PAJOTTENLAND – Infomoment voor een carrière bij de politie druk bijgewoond 

Ook de lokale politie Pajottenland, die de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen bedient, biedt belangstellenden geregeld de gelegenheid zich bij het korps te voegen. Daartoe zijn er zowel mogelijkheden voor operationele politietaken als voor algemeen ondersteunende administratieve en logistieke taken. Zo zette het korps, dat thans onder de leiding staat van hoofdcommissaris David Cummins, in het politiehuis aan de Edingsesteenweg 308 in Kester (Gooik) opnieuw een vrijblijvende informatiesessie op voor mogelijke belangstellenden.

Politie Pajottenland

De politie Pajottenland is thans één van de 182 lokale politiekorpsen die de basispolitiezorg voor de nagenoeg 40.000 inwoners binnen de omschrijving van haar grondgebied verzekert. Het korps voorziet daartoe 70 leden in het operationeel kader en 15 in het administratief en logistiek kader. Een en ander maken evenwel dat er geregeld bedieningen vacant zijn mede vooral ook door een tekort aan kandidaten uit de eigen streek. En daar wil de korpsleiding nu met infosessies op geregelde tijdstippen verandering in brengen om zó een stabiel personeelsbestand te kunnen uitbouwen dat vertrouwd is én met de streek én met de bevolking.

De insteek van de infosessie was een duidelijk beeld scheppen van de selectieproeven en van de werking binnen het korps. Op het statement “Waarom wil jij deel uitmaken van de politie?” wist inspecteur Frederic De Kesel als beroepenvoorlichter de aanwezigen meteen duidelijk te maken waar het om ging zoals “de politie is de weerspiegeling van de maatschappij” en “de politieman/vrouw moet voor iedereen aanvaardbaar zijn. Hierbij zal hij/zij dan ook zowel naar zijn collega’s toe maar ook en vooral naar de buitenwereld toe moeten getuigen van integriteit, respect, open geest, flexibiliteit, dienstverlenende ingesteldheid en fierheid op zijn/haar beroep”.

Een carrière bij de politie behelst overigens mettertijd tal van doorgroeimogelijkheden en de aspirant-leerlingen ontvangen tijdens hun opleiding in een van de provinciale politiescholen ook al een wedde. Het operationeel kader van de politie telt met het agentenkader, het kader van de beveiligingsagenten, het basiskader (inspecteur), het middenkader (hoofdinspecteur) en het officierskader (commissaris en hoofdcommissaris) vijf onderverdelingen. Naast de lokale politiekorpsen is er ook nog de federale politie die met haar gespecialiseerde opdrachten zoals de verkeerspolitie op de autowegen, de scheepvaartpolitie en de bewaking van het koninklijke paleis eveneens heel wat aantrekkelijke carrièremogelijkheden biedt.

Succesvolle respons  

Inspecteur Frederic De Kesel over de infosessie en de selectieproeven: “Een 20-tal belangstellenden meldden zich aan en konden genieten van een duidelijke interactieve uiteenzetting over de kandidatuurstelling en de selectieprocedure. Daarbij werd de aandacht vooral toegespitst op agenten, inspecteurs, commissarissen,…. kortom de politie die je op straat, op de baan, in de wijk en op evenementen ziet. Daarnaast zijn er ook steeds bedieningen vacant voor burgerpersoneel dat meestal terug te vinden is in administratieve en ondersteunende of technische functies. Die behoren tot het administratief en logistiek korps.

Naast de cognitieve proeven waarbij het intellectueel potentieel en de taalkennis worden getest en de sportproef waarbij de fysieke geschiktheid wordt nagekeken werd ook veel aandacht besteed aan de persoonlijkheidsproef waarbij de kandidaten beoordeeld worden naar standvastigheid, motivatie en het vermogen om in groep te functioneren. Het onderzoek naar de medische geschiktheid en het in laatste instantie verschijnen voor een deliberatie- en moraliteitscommissie sluiten de procedure af.

Zoals vooropgesteld zijn we op zoek naar gemotiveerde nieuwe collega’s. Wij staan dan ook voor een persoonlijke begeleiding zowel tijdens hun proeven als tijdens hun opleiding en tevens tijdens de eerste jaren van hun loopbaan binnen onze zone. Onze focus ligt daarenboven niet enkel op ‘jonge’ mensen die net van school komen maar ook op personen met al enige levens- en werkervaring. Een gezonde mix van jeugdig enthousiasme, een gezonde werkdynamiek en een doorgedreven beroepsernst zijn de sleutel tot succes”.

Meer info

Wie niet aanwezig kon zijn op de infoavond kan alsnog voor nadere informatie contact opnemen met het lokaal team beroepenvoorlichters aangestuurd door inspecteur Frederic De Kesel. Dat team is te bereiken via het algemeen nummer van de lokale politie Pajottenland 054/31.35.01 of via pz.pajottenland@police.belgium.eu

Alle informatie over onder meer de kandidatuurstelling, de selectieprocedure, de opleiding en de carrièremogelijkheden kunnen ook ingekeken worden op www.jobpol.be  of bevraagd worden bij de beroepenvoorlichters van de politie Pajottenland. De politie Pajottenland kan ook gevolgd worden via https://www.politie.be/5405  en via deze Facebookpagina

Op Pinkstermaandag 20 mei pakt de lokale politie Pajottenland alvast ook uit met een infostand op de grootse jaarmarkt van Herne.

Dit nieuwsbericht delen: