt de deelnemers naar Nieuwpoort met daar als blikvangers de stad, de vismijn en een rondvaart.

Eigen aan OKRA-KESTER

De vereniging is ontstaan in 1960. Zij telt thans 75 leden. Het merendeel van die leden zijn dames maar ook de heren zijn goed vertegenwoordigd. De leden betalen 30 euro lidgeld dat voor een groot deel wordt afgedragen aan het nationaal bestuursorgaan. Naast de kost van de verzekering komen de overige euro’s ten goede van de gewone maandelijkse ontvangsten waarbij iedereen wordt getrakteerd op een broodjesmaal, gebak en koffie en dat voor een bijdrage van slechts 5 euro..

Belangrijke data in de jaarkalender van OKRA-Kester, dat start in september, zijn de herdenkingsontvangst op Allerzielen, het kerstfeest, het Valentijnsontbijt, de paasviering, de viering van de moeders en de viering van de vaders met telkens een aangepast diner.

Tijdens de bijeenkomst werden Lucienne Lissens en Christiane Muysewinkel, beiden met een bestuursfunctie van meer dan 20 jaar, erelid gemaakt. Ook Willy Juwet werd bedacht met een speciale intentie voor zijn onvoorwaardelijke steun en blijvende inzet. Willy was voorzitter van de afdeling van 2011 tot 2020.

De muzikale noot op het paasdiner was van Johan De Muylder.

Dit nieuwsbericht delen: