Het tijdschrift nr. 143 van de Heemkundige Kring GOOIK rolde zopas van de pers

Zopas verscheen het tijdschrift nr. 143 van de Heemkundige Kring van Gooik. Het is eens te meer een verzorgde publicatie geworden met 80 bladzijden boeiende lectuur en bijhorende illustraties. De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde. Zijn werkgebied overspant de eerdere dorpen Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen en Strijland. Het secretariaat en het archief zijn gevestigd in het gemeenschapscentrum De Cam. Jean-Paul De Loecker is de huidige voorzitter.

Tot in 1984 werd er ook in Groot-Gooik maar weinig aandacht geschonken aan ‘heemkunde’ en er werd dan ook maar heel weinig dorpsgeschiedenis in publicatie omgezet. ‘Heemkunde’ houdt de studie van de lokale geschiedenis, cultuur en tradities in. Heemkundig onderzoek richt zich dan ook vaak op aspecten zoals lokale tradities, gebruiken, dialecten, ambachten, architectuur, archeologie, genealogie, folklore en het dagelijks leven door de tijd heen.

Het was in het voorjaar van 1986 dat de stichtende voorzitter Guy Ballet† er mee voor zorgde dat het eerste nummer van het tijdschrift van de persen rolde. ‘Van de persen rollen’ dekte toen wel niet helemaal de lading. De toenmalige bundel telde 26 blz. die nog gekopieerd werden. Merkwaardig was de zuiverheid van het fotomateriaal, maar ook daar was Guy als fotografie-deskundige en als duivel-doet-al niet vreemd aan.

Een tijdschrift voor brede kennisoverdracht

Nagenoeg 40 jaar geleden startte de Heemkundige Kring met 42 officiële leden en een bestuur met Guy Ballet als ‘aanvoerder’,  Michel Doomst als secretaris-penningmeester, Eugeen Walravens als archivaris en Jean-Paul De Loecker als bibliothecaris.  De inhoudstafel van dat allereerste tijdschrift omvatte een waaier aan artikels met een ‘Ten geleide’, zeg maar het voorwoord (Guy Ballet), het jaarverslag 1985, Kesterse ‘Witte Schuur’ verhuisde naar Bokrijk  (Wim Van Laethem), Leerbeek voor de nieuwe woonwijk en de verkeerslichten (Michel Doomst), Lied over het dorp Oetingen (Guy Ballet), Heraldiek: inleiding tot de woordenschat (Guy Ballet) en ten slotte de ledenlijst van de Heemkundige Kring anno 1985.

Al van bij haar oorsprong stelde de Kring zich tot doel de brede gemeenschap  bij het speurwerk te betrekken om zo het behoud en de verspreiding van lokale geschiedenis en cultuur te kunnen bevorderen. De publicatie van een trimestrieel tijdschrift werd dan ook aangezien als het ideale hulpmiddel voor die kennisoverdracht.

Ook nu, zoveel jaren later, speelt het tijdschrift nog steeds een belangrijke rol in het behoud en het delen van de plaatselijke ‘geschiedenis’. Wie zei ook alweer dat ‘het bestuderen van geschiedenis helpt om lessen te trekken uit het verleden die relevant kunnen zijn voor het nemen van beslissingen in het heden en het vormgeven aan de toekomst’?

InhoudstafelGOOIK 143

 • Woord vooraf – Jean-Paul De Loecker
 • In en om de Kring – Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring – Jean-Paul De Loecker, Michel Doomst, Johnny Van Bavegem
 • Josepha Kestens – Herinneringen aan een lid van het Zangkoor van Gooik – Tim Juwet – [Gooik]
 • Josepha Kestens (2) – Een terugblik op haar inzet bij Samana – Jo Baert – [Gooik]
 • Daniël De Braekeleer – Biografie van een industrieel innovator – Deel 1: Het prille begin – Walter Evenepoel – [Gooik]
 • Het onderwijs in Oetingen – Een historiek van het gemeentelijk onderwijs – deel 1 – Roger Poelaert – [Oetingen]
 • De kapellen van Sint-Antonius in Leerbeek – Bijkomende informatie… – Jean-Pierre Van Droogenbroeck – [Leerbeek]
 • Viering Mariajaar 1954 in Kester – Een speciale gebeurtenis… – René De Loecker – [Kester] –
 • Drie bronzen reuzen – Een nieuw driegelui voor Gooik, anno 1888 – Deel 1 – Tim Juwet – [Gooik]
 • Een mis in het ‘Guuëks’ – …is een dubbele aflaat waard… – Michel Doomst – [Gooik]
 • Ik ben er ‘t gat van in! – Over de interesse voor ons Gooiks dialect – André Abraham
 • Adriaan Raemdonck, Pajot en sinjoor – Als de Panter praat… – Maurits Van Liedekerke
 • Petrus Victor Theophiel Stalpaert (1923-2006) – Weggevoerd om te werken voor de bezetter – Roger Poelaert, Michel Stalpaert – [Oetingen]
 • De witte schuur van Kester – Bijna 40 jaar geleden verdwenen uit het dorp… – Jean-Paul De Loecker, Willy Juwet – [Kester]
 • Jeugdherinneringen – Vroeger was het allemaal beter… – Deel 1 – Michel Stalpaert
 • Raymond Impanis – Van vondeling tot wielerkampioen – André Abraham
 • Speciale zegels – Reactie op een vraag in tijdschrift 141 – Jozef Deruyck

Geïnteresseerd in de heemkunde en de geschiedenis van Gooik?

Iedereen kan lid worden van de Heemkundige Kring van Gooik door het storten van € 25,00 op rekeningnummer BE28 7341 2225 0220. Vermeld zeker je naam en adres (en eventueel ook uw e-mailadres). De Heemkundige Kring Gooik telt thans meer dan 700 leden. Voor meer info zie https://www.heemkunde-gooik.be/ .  Het tijdschrift Gooik 143 is te koop aan 7 euro.

Dit nieuwsbericht delen: